Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives ofte ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbilder, disposisjon, notatsider og deltakerstøtteark – i farger, gråtone eller rent svart-hvitt.

Sette opp presentasjonen som skal skrives ut i svart-hvitt

 1. Klikk Svart-hvitt i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde, eller et objekt på lysbildet du vil endre egenskapene for. Klikk innstillingene du vil bruke i kategorien svart-hvitt i gruppen Endre merket objekt.

  viser hvordan du endrer valget av objektmeny i PowerPoint

Merknad: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde eller et objekt på lysbildet som du vil endre egenskapene for. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objektGråtone-fanen.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Gå til Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone skriver ut støttearket i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt skriver ut støttearkene uten grått fyll.

 3. Når du har valgt det foretrukne utvalget, klikker du Skriv ut.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

Når du velger å skrive ut, angir PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016 fargene i presentasjonen automatisk i henhold til hvilke funksjoner den valgte skriveren har.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut.

Du får tilgang til forhåndsvisningen ved å gå til Fil > Skriv ut. Forhåndsvisningen vises til høyre på skjermen.

Du kan også gjøre enkelte endringer når du forhåndsviser før du skriver ut. Gå til Fil > Skriv ut, og klikk deretter Innstillinger for å velge følgende:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alle lysbildene eller bare noen av dem.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

Avhengig av om du har valgt å skrive ut eller projisere i gråtoner eller rent svart-hvitt, vises objekter i en presentasjon på skjermen og i utskrift som angitt i tabellen.

Merknad: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

I gråtone

I rent svart-hvitt

Tekst

[Svart]

[Svart]

Tekstskygger

Gråtone

Skjult

Relieff

Gråtone

Skjult

Fyll

Gråtone

Hvit

Ramme

[Svart]

[Svart]

Fyllmønstre

Gråtone

Hvit

Linjer

[Svart]

[Svart]

Objektskygger

Gråtone

[Svart]

Punktgrafikk

Gråtone

Gråtone

Utklipp

Gråtone

Gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvit

Hvit

Diagrammer

Gråtone

Gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk svart-hvitt i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning. Kategorien svart-hvitt vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Merknad: Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter (og bakgrunnen) på det samme lysbildet. Velg objektet du vil angi gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger, og angi egenskaper på Vis-menyen. Ikke foreta et valg når du vil angi gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi egenskaper på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning. Kategorien Gråtone vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Merknad: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk Skriv ut i Fil-fanen.

 2. Klikk Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone    Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Denne innstillingen, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

   Klikk Skriv ut øverst i galleriet.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i presentasjonen til å sammenligne funksjoner den valgte skriveren i PowerPoint 2010.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften vil se ut, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver det ut. Du kan se hvordan lysbilder, notater og støtteark blir i rent svart-hvitt eller gråtoner med forhåndsvisning, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver dem ut. Klikk Skriv ut for å få tilgang til forhåndsvisning på fil-fanen. Forhåndsvisningen vises på høyre side av skjermen.

Du kan også foreta bestemte endringer når du forhåndsviser før utskrift. På nytt, klikk Skriv utfil-fanen. Deretter, under Innstillinger, kan du velge:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alt eller bare noen av delene.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Merknad: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

In gråtoner /
rent svart

og hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Utklipp

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk Rent svart- hvitt i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning.

 2. Klikk kategorien svart-hvitt øverst i PowerPoint-vinduet på båndet.

 3. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Merknad: Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter (og bakgrunnen) på det samme lysbildet. Velg objektet du vil angi gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger, og angi egenskaper på Vis-menyen. Ikke foreta et valg når du vil angi gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi egenskaper på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Klikk kategorien Gråtone øverst i PowerPoint-vinduet på båndet.

 3. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Merknad: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning.

 2. Klikk pilen under Alternativer i gruppen Skriv ut, pek på Farge/gråtone, og klikk deretter Rent svart- hvitt eller gråtoner.

  • Gråtone    Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Denne innstillingen, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

 3. Klikk Skriv ut i Skriv ut-gruppen.

  Kommentarer: 

  • Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter i det samme lysbildet.

  • Denne prosessen ikke endre fargene eller utforming i den opprinnelige fargepresentasjonen.

  • Når du skriver ut i gråtoner eller svart-hvitt, kanskje ikke bakgrunnen skrives hvis den forstyrrer lysbildekontrasten.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i presentasjonen til å sammenligne funksjoner den valgte skriveren i PowerPoint.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut.

Du kan også foreta bestemte endringer når du forhåndsviser før utskrift. Du kan velge:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen

 • Et oppsett for støtteark

 • Retning (stående eller liggende) for støtteark, notatsider eller en disposisjon

 • Alternativer for topptekst og bunntekst

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Objekt

I gråtone /
rent svart

og hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Merknad: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Se også

Vise Foredragsnotatene privat mens du avholder en presentasjon på flere skjermer

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×