Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives ofte ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbilder, disposisjon, notatsider og deltakerstøtteark – i farger, gråtone eller rent svart-hvitt.

Sette opp presentasjonen som skal skrives ut i svart-hvitt

 1. Klikk Svart-hvitt i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde, eller et objekt på lysbildet du vil endre egenskapene for. Klikk innstillingene du vil bruke i kategorien svart-hvitt i gruppen Endre merket objekt.

  viser hvordan du endrer valget av objektmeny i PowerPoint

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde eller et objekt på lysbildet som du vil endre egenskapene for. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objektGråtone-fanen.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Gå til Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone skriver ut støttearket i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt skriver ut støttearkene uten grått fyll.

 3. Når du har valgt det foretrukne utvalget, klikker du Skriv ut.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

Når du velger å skrive ut, angir PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016 fargene i presentasjonen automatisk i henhold til hvilke funksjoner den valgte skriveren har.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut.

Du får tilgang til forhåndsvisningen ved å gå til Fil > Skriv ut. Forhåndsvisningen vises til høyre på skjermen.

Du kan også gjøre enkelte endringer når du forhåndsviser før du skriver ut. Gå til Fil > Skriv ut, og klikk deretter Innstillinger for å velge følgende:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alle lysbildene eller bare noen av dem.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

Avhengig av om du har valgt å skrive ut eller projisere i gråtoner eller rent svart-hvitt, vises objekter i en presentasjon på skjermen og i utskrift som angitt i tabellen.

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

I gråtone

I rent svart-hvitt

Tekst

[Svart]

[Svart]

Tekstskygger

Gråtone

Skjult

Relieff

Gråtone

Skjult

Fyll

Gråtone

Hvit

Ramme

[Svart]

[Svart]

Fyllmønstre

Gråtone

Hvit

Linjer

[Svart]

[Svart]

Objektskygger

Gråtone

[Svart]

Punktgrafikk

Gråtone

Gråtone

Utklipp

Gråtone

Gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvit

Hvit

Diagrammer

Gråtone

Gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk svart-hvitt i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning. Kategorien svart-hvitt vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter (og bakgrunnen) på det samme lysbildet. Velg objektet du vil angi gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger, og angi egenskaper på Vis-menyen. Ikke foreta et valg når du vil angi gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi egenskaper på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning. Kategorien Gråtone vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk på Skriv ut i Fil-fanen.

 2. Klikk Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone    Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Denne innstillingen, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

   Klikk Skriv ut øverst i galleriet.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i presentasjonen til å sammenligne funksjoner den valgte skriveren i PowerPoint 2010.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften vil se ut, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver det ut. Du kan se hvordan lysbilder, notater og støtteark blir i rent svart-hvitt eller gråtoner med forhåndsvisning, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver dem ut. Klikk Skriv ut for å få tilgang til forhåndsvisning på fil-fanen. Forhåndsvisningen vises på høyre side av skjermen.

Du kan også foreta bestemte endringer når du forhåndsviser før utskrift. På nytt, klikk Skriv utfil-fanen. Deretter, under Innstillinger, kan du velge:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alt eller bare noen av delene.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

I gråtoner /
rent svart

og hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Utklipp

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk Rent svart- hvitt i gruppen Farge/gråtone i kategorien visning.

 2. Klikk kategorien svart-hvitt øverst i PowerPoint-vinduet på båndet.

 3. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter (og bakgrunnen) på det samme lysbildet. Velg objektet du vil angi gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger, og angi egenskaper på Vis-menyen. Ikke foreta et valg når du vil angi gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi egenskaper på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Klikk kategorien Gråtone øverst i PowerPoint-vinduet på båndet.

 3. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velger du Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning.

 2. Klikk pilen under Alternativer i gruppen Skriv ut, pek på Farge/gråtone, og klikk deretter Rent svart- hvitt eller gråtoner.

  • Gråtone    Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Denne innstillingen, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

 3. Klikk på Skriv ut i Skriv ut-gruppen.

  Obs!: 

  • Du kan bruke ulike gråtoner eller svart-hvitt-innstillinger på ulike objekter i det samme lysbildet.

  • Denne prosessen ikke endre fargene eller utforming i den opprinnelige fargepresentasjonen.

  • Når du skriver ut i gråtoner eller svart-hvitt, kanskje ikke bakgrunnen skrives hvis den forstyrrer lysbildekontrasten.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i presentasjonen til å sammenligne funksjoner den valgte skriveren i PowerPoint.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut.

Du kan også foreta bestemte endringer når du forhåndsviser før utskrift. Du kan velge:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen

 • Et oppsett for støtteark

 • Retning (stående eller liggende) for støtteark, notatsider eller en disposisjon

 • Alternativer for topptekst og bunntekst

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Objekt

I gråtone /
rent svart

og hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Se også

Vise Foredragsnotatene privat mens du avholder en presentasjon på flere skjermer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×