Skrive ut PowerPoint-lysbilder eller støtteark

Du kan bruke PowerPoint til å skrive ut lysbilder (ett lysbilde per side), skrive ut lysbilder med presentasjonsnotater eller skrive ut en disposisjon. Du kan også skrive ut støtteark for presentasjonen – med ett, to, tre, fire, seks eller ni lysbilder på en side. Deltakerne kan bruke støttearkene til å følge med når du holder presentasjonen, eller de kan beholde dem for fremtidig referanse.

Støtteark med notater

Støttearket med tre lysbilder per side inneholder et linjert område som deltakerne kan bruke til å ta notater.

På datamaskinen kan du angi lysbildestørrelse, papirretning og første lysbildenummer, angi utskriftsalternativer og lagre utskriftsinnstillingene. (Se Skrive ut lysbilder for hjelp med å skrive ut i PowerPoint 2007.)

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

  Velg hvor mange eksemplarer som skal skrives ut
 3. Kontroller at den valgte skriveren er den du vil bruke.

  Skriveren som er tilkoblet for øyeblikket

  Klikk på pil ned, som vist, for å se flere skriveralternativer, inkludert kommandoen Legg til skriver, som hjelper deg å koble til en annen skriver tilgjengelig på nettverket:

  Rullegardinliste over tilgjengelige skrivere
 4. Hvis du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, velger du Skriv ut. I motsatt fall fortsetter du å merke andre innstillinger (for eksempel hvilke lysbilder som skal skrives ut og oppsettet for notater eller støtteark) som beskrevet i prosedyrene under.

Hvis du bestemmer deg for å ikke skrive ut etter at du har åpnet dialogboksen Skriv ut, bytter du bare til en annen fane på båndet PowerPoint_generic, for eksempel Hjem, for å lukke dialogboksen Skriv ut.

Angi hvilke lysbilder som skal skrives ut

Som standard er Skriv ut alle lysbilder i dialogboksen Skriv ut under Innstillinger angitt som første alternativ.

Hvis du ikke vil skrive ut alle lysbildene, kan du skrive inn numrene til lysbildene som skal skrives ut i Lysbilder-boksen. Skriv inn individuelle lysbildenumre og/eller områder av lysbilder angitt med bindestrek, og skill dem med komma (mellomrom er ikke nødvendig):

Angi et egendefinert område med lysbilder for utskrift

Hvis du for eksempel skriver inn ... 1,3,5-7,10, vil lysbilde 1, 3, 5, 6, 7 og 10 bli skrevet ut.

Du kan også klikke på pil ned og endre Skriv ut alle lysbilder til et annet alternativ, for eksempel Skriv ut gjeldende lysbilde eller Skriv ut merket område:

Alternativer for å velge hvilke lysbilder som skal skrives ut
 • Hvis du vil velge ett eller flere lysbilder å skrive ut, går du tilbake til Hjem-fanen og velger lysbildene fra miniatyrbilderuten til venstre i normalvisning. Hvis du vil merke flere lysbilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på lysbildene du vil skrive ut. Når du er ferdig med utvalget, klikker du på Fil > Skriv ut og bruker alternativet Skriv ut merket område.

 • Bruk alternativet Skriv ut merket område hvis du vil skrive ut lysbildet du arbeidet med umiddelbart før du valgte Fil > Skriv ut. (Når du velger dette alternativet, viser forhåndsvisningsruten hvilket lysbilde som vil skrives ut.)

Når du skriver ut foredragsnotater, får du ett lysbilde per side, med plass til foredragsnotater under lysbildet. Forhåndsvisningsruten i dialogboksen Skriv ut viser hvordan den utskrevne siden vil se ut.

 1. Velg den andre boksen (som standard satt til Helsidelysbilder) under Innstillinger i dialogboksen Skriv ut for å utvide listen over alternativer. Velg deretter Notatsider under Utskriftsoppsett.

  Notater-oppsettet
 2. Hvis du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, velger du Skriv ut. Hvis ikke fortsetter du å merke andre innstillinger som beskrevet i de andre prosedyrene i denne artikkelen.

De andre alternativene under Utskriftsoppsett og alle alternativene under Støtteark skriver bare ut lysbilder eller lysbildeinnhold, ikke foredragsnotater.

Du kan skrive ut støtteark som viser 1, 2, 3, 4, 6 eller 9 lysbilder per side. Hvis du skriver ut tre lysbilder per side, vises lysbildene til venstre på siden med trykte linjer for å skrive notater til høyre på siden. Dette tre-per-side-oppsettet er det eneste som har trykte linjer for å skrive notater.

(Se Opprette eller endre støtteark for en presentasjon for informasjon om utforming av støtteark, for eksempel hvordan du konfigurerer lysbildeoppsett og papirretning, eller endrer topptekster, bunntekster eller bakgrunn.)

 1. Velg den andre boksen (som standard satt til Helsidelysbilder) under Innstillinger i dialogboksen Skriv ut for å utvide listen over alternativer. Velg deretter sideoppsettet du ønsker, under Støtteark.

  Oppsettet for utskrift av støtteark

  Støttearksider som inneholder fire, seks eller ni lysbilder, har to alternativer å velge blant for hver: vannrett rekkefølge (som vist i det første bildet under) eller loddrett rekkefølge (det andre bildet under).

  Vannrett oppsett med flere lysbilder på en utskrevet side

  Loddrett oppsett med flere lysbilder på en utskrevet side

 2. Hvis du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, velger du Skriv ut. Hvis ikke fortsetter du å merke andre innstillinger som beskrevet i de andre prosedyrene i denne artikkelen.

Dette alternativet gir deg ett lysbilde per side. Retningen (liggende eller stående) på de utskrevne sidene samsvarer automatisk med retningen på lysbildeoppsettet.

 1. Kontroller at den andre boksen er satt til Helsidelysbilder under Innstillinger i dialogboksen Skriv ut. Hvis dette ikke er tilfelle, klikker du på PIL NED på kontrollen for å utvide listen over alternativer. Velg deretter Helsidelysbilder under Utskriftsoppsett.

  Lysbildeoppsett i full størrelse
 2. Hvis du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, velger du Skriv ut. Hvis ikke fortsetter du å merke andre innstillinger som beskrevet i de andre prosedyrene i denne artikkelen.

Andre oppsettalternativer: Velg Ram inn lysbilder for å skrive ut en tynn kantlinje rundt hvert lysbilde. Velg Tilpass til papirstørrelse for å sikre at lysbildeinnholdet skrives ut i maksimumsstørrelsen som får plass på sidestørrelsen og papirretningen du har valgt. Velg alternativet Høy kvalitet for å øke oppløsningen, avstemme gjennomsiktig grafikk og skrive ut myke skygger i utskriften. Hvis du velger Skriv ut merknader og Håndskriftsmarkering, vil en egen side skrives ut for merknadene i presentasjonen.

 1. Velg den andre boksen (som standard satt til Helsidelysbilder) under Innstillinger i dialogboksen Skriv ut for å utvide listen over alternativer. Velg deretter Disposisjon under Utskriftsoppsett.

  Oppsettet for utskrift av en disposisjon
 2. Hvis du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, velger du Skriv ut. Hvis ikke fortsetter du å merke andre innstillinger som beskrevet i de andre prosedyrene i denne artikkelen.

Skriveren som er tilkoblet for øyeblikket

Velg Skriveregenskaper-knappen for å:

 • Velge et utdatamedium under fanen Papir/kvalitet: Vanlig papir, Gjennomsiktighet, Kartong, Glanset papir og så videre.

 • Velg utskriftskvalitet for grafikk: Dette alternativet kan variere med skriveren, men det kan for eksempel bety et valg mellom enten 600 x 600 punkt per tomme eller en høyere oppløsning på 1200 x 1200 punkt per tomme.

 • Velg papirretning: PowerPoint velger vanligvis riktig papirretning basert på alternativene du allerede har valgt. Men du kan velge papirretning (Stående eller Liggende) i dialogboksen Skriveregenskaper.

Velg Farge-listen, og velg deretter ett av følgende:

Fargealternativer i dialogboksen Skriv ut

Alternativ

Beskrivelse

Farge

Dette alternativet skriver ut i farger på en fargeskriver.

Hvis du vil hindre at en fargebakgrunn skrives ut, kan du enten skrive ut lysbildene i gråtoner (se Gråtone under for mer informasjon), eller du kan fjerne fargebakgrunner fra presentasjonen. Klikk på Bakgrunnsstiler, og velg deretter Stil 1 i Bakgrunn-gruppen under Utforming-fanen for å fjerne fargebakgrunner.

Gråtone

Når du velger dette alternativet, skrives bildene ut i variasjoner av gråtoner mellom svart og hvitt. Bakgrunnsfyll skrives ut i hvitt, slik at teksten blir lettere å lese. (Noen ganger gir gråtone samme resultat som Rent svart-hvitt.)

Rent svart-hvitt

Når du velger dette alternativet, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

Hvis du vil beholde de samme utskriftsinnstillingene for en bestemt presentasjon, gjør du følgende:

 1. Velg Alternativer > Avansert under Fil-fanen.

 2. Velg enten Bruk sist definerte skriverinnstillinger eller Bruk følgende standard skriverinnstillinger. Hvis du velger det siste alternativet, angir du innstillingene du vil ha, for eksempel hvilket oppsett som skal brukes, og om du vil skrive ut skjulte lysbilder:

  Angi standard utskriftsinnstillinger for en bestemt presentasjon

Disse innstillingene gjelder bare for én enkelt presentasjon. De gjelder ikke for alle etterfølgende presentasjoner du skriver ut.

På en Mac kan du angi lysbildestørrelse, papirretning og første lysbildenummer, forhåndsvise presentasjonen og angi utskriftsalternativer.

Følg disse trinnene før du legger til innhold. Hvis du endrer lysbildestørrelsen eller papirretningen etter at du har lagt til innhold, vil innholdet kanskje bli skalert på nytt.

 1. Klikk på Lysbildestørrelse > Utskriftsformat under fanen Utforming.

 2. Kontroller papirstørrelsen du vil bruke, i listen Lysbildestørrelse tilpasset til.

  Merknad: Klikk på Transparent hvis du vil skrive ut en transparent.

 3. Hvis du velger Egendefinert i trinn 2, skriver du inn eller velger målene du vil bruke i boksene Bredde og Høyde.

 4. Klikk på Stående eller Liggende under Papirretning i dialogboksen Utskriftsformat for å angi retningen for lysbildene.

  Merknad: Alle lysbildene i presentasjonen har den samme retningen. Notater, støtteark og disposisjoner kan ha en annen retning enn lysbildene i en presentasjon.

 5. Gjør følgende for å nummerere lysbildene:

  1. Klikk på Topptekst/bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat.

  2. Klikk på Lysbildenummer, og skriv inn tallet du vil skal vises på det første lysbildet eller støttearket i Starter ved-boksen. Påfølgende lysbilder vil nummereres i rekkefølge.

 6. Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer lysbildestørrelser og lagrer valgene for fremtidige presentasjoner, kan du se Endre størrelsen på lysbilder.

Presentasjoner kan inneholde grafikkelementer som kanskje ikke ser like ut ved utskrift. Derfor er det lurt å forhåndsvise lysbildene før du skriver ut.

Hvis du bruker PowerPoint 2016 for Mac

 1. Klikk på Skriv ut > Vis detaljerFil-menyen.

 2. Velg et oppsett fra Oppsett-listen. Velg for eksempel Støtteark (2 lysbilder per side).

  En forhåndsvisning av oppsettet vil vises på venstre side av dialogboksen Skriv ut. Du kan bruke kontrollene fremover og bakover til å bla gjennom forhåndsvisningen.

Hvis du bruker PowerPoint 2011 for Mac

Gjør følgende for en rask forhåndsvisning av miniatyrbilder av hver side:

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Merk avmerkingsboksen Vis hurtigvisning.

  Hvis du ikke ser avmerkingsboksen Vis Hurtigvisning, klikker du på pilen Utvidelsespil for dialogboksen Skriv ut for å utvide dialogboksen Skriv ut.

 3. Bruk pilene under forhåndsvisningsruten for å gå gjennom lysbildene i presentasjonen.

Gjør følgende for å forhåndsvise sider i full skjerm:

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på Forhåndsvisning i dialogboksen Skriv ut.

Følg disse trinnene for å angi utskriftsalternativer (inkludert antall eksemplarer, skriver, lysbilder som skal skrives ut, antall lysbilder per side, fargealternativer og mer), og skriv deretter ut lysbildene.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Hvis du bruker PowerPoint for Mac 2016, klikker du på Skriv ut > Vis detaljer.

 3. Velg skriveren du vil bruke, i Skriver-boksen. (Hvis du vil skrive ut i farger, må du velge en fargeskriver.)

 4. Skriv inn antall eksemplarer du vil skrive ut, i Eksemplarer-boksen.

 5. Merk lysbildene du vil skrive ut, ved siden av Lysbilder:

  • Klikk på Alle hvis du vil skrive ut alle lysbildene.

  • Hvis du vil skrive ut en serie med lysbilder, klikker du på Fra og skriver deretter inn lysbildenumrene i boksene Fra og Til.

  • Hvis du vil merke ett eller flere lysbilder å skrive ut, klikker du på Avbryt og merker lysbildene i ruten til venstre i normalvisning under Visning-fanen. Trykk på og hold nede kommandotasten KOMMANDO mens du klikker på lysbildene du vil skrive ut. Når du er ferdig med utvalget, klikker du på Fil > Skriv ut > Valgte lysbilder.

  • Hvis du vil skrive ut bestemte lysbilder etter nummer, klikker du på Skriv ut alle lysbilder > Egendefinert område, og deretter angir du en liste over individuelle lysbilder etter nummer, et område eller begge deler. Skill tallene med komma, og ikke bruk mellomrom. Eksempel: 1,3,5-12.

 6. Hvis du bruker PowerPoint 2016 for Mac, velger du blant følgende alternativer på Oppsett-listen. Hvis du bruker PowerPoint 2011 for Mac, velger du fra popup-boksen Skriv ut hva.

  • Hvis du vil skrive ut ett lysbilde på en hel side, klikker du på Lysbilder.

  • Hvis du vil skrive ut ett eller flere lysbilder per side i støttearkformat, klikker du på antallet lysbilder du vil ha per side, under Støtteark.

  • Hvis du vil skrive ut presentasjonen med presentasjonsnotater, klikker du på Notater.

  • Hvis du vil skrive ut en disposisjon for presentasjonen, klikker du på Disposisjon.

 7. Hvis du vil endre papirretningen, klikker du på ikonet for stående eller liggende.

 8. Velg blant følgende alternativer under Utdata:

  Merknad: I PowerPoint 2011 må du kanskje klikke på pilen Utvidelsespil for dialogboksen Skriv ut for å utvide dialogboksen Skriv ut.

  • Farge – når du velger dette alternativet, skrives det ut i farger på en fargeskriver. Hvis du vil hindre at en fargebakgrunn skrives ut, kan du enten skrive ut lysbildene i gråtoner (se Gråtone under for mer informasjon), eller du kan fjerne fargebakgrunner fra presentasjonen. Klikk på Formater bakgrunn, og velg deretter Skjul bakgrunnsgrafikk under fanen Utforming for å fjerne fargebakgrunner.

  • Gråtone – når du velger dette alternativet, skrives bildene ut i variasjoner av gråtoner mellom svart og hvitt. Bakgrunnsfyll skrives ut i hvitt, slik at teksten blir lettere å lese. (Noen ganger gir gråtoner samme resultat som Rent svart-hvitt.) Se tabellen under for en detaljert beskrivelse av alternativer for gråtoner.

  • Rent svart-hvitt – når du velger dette alternativet, skrives støttearkene ut uten grått fyll.

 9. Hvis du vil ta med eller endre topptekster og bunntekster, klikker du på Topptekst/bunntekst-knappen og foretar deretter valgene. Lysbilder kan bare ha bunntekster. Notater og støtteark kan ha både topptekster og bunntekster. Klikk på Bruk på alle for å lagre endringene.

 10. Klikk på Skriv ut når du er ferdig med valgene.

Objekt

Vises i gråtoner som

Vises i høykontrast svart-hvitt som

Tekst

[Svart]

[Svart]

Tekstskygger

Skjult

Skjult

Relieff

Skjult

Skjult

Fyll

Gråtone

Hvit

Rammer

[Svart]

[Svart]

Fyllmønstre

Gråtone

Hvit

Linjer

[Svart]

[Svart]

Objektskygger

Gråtone

[Svart]

Punktgrafikkbilder

Gråtone

Gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvit

Hvit

Diagrammer

Gråtone

Gråtone

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×