Skriv ut

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Viktig: Hvis du skal feilsøke en skriver eller trenger driverinformasjon, se:

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruker du?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      Gir hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du merket for den valgte skriveren.

 • Der      For den valgte skriveren, gir du plasseringen av skriveren eller identifiserer hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon som du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Finn skriver      Velg denne knappen for å finne en skriver som du har tilgang til.

 • Skriv til fil      Velg dette alternativet for å opprette en fil fra dokumentet i stedet for å distribuere den direkte til en skriver. Filen lagres med utskriftsformatering, for eksempel skriftvalg og fargeangivelse, i en fil som kan skrives ut til en annen skriver.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Samle inn      Merk dette alternativet hvis du vil at utskriftsjobben som skal beholdes i rekkefølgen du opprettet i dokumentet når det skrives ut. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • Merket område      Velg dette alternativet for å skrive ut bare hva du har valgt.

 • Merkede ark      Velg dette alternativet for å skrive ut bare de aktive regnearkene.

 • Hele arbeidsboken      Velg dette alternativet for å skrive ut hele arbeidsboken, inkludert alle regneark i arbeidsboken.

 • Tabell      Velg dette alternativet for å skrive ut tabellen i regnearket.

 • Ignorer utskriftsområder      Klikk dette alternativet for å ignorere de utskriftsområdene du måtte ha angitt.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Sider      Velg dette alternativet og legge til sidetall eller område i boksen.

 • Forhåndsvisning      Velg denne knappen for å forhåndsvise regnearket før utskrift og velger andre utskriftsalternativer, for eksempel Utskriftsformat.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

InfoPath

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      Gir hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du merket for den valgte skriveren.

 • Der      For den valgte skriveren, gir du plasseringen av skriveren eller identifiserer hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon som du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Finn skriver      Velg denne knappen for å finne en skriver som du har tilgang til.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Samle inn      Merk dette alternativet hvis du vil at utskriftsjobben som skal beholdes i rekkefølgen du opprettet i dokumentet når det skrives ut. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Side(r)      Velg dette alternativet og legge til sidetall eller område i boksen.

 • Forhåndsvisning      Velg denne knappen for å forhåndsvise regnearket før utskrift og velger andre utskriftsalternativer, for eksempel Utskriftsformat.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

Outlook

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      Gir hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du merket for den valgte skriveren.

 • Der      For den valgte skriveren, gir du plasseringen av skriveren eller identifiserer hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon som du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Skriv til fil      Velg dette alternativet for å opprette en fil fra dokumentet i stedet for å distribuere den direkte til en skriver. Filen lagres med utskriftsformatering, for eksempel skriftvalg og fargeangivelse, i en fil som kan skrives ut til en annen skriver.

 • Antall sider      Velg hvor mange sider du vil skrive ut i denne listen.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Samle inn      Merk dette alternativet hvis du vil at utskriftsjobben som skal beholdes i rekkefølgen du opprettet i dokumentet når det skrives ut. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • Skriv ut vedlagte filer. Vedlegg som kan skrives ut på standardskriveren bare.      Velg dette alternativet for å skrive ut filer som er knyttet til Outlook-elementer.

 • Tabellstil      Velg stilen du vil bruke Outlook-element som skrives ut i i listen Utskriftsstil.

 • Notatstil      Velg stilen du vil bruke Outlook-element som skrives ut i i listen Utskriftsstil.

 • Utskriftsformat      Velg denne knappen for å angi andre alternativer for papirstørrelse og skriver.

 • Definer stiler      Velg dette alternativet for å definere stilene som brukes når du skriver ut elementene i Outlook.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

PowerPoint

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      Gir hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du merket for den valgte skriveren.

 • Der      For den valgte skriveren, gir plasseringen av skriveren eller hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon som du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Finn skriver      Velg denne knappen for å finne en skriver som du har tilgang til.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Samle inn      Merk dette alternativet hvis du vil at utskriftsjobben som skal beholdes i rekkefølgen du opprettet i dokumentet når det skrives ut. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • Lysbilder      Velg hvor mange lysbilder som skal vises på én utskrevet side i denne listen.

 • Rekkefølge      Velg enten Vannrett eller Loddrett til å ordne lysbilder på utskriftssiden.

 • Tilpass til papirstørrelse      Velg dette alternativet for å skrive ut lysbildene dine på papiret som er valgt for skriveren.

 • Ram inn lysbilder      Velg dette alternativet for å skrive ut en tynn kantlinje rundt lysbildene.

 • Skriv ut merknader og håndskriftmarkering      Merk av for dette alternativet for å skrive ut kommentarer og håndskriftmarkeringer

 • Skriv ut skjulte lysbilder      Merk denne avmerkingsboksen for å inkludere noen av lysbildene du har skjult i utskriftsjobben.

 • Høy kvalitet      Merk av for dette alternativet hvis du vil skrive ut skygge på teksten eller bildene.

 • Farge/gråtone      Velg hvis du vil skrive ut i gråtoner, farger eller rent svart-hvitt i denne listen.

 • Skriv ut      Velg elementene du vil skrive ut i denne listen.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Tilpasset fremvisning      Velg dette alternativet for å skrive ut bare en bestemt tilpasset fremvisning, en gruppering av lysbilder fra i hovedfremvisningen.

 • Lysbilder      Velg dette alternativet og legge til sidetall eller område i boksen.

 • Gjeldende lysbilde      Velg dette alternativet for å skrive ut lysbildet som er valgt.

 • Merket område      Velg dette alternativet for å skrive ut bare på lysbildene du har valgt.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Forhåndsvisning      Velg denne knappen for å forhåndsvise lysbildene før du skriver dem og velger andre utskriftsalternativer, for eksempel Utskriftsformat.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

Publisher

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

Kategorien Innstillinger for publikasjon og papir

 • Navnet på skriveren      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Skriv til fil      Velg dette alternativet for å opprette en fil fra dokumentet i stedet for å distribuere den direkte til en skriver. Filen lagres med utskriftsformatering, for eksempel skriftvalg og fargeangivelse, i en fil som kan skrives ut til en annen skriver.

 • Alternativer for utskrift      Velg alternativet for hvordan du skriver ut filen.

 • Vis papir etter utskrift      Velg dette alternativet for å se et miniatyrbilde av filen under Forhåndsvisning.

 • Viser hvordan du setter inn papir      Velg dette alternativet for å se hvordan du setter inn papir hvis du vil bruke tosidig utskrift under Forhåndsvisning.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut under Kopier.

 • Sorter      Merk av for dette alternativet under Eksemplarer hvis du vil at utskriftsjobben skal ha den rekkefølgen du opprettet i dokumentet ved utskrift. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • 2 sider utskriftsalternativer      Velg dette alternativet for hvordan du vil skrive ut tosidige utskriften.

 • Alle sider      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sidene i filen, under Sideområde.

 • Gjeldende side      Velg dette alternativet for å skrive ut sidene som er valgt under Sideområde.

 • Sider      Legge til sidetall eller område i boksen under Sideområde, Velg dette alternativet.

 • Størrelse      Velg papirstørrelse du vil bruke, under papir.

 • Kilde      Velg kilden til arket du vil bruke, under papir.

 • Retning      Velg alternativet for hvordan du vil skrive ut filen.

 • Forhåndsvisning      Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av filen.

 • Skriv ut      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Skriverdetaljer

 • Navnet på skriveren      Velg en skriver som du har installert og vil se detaljer i listen. Detaljene vises under Status, Type, der, Kommentar, funksjoner og Utskriftsområde.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Finn skriver      Velg denne knappen for å finne en skriver som du har tilgang til.

 • Avansert skriveroppsett      Velg denne knappen når du vil endre innstillingene for separasjoner, Utskriftsformat, grafikk, skrifter og konfigurere tosidig utskrift.

 • Forhåndsvisning      Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av filen.

 • Skriv ut      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

Visio

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver som du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      Gir hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du merket for den valgte skriveren.

 • Der      For den valgte skriveren, gir du plasseringen av skriveren eller identifiserer hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon som du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Ingen bakgrunn      Velg dette alternativet for å skrive ut en bakgrunn som er brukt på sidene Visio ikke.

 • Farge som svart      Velg dette alternativet for å skrive ut farger i svart-hvitt

 • Skriv til fil      Velg dette alternativet for å opprette en fil fra dokumentet i stedet for å distribuere den direkte til en skriver. Filen lagres med utskriftsformatering, for eksempel skriftvalg og fargeangivelse, i en fil som kan skrives ut til en annen skriver.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Gjeldende side      Velg dette alternativet for å skrive ut bare på gjeldende side.

 • Sider      Velg dette alternativet og legge til sidetall eller område i boksen.

 • Merket område      Velg dette alternativet for å skrive ut bare figurene som er valgt.

 • Gjeldende visning      Velg dette alternativet for å skrive ut gjeldende visning.

 • Endre størrelse for å få plass på ett ark      Velg dette alternativet hvis du vil at filen skal skrives ut på en side.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

Word

Det følgende er knappene og de andre alternativene i dialogboksen Skriv ut:

 • Navn      Velg en skriver du har installert og vil bruke, i listen.

 • Status      For den valgte skriveren, kan du gir skriverstatus, for eksempel inaktiv, opptatt, eller antall filer på linje for å skrive ut før utskriftsjobben.

 • Type      For den valgte skriveren, gir du hvilken type skriver, for eksempel en laserpeker du valgte.

 • Der      For den valgte skriveren, gir du plasseringen av skriveren eller identifiserer hvilken port skriveren er koblet til.

 • Kommentar      Gir mer informasjon du må vite om skriveren for den valgte skriveren.

 • Egenskaper      Velg denne knappen når du vil endre egenskaper, for eksempel papirtype for skriveren du bruker.

 • Finn skriver      Velg denne knappen for å finne en skriver som du har tilgang til.

 • Skriv til fil      Velg dette alternativet for å opprette en fil fra dokumentet i stedet for å distribuere den direkte til en skriver. Filen lagres med utskriftsformatering, for eksempel skriftvalg og fargeangivelse, i en fil som kan skrives ut til en annen skriver.

 • Antall eksemplarer      Velg hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i denne listen.

 • Samle inn      Merk dette alternativet hvis du vil at utskriftsjobben som skal beholdes i rekkefølgen du opprettet i dokumentet når det skrives ut. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du skriver ut flere eksemplarer.

 • Sider per ark      Velg antall sider som skal vises på én utskrevet side i denne listen.

 • Tilpass til papirstørrelse     Velg papirstørrelse som du vil at dokumentet skal skrives ut på i denne listen.

 • Alle      Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut alle sider i filen.

 • Gjeldende side     Velg dette alternativet hvis du bare vil skrive ut siden som markøren er aktivert.

 • Sider      Velg dette alternativet og legge til sidetall eller område i boksen.

 • Skriv ut      Velg elementene du vil skrive ut i denne listen.

 • Skriv ut      Velg hvis du vil skrive ut alle sider, oddetallssider eller partallssider i denne listen.

 • Alternativer      Velg denne knappen for å gå til flere utskriftsalternativer i kategorien Vis i dialogboksen Alternativer for Word.

 • OK      Velg denne knappen for å sende dokumentet til skriveren.

 • Avbryte      Velg denne knappen for å gå tilbake til dokumentet uten å skrive den ut.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×