Skriv inn et ark med ulike etiketter

Denne informasjonen gjelder når du vil opprette et ark med etiketter som er ulike. Du kan for eksempel opprette et ark med navneetiketter, der hver etikett innholder navnet på en person.

Hvis du vil opprette og skrive ut etiketter som inneholder informasjon fra en datakilde, for eksempel en adresseliste eller en Excel-arbeidsbok, kan du se Lage etiketter for en masseutsendelse.

I denne artikkelen

Opprette etikettarket og skrive inn etikettene

Jeg finner ikke produktnummeret i listen

Formatere etiketteksten

Legge til grafikk i etiketter

Opprette etikettarket og skrive inn etikettene

 1. Start Word.

  Det åpnes et tomt dokument som standard. La det være åpent. Hvis du lukker det, er ikke kommandoene i neste trinn tilgjengelige.

 2. Klikk Etiketter i Opprett-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Office 2010

 3. La Adresse-boksen være tom.

 4. Klikk Alternativer for å velge etikettype og andre alternativer.

 5. Gjør dine valg i dialogboksen Etikettalternativer , og klikk deretter OK .

  Dialogboksen Etikettalternativer

  1. Klikk typen skriver du bruker til å skrive ut etikettene

  2. Klikk pilen ved siden av Etikettleverandører-listen, og velg deretter leverandøren som har laget etikettarkene du bruker

  3. Velg nummeret i listen som tilsvarer produktnummeret på etikettpakken

  Hvis du ikke finner produktnummeret for etikettarkene i listen under Produktnummer, kan du se Jeg finner ikke produktnummeret i listen.

 6. Klikk Hel side med samme etikett under Skriv ut.

 7. Klikk Nytt dokument.

  Et dokument som inneholder etikettarket, opprettes. Etikettene vises i et tabelloppsett. Hvis du ikke ser linjene som skiller etikettene, klikker du kategorien Oppsett under Tabellverktøy, og deretter klikker du Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

 8. Skriv inn teksten du vil ha på hver etikett, og foreta eventuelle endringer i formateringen og fargevalgene i kategoriene Hjem og Sideoppsett. Når du er ferdig, lagrer eller skriver du ut etikettene på samme måte som du ellers lagrer eller skriver ut et dokument i Word.

Jeg finner ikke produktnummeret i listen

Du kan likevel skrive ut etikettene. Du må bare gjøre noen tilpassinger.

 1. Ta mål av etikettene på arket du har, og noter målene og hvor mange etiketter det er på et enkelt ark.

  Viktig   Vær nøyaktig når du måler etikettene. Den faktiske etikettstørrelsen kan være mindre enn størrelsen som er angitt av etikettprodusenten. En etikett som er oppgitt til 6,5 x 4 cm, kan for eksempel være 6,4 cm høy og 3,8 cm bred.

 2. Klikk en etikettype med omtrent samme størrelse som etikettene du vil bruke, i Produktnummer-listen.

  Hvis etikettypen du vil bruke, ikke vises i Produktnummer-listen, kan du kanskje bruke en av de andre etikettene i listen. Du kan også opprette en ny etikettstørrelse.

 3. Klikk Detaljer, og sammenlign deretter etikettstørrelsen og antallet etiketter per ark (gjelder etiketter som skrives ut på laser- og blekkskrivere) eller antallet kolonner på etikettskjemaet (gjelder etiketter som skrives ut på matriseskrivere).

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis målene og etikettoppsettet samsvarer med dem for etikettene dine, bruker du den valgte etiketten.

  • Hvis målene og oppsettet ikke samsvarer med etikettene dine, klikker du Avbryt og forsetter til trinn 5.

 5. Klikk skrivertypen (Skrivere med fortløpende mating eller Sideskrivere) under Skriverinformasjon i dialogboksen Etikettalternativer, og klikk deretter Ny etikett.

 6. Skriv inn et navn i Etikettnavn-boksen, velg høyde, bredde, marger og andre alternativer for etiketten, og klikk deretter OK.

  Den nye etiketten vises i kategorien Annet/egendefinerte i Etikettleverandører-listen.

Til toppen av siden

Formatere etiketteksten

 1. Merk etiketteksten. Hvis all teksten på etikettene skal formateres på samme måte, trykker du CTRL+A for å merke all teksten.

 1. Bruk formateringen du ønsker, i Skrift-gruppen i kategorien Hjem. Klikk dialogboksvelgeren for Skrift hvis du vil ha flere alternativer.

Viktig   Hvis du vil minimere den ekstra avstanden mellom linjer i adressene på etikettene, må du merke linjene, klikke dialogboksvelgeren for Avsnitt i kategorien Hjem og deretter skrive inn 0 i Før- og Etter-boksen.

Til toppen av siden

Legge til grafikk i etiketter

Hvis du vil legge til grafikk i etiketter som du skriver ut på en sideskriver (i stedet for en skriver med fortløpende mating), må du legge til grafikken i hver etikett:

 1. Plasser markøren der du vil plassere grafikken.

 2. Klikk Bilde eller Utklipp i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  båndet i Office 14

 3. Finn grafikken, og dobbeltklikk den.

 4. Hvis du vil endre størrelsen på grafikken, merker du den, og deretter drar du skaleringshåndtaket i et hjørne til grafikken har ønsket størrelse. Når du drar et hjørnehåndtak, beholdes forholdet mellom bredde og høyde.

 5. Hvis grafikken ikke er justert i forhold til etiketteksten, høyreklikker du grafikken og gjør følgende:

  1. Pek på Bryt tekst, og klikk deretter Flere alternativer for oppsett.

  2. Velg kategorien Tekstbryting, og klikk deretter Firkant under Tekstbrytingsstil.

  3. Velg kategorien Plassering, og klikk Justering og deretter ønsket justering: Venstre, Midtstilt eller Høyre under Vannrett.

  4. Klikk OK.

   Tips!   Hvis du vil bruke samme bilde på alle etikettene, kan du tilpasse størrelsen og plasseringen for bildet på den første etiketten og deretter kopiere bildet og lime det inn på de andre etikettene.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word Starter, Word 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk