Skanning for overføringsevaluering: Varsler

Lær hvordan du løser problemer med varsler under overføring.

Oversikt

De fleste overføringsverktøy kan ikke overføre varsler. Varsler opprettes på elementer, lister og biblioteker for å varsle en bruker når innhold endres. Denne rapporten gir innsyn i varslene som for øyeblikket er konfigurert i kildemiljøet. Hvis brukere vil bli varslet om innholdsendringer etter overføringen, må de konfigurere varslene i det nye miljøet.   Siden varslene ikke overføres, gis det mye rådata knyttet til varslene hvis det blir behov for å gjenskape varslene etter overføringen.

Dataoverføring

Grunnleggende overføringsverktøy kan ikke overføre varsler.

Viktig!: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se Skannet utdata for låste områder.

Forbereder overføring

Kommuniser med brukere for å unngå forvirring etter overføringen.

Etter overføring

Kommuniser med brukere for å unngå forvirring etter overføringen.

Rapporter for skanneresultater

Den følgende tabellen beskriver kolonnene i rapporten Alerts-detail.csv.

Denne skannerapporten inneholder en liste over alle varslene som er installert i miljøet.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett som angir når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Totalt antall elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

DagerMedBruksdata

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Treff og UnikeBrukere. Hvis dette for eksempel er 14 dager, er dette data for Treff og UnikeBrukere for de siste 14 dagene.

NettadresseForWebområde

NettadresseForWebområde.

Tittel

Tittelen på varselet.

NavnPåVarselsmal

Navnet på varselet.

Filter

CAML-spørringsfilteret som er brukt på varselet.

ID

ID-en som er gitt varselet.

SamsvarsID

ID per filtrering for et eksternt samsvarende varsel.

ElementID

ID-en for elementet varslet er knyttet til. Hvis denne er tom, er varselet knyttet til listen i stedet.

NettadresseForListe

Klokkeslettet når tillegget ble installert.

ListeID

ID-en for listen varslet er knyttet til.

Liste

ID eller webområdet som er vert for tillegget

AlltidVarsle

Nettadressen til webområdet som er vert for tillegget.

Leveringskanaler

Tittelen på webområdet som er vert for tillegget.

Varselstype

Objektstypen varselet gjelder for. Dette kan være en liste eller et dokumentbibliotek, et listeelement eller dokument, eller et egendefinert objekt.

Hendelsestype

Hendelsestypen varselet gjelder for.

HendelsestypeBitmaske

Dette kan ignoreres.

Varselsfrekvens

Henter eller angir tidsintervallet for å sende varselet.

Varselstidspunkt

Dato og klokkeslett for sending av varselet.

Status

Bestemmer om varselet er aktivert eller ikke.

Bruker

Brukeren varslet er knyttet til.

DynamiskMottaker

Hvis varselet genereres dynamisk, bestemmer dette hvordan mottakeren defineres.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×