Skanning for overføringsevaluering: Store listevisninger

Lær hvordan du reduserer problemer med visning av store lister under overføring.

Oversikt

Det er mulig å konfigurere begrensning av listevisning i kildemiljøet slik at begrensning av visningen deaktiveres i et bestemt antall timer per dag. De angitte begrensningene for produktlister på målplattformen gjelder døgnet rundt. Dette kan føre til at noen av listevisningene begrenses.

Dataoverføring

Listene og dataene i listene overføres. Det kan imidlertid hende at listevisningene som er angitt i skannerapporten, ikke vises etter overføringen. Du kan da utføre tiltakene som er angitt i delen Forbereder overføring. Eventuelle listevisninger som inneholder over 12 oppslagskolonner, kan også bli begrenset og kreve tiltak. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utforme store lister og maksimere listeresultater..

Viktig: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se Skannet utdata for låste områder.

Forbereder overføring

Se gjennom rapporten og rett opp i visning av store lister før overføring. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du optimaliserer listevisninger, kan du se Administrere store lister og biblioteker i Office 365.

Etter overføring

Påse at listene du utførte tiltak på, gjengis riktig.

Rapporter for skanneresultater

Filnavn: LargeListViews detail.csv    Denne skannerapporten inneholder listevisninger som enten er begrenset, eller som potensielt kan bli begrenset i nær fremtid når du overfører til den nye plattformen. Rapporten inneholder listevisninger som oppfyller ett av følgende vilkår:

  • Returnerte mer enn 3 000 elementer.

  • Aktivt begrenset i det skannede miljøet.

  • Inneholder mer enn 12 oppslagskolonner.

  • Konfigurert som en aggregert visning.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett som angir når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Totalt antall elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

DagerMedBruksdata

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Treff og UnikeBrukere. Hvis dette er 14 dager, er for eksempel dataene for Treff og UnikeBrukere hentet fra de siste 14 dagene.

AntallOppslagskolonner

TittelPåListevisning

Tittelen på den berørte listenvisningen.

Standardvisning

Sann/usann. Bestemmer om visningen er standardvisningen for listen.

AggregertVisning

Sann/usann. Bestemmer om visningen er en aggregert visning. Visningen er for eksempel konfigurert til å vise en total.

BegrensetListevisning

Sann/usann. Angir om listevisningen aktivt ble begrenset i det skannede miljøet.

AntallVisningselementer

Antall elementer som ble returnert da listevisningen ble kjørt. Dette feltet er tomt hvis BegrensetListevisning er Sann.

Skjult

Sann/usann. Angir om listevisningen er konfigurert til å være skjult for sluttbrukerne.

SkrivebeskyttetVisning

Sann/usann. Angir om listevisningen er konfigurert som skrivebeskyttet.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til det sekundære området som inneholder listevisningen.

ListeTittel

Tittelen på listen visningen er knyttet til.

NettadresseForListe

Nettadressen til rotmappen i listen.

AntallListeelementer

Antall elementer i listen.

ListeMal

Malen som brukes når du oppretter listen.

ListeType

Hvilken type liste som er konfigurert.

ListeOppretter

Brukeren som opprettet listen.

DatoforSistEndretElement

Dato/klokkeslett for når et element i listen sist ble endret.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×