Skanning for overføringsevaluering: Arbeidsflyt-tilknytninger 2010

Oversikt

Overføringsverktøyet kan vanligvis overføre arbeidsflytdefinisjonene fra SharePoint-kilden til målmiljøet. Pågående arbeidsflytforekomster overføres imidlertid ikke. Pågående arbeidsflytforekomster tilbakestilles derfor og vises som ikke påbegynt i målet.

Dataoverføring

Arbeidsflytdata er delt inn i følgende to deler:

  • Arbeidsflytdefinisjon: Definisjonen beskriver den generelle arbeidsflytprosessen, for eksempel en godkjenningsarbeidsflyt i tre faser med egendefinerte rutingsregler for hver fase. Disse dataene overføres vanligvis med resten av dataene i områdesamlingen og vil være tilgjengelig i målmiljøet.

  • Arbeidsflytforekomster: Hver kjørende forekomst av en arbeidsflytdefinisjon opprettholder statusen til den pågående arbeidsflyten, for eksempel at dette dokumentet er i trinn to av godkjenningsprosessen og er tilordnet Ola Nordmann. Denne informasjonen kan dessverre ikke overføres til den nye plattformen. Resultatet av dette vil være tap av alle arbeidsflytforekomster som kjører. Et dokument som for eksempel var i fase to i en arbeidsflyt i kildemiljøet, går tilbake til fase null (arbeidsflyt ikke startet) etter overføringen til målmiljøet.

Viktig: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se Skannet utdata for låste områder.

Forbereder overføring

For å unngå unødvendige omstarter av arbeidsflyt er det best å fullføre pågående arbeidsflyter før overføringen der innholdet flyttes til målmiljøet.

Etter overføring

Når overføringen til målmiljøet er fullført, må alle brukere starte pågående arbeidsflyter på nytt. Hvis arbeidsflyten inneholdt identiteter, kan det være nødvendig å publisere arbeidsflyten på nytt ved bruk av SharePoint Designer.

Rapporter for skanneresultater

WorkflowAssociations2010 detail.csv    Denne skannerapporten inneholder en liste over alle 2010-arbeidsflyttilknytningene i miljøet, samt hvor mange forekomster som kjørte på tidspunktet skanningen ble utført.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett som angir når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Totalt antall elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

DagerMedBruksdata

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Treff og UnikeBrukere. Hvis dette er 14 dager, er for eksempel dataene for Treff og UnikeBrukere hentet fra de siste 14 dagene.

Omfang

Enten liste, innholdstype eller område. Dette er nivået arbeidsflyten er tilknyttet.

KjørendeForekomster

Antall arbeidsflyter som aktivt kjører i det aktuelle omfanget.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til webområdet som arbeidsflyten er knyttet til.

ListeTittel

Tittelen på listen som arbeidsflyten er knyttet til. Hvis omfanget er Nettsted, blir verdien I/T.

NettadresseForListe

Nettadressen til listen med arbeidsflyttilknytningen.

NavnPåInnholdstype

Navnet på innholdstypen hvis omfanget er Innholdstype.

KanGjenbrukes

Sann hvis arbeidsflyttilknytningen ble publisert som en gjenbrukbar arbeidsflyt.

OmfangForGjenbruk

Angir omfanget for gjenbrukbare arbeidsflyter. Gjenbrukbar eller GlobaltGjenbrukbar.

ArbeidsflytNavn

Navnet på arbeidsflyttilknytningen. Dette er teksten som vises i SharePoint når du starter arbeidsflyten.

BeskrivelseAvArbeidsflyt

Beskrivelse av arbeidsflyttilknytningen.

HarEgendefinertArbeidsflytaktivitet

Sann hvis arbeidsflyten bruker en egendefinert arbeidsflytaktivitet som ble distribuert via løsninger med fullstendig klarering.

ArbeidsflytRefererteSamlinger

Navnet på samlingen knyttet til en egendefinert aktivitet. Fylles ut hvis HarEgendefinertArbeidsflytaktivitet er Sann.

NavnPåLøsning

Navnet på løsningspakken med fullstendig klarering som den egendefinerte aktiviteten er knyttet til. Fylles ut hvis HarEgendefinertArbeidsflytaktivitet er Sann.

ArbeidsflytPublisertAv

Navnet på personen som publiserte arbeidsflyten.

ArbeidsflytID

Unik identifikator som er tilknyttet arbeidsflyten.

LeggeTilListeelementtillatelseFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder en handling som legger til listetillatelser. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

FjerneListeelementtillatelseFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder en handling som fjerner listetillatelser. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

ErstatteListeelementtillatelseFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder en handling som erstatter listetillatelser. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

E-postaktivitetFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder en handling som sender e-postmeldinger. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

RepresentasjonFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder en handling som representerer en konto for å utføre en handling. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

RegelfilFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder betingede regler som inneholder identiteter. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

InnholdsgodkjenningFinnes

Sann hvis arbeidsflyten inneholder aktiviteter for innholdsgodkjenning. Aktiviteten bygger inn en brukers identitet, og fungerer muligens ikke etter overføringen hvis arbeidsflyten ikke publiseres på nytt.

ArbeidsflytfilSjekketUt

Hvis arbeidsflytfilen er sjekket ut, overføres den ikke som forventet.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×