Skanning for å evaluere overføring: Lange OneDrive-nettadresser

Lær hvordan du løser problemer med lange nettadresser for OneDrive under overføring.

Oversikt

Når du flytter et OneDrive-område fra kilden til målmiljøet, endres formater for nettadressen for OneDrive. På kildeplattformen er OneDrive-områdene i formatet https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. På målplattformen endres Domain_User-delen av nettadressen for å bruke UPN for brukeren. Dette vil være omtrent likt https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Eksempel:

Hvis du har brukt denne filen:

https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Mappenavnet på filen er:

 • Personlig/contoso_bobsmith/dokumenter/mappe1/mappe2

Obs!: Det er en grense på 256 tegn på katalogbanen til en fil i SharePoint.

Etter overføringen vil filbanen se ut som følger.

Personlig/bobsmith_contoso_com/dokumenter/mappe1/mappe2

Legg merke til at nettadressen nå er fire tegn lengre enn den var før. Avhengig av hvordan det dannes UPN i firmaet, kan endringen av lengden være større.

Hvis den forrige filen i kildemiljøet inneholdt 255 tegn, ville lengden etter overføringen inneholde 259 tegn, noe som er over grensen for hva databasen støtter. Dette vil føre til innhold som ikke kan overføres.

Vi har funnet fire forskjellige steder der det er sannsynlig at mislykkede forsøk kan oppstå på grunn av lange nettadresser. Vi har derfor fire forskjellige rapporter som omhandler lange nettadresser. Rapportdelen over skanneresultater dekker hver enkelt rapport i tillegg til utbedringene som må utføres.

Dataoverføring

Overføringen av kildeinnholdet som resulterer i de lange nettadressene, vil mislykkes. Dermed vil overføring av jobber mislykkes, noe som igjen vil føre til at overføringsprosjektene tar unødig lang tid.

Viktig!: Alle nettsteder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (Låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se skannet utdata for Låste områder.

Forbereder overføring

Se gjennom rapportene, og utfør utbedringene som anbefales for hver rapport. Generelt sett innebærer utbedringen å flytte innholdet nærmere roten til områdesamlingen.

Etter overføring

Valider at innholdet har blitt overført.

Rapporter for skanneresultater

Denne skanningen resulterer i fire utdatafiler. Hver fil er for ett bestemt problem med lang nettadresse som vil føre til mislykkede overføringer. LongODBUrl-AllDocs detail.csv    Der er to begrensninger knyttet til lengden på banen til en angitt fil:

 • Den relative serverbanen til mappen som inneholder filen, har en maksimumsgrense på 256 tegn. Ved hjelp av følgende eksempelfil:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Mappenavnet vil være følgende: Personlig/contoso_bobsmith/dokumenter/mappe1/mappe2

  Etter overføringen vil filbanen se ut som følger. Legg merke til at nettadressen nå er lengre enn den var før: Personlig/bobsmith_contoso_com/dokumenter/mappe1/mappe2

 • Den relative serverbanen til en fil eller mappe har en maksimumsgrense på totalt 260 tegn. Ved hjelp av følgende eksempelfil:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Den relative serverbanen til filen vil se ut omtrent som følgende: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Hvis det er filer som er oppført i denne rapporten, vil eierne måtte flytte filene til kortere baner, eller de må slette filene. De kan eksempelvis flytte ProjectA.docx opp til en mappe like under Dokumenter, eller de kan slette filen hvis de ikke lenger trenger den.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett som angir når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Det totale antall elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vise I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har hatt tilgang til områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vise I/T.

DagerMedBruksdata

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst til Treff og UnikeBrukere. Hvis dette er 14 dager, er for eksempel dataene for Treff og UnikeBrukere hentet fra de siste 14 dagene.

UPN

UPN som ble brukt til å bestemme forskjellen i nettadressens lengde. Hvis UPN er «***», angir det at eieren ikke hadde angitt et UserPrincipalName i SharePoint-profilen. Dermed ble gjennomsnittslengden for UserPrincipalName-verdiene i profillageret i SharePoint brukt.

URLLengdeForskjell

Hvor mye nettadressen vil vokse når området får nytt navn.

Fil

Fil som må utbedres.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-NavNodes detail.csv    Navigasjonsnoder har en maksimumsgrense på 260 tegn for nettadresser. Dette kan føre til at feltet for nettadressen overskrider maksimumsgrensen.

Du har for eksempel et OneDrive-område på https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Dette området har en kobling i Hurtigstart kalt Rapporter, og nettadressen i koblingen peker til https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/…folderN/Reports. Under overføringen oppdateres nettadressen i SharePoint til å peke til /bobsmith_contoso_com /. Lengden som legges til nettadressen, kan føre til at den totale lengden overskrider 260 tegn, slik at overføringen mislykkes.

For å løse dette problemet kan du flytte rapportmappen nærmere roten til /dokumenter/bibliotek, og deretter oppdaterer du Hurtigstart-koblingen. Et annet alternativ er å fjerne koblingen til Hurtigstart.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

UPN

UPN som ble brukt til å bestemme forskjellen i nettadressens lengde. Hvis UPN er «***», angir det at eieren ikke hadde angitt et UserPrincipalName i SharePoint-profilen. Dermed ble gjennomsnittslengden for UserPrincipalName i profillageret i SharePoint brukt.

URLLengdeForskjell

LengdeForskjellForNettadresse – hvor mye nettadressen vil vokse når området får nytt navn.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til webområdet med navigasjonsnoden.

NavigasjonsNodePlassering

Navigasjonsnodetitler viser hvor navigasjonsnoder er plasserte. Du kan ha flere nivåer av navigasjonsnoder, og dette hjelper deg å finne den avvikende noden.

NavigasjonsNodeTittel

Tittel på den påvirkede navigasjonsnoden.

NettadresseForNavigasjonsNode

Nettadressen som blir for lang etter at området har fått nytt navn.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Perms detail.csv    Tillatelser som er angitt for et objekt i SharePoint, spores av nettadressen for dette objektet. Hvis du angir tillatelser for en mappe, blir den relative banen til mappen lagret i SharePoint. Hvis du angir tillatelser for et element, blir den relative serverbanen til elementet lagret i SharePoint.

Som et resultat vil nettadressene som assosieres med tillatelser, bli oppdatert i løpet av en områdeoverføring. Dette kan føre feil hvis den nye nettadressen er for lang.

Utbedringen for dette er å flytte det berørte objektet nærmere roten til områdesamlingen. Et annet alternativ er å fjerne de spesifikke tillatelsene fra elementene i rapporten.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

UPN

UPN som ble brukt til å bestemme forskjellen i nettadressens lengde. Hvis UPN er «***», angir det at eieren ikke hadde angitt et UserPrincipalName i SharePoint-profilen. Dermed ble gjennomsnittslengden for UserPrincipalName i profillageret i SharePoint brukt.

URLLengdeForskjell

Hvor mye nettadressen vil vokse når området får nytt navn.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til webområdet som er vert for det sikrede objektet.

SikretObjekt

Dette er nettadressen til det sikrede objektet, og den blir for lang når området har fått nytt navn. Hvis du legger til tillatelser for en fil, er dette den relative serverbanen til filen. Hvis du legger til tillatelser for en mappe, er dette den relative serverbanen til mappen.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Deps detail.csv    Enkelte filer kan ha flere avhengigheter. Disse avhengighetene spores av nettadressen. Overføringen vil mislykkes underveis hvis avhengighetsinformasjonen er for lang.

Det er to begrensninger du må være klar over i denne rapporten:

 • FullstendigNettadresse har en maksimumsgrense på 260 tegn. Dette er filen med avhengighetene. Hvis du vil korrigere en eventuell FullstendigNettadresse som er for lang, kan du enten fjerne filen eller flytte den til en plassering nærmere roten til områdesamlingen.

 • AvhengighetsBeskrivelse har en maksimumsgrense på 270 tegn. Dette er avhengigheten knyttet til FullstendigNettadresse. Hvis du skal reparere AvhengighetsBeskrivelse, kan du enten fjerne avhengigheten eller flytte den nærmere roten til områdesamlingen.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

UPN

UPN som ble brukt til å bestemme forskjellen i nettadressens lengde. Hvis UPN er «***», som angir at eieren ikke hadde angitt et UserPrincipalName i SharePoint-profilen. Dermed ble gjennomsnittslengden for UserPrincipalName i profillageret i SharePoint brukt.

URLLengdeForskjell

Hvor mye nettadressen vil vokse når området får nytt navn.

FullstendigNettadresse

Nettadressen til filen med avhengigheter

AvhengighetBeskrivelse

AvhengighetBeskrivelse – beskrivelse knyttet til avhengigheten. Dette kan være en nettadresse som får nytt navn.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×