Skaler et regneark

Hvis regnearket har mange kolonner, kan du bruke alternativet Skaler for å passe for å redusere størrelsen til regnearket, slik at det passer bedre på den utskrevne siden.

Hvordan

 1. Klikk på Sideoppsett-fanen på båndet.

 2. Velg 1 side i Bredde-boksen i Skaler for å passe, og velg Automatisk i Høyde-boksen. Kolonner vises nå på én side, men radene kan utvides til mer enn én side.

  Tilpass til papirstørrelse

  Hvis du vil skrive ut regnearket på bare én side, velger du 1 side i Høyde-boksen. Hvis du gjør dette, blir det imidlertid vanskelig å lese utskriften. Dette er fordi Excel krymper dataene slik at de passer. Hvis du vil se hvor mye skalering som brukes, kan du se tallet i Skaler-boksen. Hvis det er et lavt tall, kan det hende du må foreta flere justeringer før du skriver ut. Det kan hende du må endre papirretningen fra stående til liggende, eller bruke en større papirstørrelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese delen nedenfor for å forstå litt mer om skalering av regnearket, slik at det passer til den utskrevne siden.

 3. Hvis du vil skrive ut regnearket, trykker du på CTRL+P for å åpne dialogboksen Skriv ut. Klikk deretter på OK.

Dette må du vite om skalering av regneark

Hvis du vil ha en best mulig opplevelse når du skalerer regneark, er det viktig å huske et par ting.

 • Hvis regnearket har mange kolonner, kan det hende du må bytte papirretningen fra stående til liggende. Dette gjør du ved å gå til Sideoppsett > Utskriftsformat > Papirretning, og deretter klikke på Liggende.

 • Vurder å bruk en større papirstørrelse hvis du vil skrive ut mange kolonner. Hvis du vil bytte standard papirstørrelse, går du til Sideoppsett > Utskriftsformat > Størrelse, og velger deretter størrelsen du ønsker.

 • Bruk Utskriftsområde-kommandoen (Utskriftsformat-gruppen) for å ekskludere eventuelle kolonner eller rader som ikke skal skrives ut. Hvis du for eksempel ønsker å skrive ut kolonne A til kolonnen F, men ikke kolonnen G til kolonne Z, angir du at utskriftsområdet skal inkludere bare kolonne A til kolonne F.

 • Du kan forminske eller forstørre et regneark, slik at det passer bedre på utskrevne sider. Dette gjør du ved å klikke på dialogboksvelgeren i Utskriftsformat. Deretter klikker du på Juster til under Skalering, og skriver inn prosentdelen av normalstørrelsen du ønsker å bruke.

  Obs!: Hvis du vil redusere et regneark slik at det passer på de utskrevne sidene, angir du en prosentdel som er mindre enn 100 %. Hvis du vil forstørre et regneark slik at det passer på de utskrevne sidene, angir du en prosentdel som er større enn 100 %.

 • Sideoppsettvisning er ikke kompatibel med Frys ruter-kommandoen. Hvis du ikke ønsker frigi radene eller kolonnene i regnearket, kan du hoppe over sideoppsettvisning og heller bruke Tilpass til-alternativene på Side-fanen i dialogboksen Utskriftsformat. Dette gjør du ved å gå til Sideoppsett-fanen, og klikke på dialogboksvelgeren Knappebilde nede til høyre i Utskriftsformat-gruppen. Alternativt kan du trykke på ALT+P, S, P.

 • Hvis du ønsker å skrive ut et regneark på et bestemt antall sider, klikker du på Dialogboksvelger i Utskriftsformat. Deretter skriver du inn antallet sider (bredde og høyde) du vil skrive ut regnearket på, under Skalering i begge Tilpass til-boksene.

  Obs!: 

  • Excel ignorerer manuelle sideskift når du bruker alternativet Tilpass til.

  • Excel strekker ikke ut dataene for å fylle ut sidene.

 • Hvis du vil fjerne et skaleringsalternativ, går du til Fil > Skriv ut > Innstillinger > Ingen skalering.

Når du skriver ut et Excel-regneark, og den utskrevne skriftstørrelsen ikke er som forventet, kan du skalere regnearket for utskrift ved å øke eller minske skriftstørrelsen.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut i regnearket.

 2. Klikk på Tilpasset skalering > Tilpassede skaleringsinnstillinger under Innstillinger

 3. Klikk på Side, og velg en prosentdel som du ønsker å øke eller minske skriftstørrelsen med i Juster til-boksen.

 4. Se gjennom endringene i Forhåndsvisning. Hvis du ønsker en annen skriftstørrelse, gjentar du trinnene.

  Obs!: Før du klikker på Skriv ut, kontrollerer du papirstørrelsen i skriverinnstillingene. Du må også sørge for at skriveren faktisk papir i en slik størrelse. Hvis innstillingen for papirstørrelse er forskjellig fra papirstørrelsen i skriveren din, justerer Excel utskriften slik at den tilpasses papirstørrelsen i skriveren. Det kan hende at det utskrevne regnearket ikke stemmer overens med forhåndsvisningen.

  Hvis regnearket ser ut til å være komprimert til en enkelt side, kan du kontrollere om et skaleringsalternativ som Tilpass ark til én side er brukt i forhåndsvisning. Les forrige del for informasjon.

Se også

Hurtigstart: Skrive ut et regneark

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×