Sikkerhetsnivåer for InfoPath-skjemaer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sikkerhetsmodellen for Microsoft Office InfoPath er relatert til sikkerhetssonen og nivåinnstillingene i Windows Internet Explorer. Disse sikkerhetsfunksjonene er utformet for å beskytte brukerskjemaer og datamaskiner mot usikre operasjoner, for eksempel tilgang til eller sending av data til en kilde som ikke er klarert.

I denne artikkelen

Sikkerhetsnivåene for skjemaer

Ekstra sikkerhetsfunksjoner for skjemaer

Sikkerhetssoner for Internet Explorer og nivåer

Sikkerhetsnivåer for skjemaer

InfoPath inneholder tre sikkerhetsnivåer for skjemaer: Begrenset, Domene og Fullstendig klarering. Sikkerhetsnivåene avgjør om et skjema kan få tilgang til data på andre domener eller få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen til en bruker. Sikkerhetsnivåene påvirker også funksjonene i et skjema når brukere fyller det ut. Hvis skjemaet for eksempel inneholder en liste som viser data fra en Microsoft Access-database, kan sikkerhetsnivået for skjemaet avgjøre om skjemaet åpnes og om skjemaet får tilgang til databasen eller viser en sikkerhetsmelding uten å få tilgang til databasen.

Når du utformer en skjemamal, velger InfoPath automatisk passende sikkerhetsnivå for skjemamalen, basert på funksjonene i skjemamalen. Den valgte innstillingen er så restriktiv og sikker som mulig. Hvis du foretrekker et annet sikkerhetsnivå for en skjemamal du utformer, kan du overstyre standardinnstillingen ved å velge et annet sikkerhetsnivå manuelt. Hvis et skjema som fylles ut av en bruker, krever et annet sikkerhetsnivå enn det du eller en bruker angir for det, åpnes ikke skjemaet, eller det fungerer ikke riktig. Hvis du for eksempel utformer en skjemamal og angir at den krever sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, må brukeren gi fullstendig klarering til det tilknyttede skjemaet når det fylles ut, ellers åpnes ikke skjemaet.

Skjemamaler kjøres i en av tre sikkerhetsnivåene, avhengig av hvor de er plassert, hvordan de skal installeres og om de er signert digitalt. Disse sikkerhetsnivåene forklares i avsnittene nedenfor.

Merknad: Webleserkompatible skjemamaler kan bare kjøre på sikkerhetsnivået domene eller fullstendig klarering.

Begrenset

Når et skjema kjøres med sikkerhetsnivået Begrenset, kan det bare åpne innhold som er lagret i selve skjemaet. Dette betyr at følgende funksjoner ikke fungerer riktig når skjemaet kjøres på nivået Begrenset:

 • Egendefinerte oppgaveruter

 • Datatilkoblinger, bortsett fra sending av e-postmeldinger

 • Microsoft ActiveX-kontroller og egendefinerte kontroller

 • Forvaltet kode og skript

 • Roller basert på plasseringer i en Active Directory-katalogtjeneste

 • Regler forbundet med åpning av skjemaer

 • Utskriftsvisninger for Microsoft Office Word

 • Egendefinerte dialogbokser

 • Koblede bilder

Domene

Når du kjører med sikkerhetsnivået Domene, kan et skjema åpne innhold som er lagret i selve skjemaet og innhold som er lagret på en av følgende plasseringer:

 • Samme domene som skjemaet

 • Innhold i sonen Lokal datamaskin i Internet Explorer, selv om en sikkerhetsmelding kanskje vises før innholdet åpnes

 • Innhold i sonen Lokalt intranett i Internet Explorer, selv om en sikkerhetsmelding kanskje vises før innholdet åpnes

Når et skjema får tilgang innhold i en sone, gjøres dette i henhold til sikkerhetsnivåene som er angitt for sonen i Internet Explorer. Et skjema i Internett-sonen i Internet Explorer kan åpne, men ikke få tilgang til innhold som er lagret i et annet domene.

Fullstendig klarering

Når du kjører med sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, kan et skjema åpne innhold som er lagret i selve skjemaet og innhold fra en av følgende plasseringer:

 • Samme domene som skjemaet

 • Alle andre domener, uten først å vise en sikkerhetsmelding om åpning av innhold

 • Filer og innstillinger på datamaskinen – alle de samme ressursene som personen som fyller ut skjemaet, kan åpne på datamaskinen

Et skjema kan bare kjøres med Fullstendig klarering hvis skjemamalen er digitalt signert med et klarert rotsertifikat, eller hvis skjemamalen ble installert på brukerens datamaskin ved hjelp av et installasjonsprogram som Microsoft Windows Installer (MSI-fil). Du trenger ikke signere en skjemamal digitalt med Fullstendig klarering for å forhåndsvise den i utformingsmodus. Installasjonsfiler for skjemaer kan lages ved hjelp av publiseringsveiviseren i InfoPath.

Til toppen av siden

Flere sikkerhetsfunksjoner for skjemaer

InfoPath inneholder flere funksjoner som kan forbedre sikkerheten i skjemaene. Disse funksjonene omfatter:

Beskyttelse av skjemautforming    Hvis du utformer en skjemamal, kan du bruke denne funksjonen til å hindre at brukere åpner skjemaet i utformingsmodus når de fyller det ut. Vær oppmerksom på at denne innstillingen ikke fullstendig hindrer brukere i å åpne eller endre skjemaet i utformingsmodus. En bruker kan for eksempel åpne dialogboksen Utform et skjema og klikke På min datamaskin for å finne et lagret skjema og åpne det i utformingsmodus. I slike tilfeller får brukerne imidlertid en melding som sier at skjemaet er beskyttet.

Digitale signaturer    Når brukere fyller ut et skjema i InfoPath, kan de digitalt signere hele skjemaet eller bestemte deler av skjemaet. Når de fyller ut en nettleseraktivert skjemamal, kan de ikke signere hele skjemaet, men bare deler av det. Signering av et skjema gjør det enklere å godkjenne en bruker som personen som fylte ut skjemaet, og sørger for at innholdet i skjemaet ikke endres. I tillegg kan du digitalt signere en skjemamal du utformer, og deretter kan du sette sikkerhetsnivået for denne skjemamalen til Fullstendig klarering.

Tilpassing for lagring, utskrift, sending og eksport    Hvis du utformer en skjemamal, kan du bruke disse innstillingene til å aktivere eller deaktivere bestemte kommandoer og alternativer. Disse innstillingene bestemmer om brukerne kan lagre, skrive ut, sende eller eksportere et skjema de har fylt ut.

IRM (Information Rights Management)    Når du utformer en skjemamal i InfoPath eller sender et skjema ved hjelp av Microsoft Office Outlook 2007, kan du bruke Information Rights Management (IRM) på det. Du kan også bruke IRM på selve e-postmeldingen.

Klarerte utgivere og klarerte skjemaer    Innstillinger i klareringssenteret gjør at brukerne kan behandle listen over skjemamalutviklere og -utgivere de stoler på, og angi om klarerte skjemaer kan få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen når de fyller dem ut. Klarerte skjemaer er skjemaer som er basert på skjemamaler som er installert på datamaskinen til en bruker, eller skjemaer basert på skjemamaler som er digitalt signert med et klarert rotsertifikat og har sikkerhetsnivået Fullstendig klarering. Du finner mer informasjon om hvordan du legger til eller fjerner klarerte utgivere under Se også.

Når en bruker installerer en skjemamal på datamaskinen, gir vedkommende skjemaet basert på skjemamalen automatisk tilgang til filene og innstillingene på datamaskinen. En digitalt signert skjemamal som en bruker ikke installerte, kan imidlertid ikke få automatisk tilgang til filene og innstillingene på datamaskinen til brukeren. Hvis brukeren vil aktivere slik tilgang for skjemaer basert på en digitalt signert skjemamal, kan vedkommende bruke innstillingen for klarerte skjemaer til å endre sikkerhetsnivået for digitalt signerte skjemaer.

Sammenslåing    Når du utformer en skjemamal, kan du angi om brukere kan importere data fra skjemaer som er basert på den skjemamalen, til ett skjema. Hvis du deaktiverer skjemasammenslåing, er ikke kommandoen Slå sammen skjemaerFil-menyen tilgjengelig.

Til toppen av siden

Sikkerhetssoner og -nivåer i Internet Explorer

I Internet Explorer kan du bruke sikkerhetssoner og -nivåer til å angi om et webområde kan få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen, og hvor omfattende tilgang slike områder kan ha. InfoPath bruker noen av disse innstillingene til å avgjøre om et skjema som en bruker fyller ut, kan få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen til brukeren, og hvor omfattende tilgang det skjemaet kan ha. InfoPath bruker også noen av disse innstillingene til å avgjøre om et skjema som en bruker fyller ut, kan få tilgang til innhold som er lagret på andre domener enn domenet skjemaet er lagret i. Hvis du vil ha informasjon om hvordan sikkerhetssoner og -nivåer påvirker sikkerhetsinnstillinger for InfoPath-skjemaer som brukere fyller ut, se Sikkerhetsnivåer for skjemaer ovenfor.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×