Shell, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Funksjonen, metoden, objektet eller egenskapen som er beskrevet i dette emnet er deaktivert hvis Microsoft Jet Expression Service kjører i sandkassemodus, som hindrer evaluering av potensielt usikre uttrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om sandkassemodus, kan du søke etter "sandkassemodus" i Hjelp.

Kjører et kjørbart program og returnerer en Variant (langt) som representerer programmets aktivitets-ID hvis vellykket, ellers returneres null.

Syntaks

Shell ( bane [, vindusstil ] )

Syntaksen for Shell -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

bane

Obligatorisk. Variant (Streng). Navnet på programmet som skal kjøres og eventuelle obligatoriske argumenter eller kommandolinje brytere. kan inneholde katalog eller mappe og stasjon. Du kan bruke MacID -funksjonen til å angi et program signatur i stedet for navnet på Macintosh. Eksemplet nedenfor brukes signaturen for Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

vindusstil

Valgfritt. Variant (Heltall) som tilsvarer i vinduet der programmet er som skal kjøres. Hvis vindusstil utelates, startes programmet minimert med fokus. På Macintosh (System 7.0 eller senere) avgjør bare vindusstil om programmet får fokus når det kjører.


Vindusstil navngitt argument har disse verdiene:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbHide

0

Vinduet er skjult og fokus sendes til skjulte vinduet. VbHide -konstanten er ikke tilgjengelig på Macintosh-plattformer.

plasserer vbNormalFocus

1

Vinduet har fokus og gjenopprettes til opprinnelig størrelse og posisjon.

vbMinimizedFocus

2

Vinduet vises som et ikon med fokus.

vbMaximizedFocus

3

Vinduet er maksimert med fokus.

vbNormalNoFocus

4

Vinduet gjenopprettes til siste størrelsen og plasseringen. Det aktive vinduet forblir aktivt.

vbMinimizedNoFocus

6

Vinduet vises som et ikon. Det aktive vinduet forblir aktivt.


Kommentarer

Hvis Shell -funksjonen utfører klarer navngitte filen, returnerer aktivitets-ID for programmet som er startet. Aktivitets-ID er et entydig tall som identifiserer programmet du kjører. Hvis Shell -funksjonen ikke kan starte det navngitte programmet, oppstår det en feil.

På Macintosh, plasserer vbNormalFocus, vbMinimizedFocusog vbMaximizedFocus plasserer alle programmet i forgrunnen. vbHide, vbNoFocusog vbMinimizeFocus alle plasserer programmet i bakgrunnen.

Obs!: Som standard kjører Shell -funksjonen andre programmer asynkron. Dette betyr at et program i gang med Shell , kanskje ikke avsluttes før setningene som etterfølger Shell -funksjonen, kjøres.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes Shell -funksjonen til å kjøre et program som er angitt av brukeren. Delene i banenavnet skilles med kolon i stedet for omvendte skråstreker på MacIntosh stasjon standardnavnet er "HD". På samme måte kan angi du Macintosh-mapper i stedet for \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×