SharePoint-dokumentbiblioteker II: Organisere og konfigurere et bibliotek

Oversikt

Mappeikon Organiser et SharePoint-dokumentbibliotek med mapper og kolonner. Finn ut hvordan du konfigurerer SharePoint-versjonsloggen, og hvordan du gir personer tillatelser til et SharePoint-område.

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Opprett mapper for å organisere filer i et SharePoint-dokumentbibliotek.

 • Opprett kolonner, slik at det blir enklere å spore, sortere og filtrere filer i et SharePoint-dokumentbibliotek.

 • Konfigurer SharePoint-versjonsloggen, se på tidligere versjoner, og gjenopprett eldre versjoner.

 • Gi tillatelser til personer som trenger tilgang til SharePoint-biblioteket.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Én selvstudieøkt.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Du skal allerede vite hvordan du viser, legger til, redigerer og sletter filer i et bibliotek. For et kurs om det grunnleggende, se SharePoint-dokumentbiblioteker I: En innføring.

Se flere kurs på Microsoft Office Opplæring.

Innledning

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke mapper

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke kolonner

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips! Bruke mapper og kolonner sammen

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke versjonsloggen

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Gi tillatelser

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Se også

Opprette mapper

Som standard vises kommandoen Ny mappe i biblioteker. En bibliotekeier eller bruker med utformingstillatelser for biblioteket kan bestemme om kommandoen Ny mappe skal vises, ved å endre de avanserte listeinnstillingene.

 1. Naviger til området som inneholder biblioteket eller listen du vil legge til i mappen.

 2. Klikk navnet på biblioteket i Hurtigstart, eller klikk Områdehandlinger, Vis alt områdeinnhold og deretter navnet på biblioteket i den aktuelle bibliotekdelen.

 3. Klikk kategorien Dokumenter i Bibliotekverktøy-delen på båndet, og klikk deretter Ny mappe i Ny-gruppen.

 4. Skriv inn et mappenavn i Navn-boksen i dialogboksen Ny mappe, og klikk deretter OK.

  Obs! Hvis du vil endre mappenavnet senere, merker du mappenavnet og klikker Rediger egenskaper i Behandle-gruppen i kategorien Dokumenter under Bibliotekverktøy. Endre deretter mappenavnet i Navn-boksen.

Legge til områdekolonner i biblioteket

 1. Hvis du ikke har åpnet listen eller biblioteket allerede, klikker du navnet på hurtigstartlinjen. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet. Navnet på kategorien varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på kategorien Kalender.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Listeinnstillinger

 4. Klikk Legg til fra eksisterende områdekolonner under Kolonner på siden Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger.

 5. Velg Tilgjengelige områdekolonner under Velg kolonner på siden Legg til kolonner fra områdekolonner, og klikk deretter Legg til.

  Når du velger en kolonne i Tilgjengelige områdekolonner, vises gruppen som kolonnen finnes i, sammen med en beskrivelse, hvis tilgjengelig.

  Legg til områdekolonne

 6. Hvis du vil legge til kolonnen i standardvisningen, som personer på ditt område kan se automatisk når de åpner en liste eller et bibliotek, må du kontrollere at Legg til i standardvisning er valgt.

  Avhengig av liste- eller bibliotektypen kan det være flere innstillinger i Alternativer-delen. Velg tilleggsinnstillingene du vil bruke.

 7. Klikk OK.

Konfigurere versjonsloggen

 1. Naviger til biblioteket du planlegger å jobbe i. Hvis biblioteknavnet ikke vises i hurtigstartruten, klikker du Alt områdeinnhold og velger navnet på biblioteket.

 2. Klikk kategorien Bibliotek i Bibliotekverktøy-gruppen på båndet.

 3. Klikk Bibliotekinnstillinger Bibliotekinnstillinger-knappen på båndet i SharePoint Foundation-biblioteket .

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillingerBibliotekinnstillinger-siden. Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll vises.

 5. Velg ett av følgende alternativer i delen Versjonslogg for Dokument:

  • Opprett hovedversjoner – Hvis du velger dette, kan du angi en grense for antallet hovedversjoner.

  • Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) – Hvis du velger dette, kan du angi en grense for både antallet hovedversjoner og antallet versjoner du vil beholde kladden for.

 6. Valgfritt: Begrens antallet versjoner du vil beholde.

  • Merk av for Behold følgende antall hovedversjoner hvis du ønsker å begrense antallet versjoner som beholdes i biblioteket. I boksen rett under avmerkingsboksen skriver du inn hvor mange versjoner du vil beholde.

  • Merk av for Behold kladder for følgende antall hovedversjoner hvis du ønsker å begrense antallet kladder som beholdes. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) er valgt. I boksen rett under avmerkingsboksen skriver du inn hvor mange versjoner du vil beholde kladder for.

 7. Valgfritt: Velg hvilke brukere som skal få lov til å se kladdeelementer i dokumentbiblioteket. Velg ett av følgende under Sikkerhet for kladdeelement.

  • Alle brukere som kan lese elementer. Velg dette for å gi tilgang til alle som har lesetillatelser til området. Dette alternativet er tilgjengelig når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladd) er valgt i delen Dokumentversjonslogg.

  • Bare brukere som kan redigere elementer. Velg dette for å begrense visning av kladd til dem som har tillatelse til å redigere. Dette alternativet er tilgjengelig når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladd) er valgt i delen Dokumentversjonslogg.

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet). Velg dette for å begrense visningen til bare den opprinnelige forfatteren av elementet og dem som har tillatelse til å godkjenne elementer i biblioteket. Dette alternativet er tilgjengelig når Ja er angitt for delen Innholdsgodkjenning.

 8. Valgfritt: Velg om utsjekking skal være obligatorisk i dette biblioteket. Standardinnstillingen er at det ikke er obligatorisk. Hvis du vil endre standardinnstillingen, velger du Ja under Utsjekking obligatorisk.

 9. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til siden medinnstillinger for dokumentbibliotek.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×