SharePoint Online og OneDrive for Business programvarebegrensninger

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du bruker et betalt abonnement-planer for SharePoint Online i Office 365, finnes programvarebegrensninger og grenser du bør vite om. For å få mest mulig ut fra SharePoint, kan du lære om begrensninger for eksempel antall brukere som støttes, lagringskvoter og filstørrelser. SharePoint prøveabonnement planer og Online Preview områder kan være forskjellige, men dekkes ikke her.

Merknad  I Office 365-planer håndteres programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint Online uavhengig av grensene for lagringsplass i postboksen. Grensene for lagringsplass i postboksen konfigureres og behandles ved hjelp av Exchange Online. Du finner mer informasjon om hvordan Exchange håndterer e-postboksbegrensninger i postbokstyper og lagringsgrenser for mottakere.

I denne artikkelen

Tilgjengelige SharePoint Online-funksjoner

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365-planer

Begrensninger for nettstedselementer i SharePoint Online

Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger

Flere ressurser

Tilgjengelige SharePoint Online-funksjoner

SharePoint Online som kan inkluderes i en Office 365 plan for å oppfylle organisasjonens behov, eller den kan kjøpes som en frittstående løsning, for eksempel SharePoint Online Plan 1 eller SharePoint Online Plan 2. De ulike planene omfatter ulike SharePoint Online tilbud.

Du kan velge planen som passer best til organisasjonens behov. Hver enkelt person med tilgang til SharePoint Online-tjenesten, må tildeles en abonnementsplan.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner i SharePoint og SharePoint Online-tjenesten i Office 365, kan du se Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365-planer

Tabeller vises her inneholder gjeldende SharePoint Online-løsninger, i tillegg til SharePoint Online for Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business og Office 365 Small Business Premium som ikke lenger kjøpes. Begrensninger er inkludert her for kunder som fremdeles bruker disse planene.

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365 Business Essentials og Office 365 Business Premium

Denne tabellen beskriver begrensningene for SharePoint Online i Office 365 Business Essentials og Office 365 Business Premium.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for hele SharePoint-miljøet eller leier)

.5 GB per abonnerende bruker.

Ekstra lagringsplass (per GB per måned), ikke minimumskjøp

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig  Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Basislagringsplass per leietaker

10 GB +.5 GB per abonnerende bruker + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 1 TB per områdesamling.

SharePoint-administratorer kan angi lagringsgrenser for områdesamlinger og områder. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Terskebegrensning for listevisning i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper

Du kan synkronisere opptil 5000 elementer i nettstedbiblioteker, inkludert mapper og filer. Du finner mer informasjon om å arbeide med store mengder elementer på Administrere store lister og biblioteker i Office 365.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

500 000 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

Sekundære nettsteder

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagringsplass for personlig nettsted

Opptil 1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren.

Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger for senere i denne artikkelen.

Lagring for grupper i Office 365

Gruppens dokumentbibliotek har 1 TB med lagringsplass og det er mulig å laste opp filer på opptil 2 GB.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 1 TB per områdesamling.

SharePoint-administratorer kan angi lagringsgrenser for områdesamlinger og områder. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Grense for filopplasting

10 GB per fil.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

Synkroniseringsgrenser

Du kan synkronisere opptil 20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

Opptil 300 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 Business Essentials og Office 365 Business Premium (10 GB + 500 MB per abonnerende bruker) påvirker noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for disse planene for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling, kan det hende at din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde en nettstedssamling som er på 1 TB.

Viktig  Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 5 GB, trekkes 5 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365 Enterprise, Education og Government

Theese plantilbud har felles grenser og begrensninger:

  • Microsoft Office 365 Enterprise-abonnementer (E1-E4)

  • Microsoft Office 365 Government-abonnementer (G1-G4)

  • Microsoft Office 365 Education-abonnementer (E2-E4)

  • Microsoft Office 365 Kiosk-abonnementer (K1-K2)

  • Frittstående SharePoint Online-abonnementsplaner (plan 1 og plan 2).

Denne tabellen beskriver disse begrensningene.

FUNKSJON

OFFICE 365 ENTERPRISE-PLANER

(INKLUDERT E1-E4, E2-E4, G1-G4 OG SHAREPOINT ONLINE PLAN 1 OG PLAN 2

OFFICE 365 KIOSK-PLANER (ENTERPRISE OG GOVERNMENT K1-K2)

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

.5 GB per abonnerende bruker.

Null (0).

Lisensierte kioskarbeidere legges ikke til i basislagringsplassen.

Ekstra lagringsplass (per GB per måned), ikke minimumskjøp

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig  Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig  Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Basislagringsplass per leietaker

10 GB +.5 GB per abonnerende bruker + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

10 GB + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 1 TB per områdesamling.

SharePoint-administratorer kan angi lagringsgrenser for områdesamlinger og områder. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Opptil 1 TB per områdesamling.

SharePoint-administratorer kan angi lagringsgrenser for områdesamlinger og områder. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Terskebegrensning for listevisning i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper

Du kan synkronisere opptil 5000 elementer i nettstedbiblioteker, inkludert mapper og filer. Du finner mer informasjon om å arbeide med store mengder elementer på Administrere store lister og biblioteker i Office 365

Du kan synkronisere opptil 5000 elementer i nettstedbiblioteker, inkludert mapper og filer. Du finner mer informasjon om å arbeide med store mengder elementer på Administrere store lister og biblioteker i Office 365

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

500 000 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

500 000 nettstedssamlinger.

Sekundære nettsteder

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagringsplass for personlig nettsted

Opptil 1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren.

Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger for senere i denne artikkelen.

Ikke tilgjengelig.

Lagring for grupper i Office 365

Gruppens dokumentbibliotek har 1 TB med lagringsplass og muligheten til å laste opp filer på opptil 10 GB.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Gruppens dokumentbibliotek har 1 TB med lagringsplass og muligheten til å laste opp filer på opptil 10 GB.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Grense for filopplasting

10 GB per fil.

10 GB per fil.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

250 MB

Synkroniseringsgrenser

Du kan synkronisere opptil 20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Du kan synkronisere opptil 20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Maksimalt antall brukere per leier

1–500 000+

Merknad  Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du en Microsoft-representant for å diskutere detaljerte krav.

1–500 000+

Merknad  Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du Microsoft-representanten for å diskutere detaljerte krav.

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 Enterprise (10 GB + 500 MB per abonnerende bruker) påvirker noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Office 365 Enterprise-planer for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling og 500 000 nettstedssamlinger, kan det hende at din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde 500 000 nettstedssamlinger, der hver enkelt er 1 TB.

Viktig  Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25 GB, trekkes 25 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365 Midsize Business

Denne tabellen viser programvaregrensene og -begrensningene for SharePoint Online i Office 365 Midsize Business.

Denne planen kan ikke lenger kjøpes. Se Bytte til en annen Office 365-plan eller et annet Office 365-abonnement for å få instruksjoner for hvordan du oppdaterer planen til en av de nye planene.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

.5 GB per abonnerende bruker.

Basislagringsplass per leietaker

10 GB +.5 GB per abonnerende bruker.

Du kan kjøpe mer lagringsplass (opptil maksimum 20 TB).

Ekstra lagringsplass til en kostnad per GB per måned.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig  Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Kvotegrense for nettstedssamling

Opptil 1TB per områdesamling.

SharePoint-administratorer kan angi lagringsgrenser for områdesamlinger og områder. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

20 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

Sekundære nettsteder

Opptil 2 000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagringsplass for personlig nettsted

1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren.

Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger for senere i denne artikkelen.

Lagring for grupper i Office 365

Gruppens dokumentbibliotek har 1 TB med lagringsplass og det er mulig å laste opp filer på opptil 2 GB.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting

10 GB per fil.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

Synkroniseringsgrenser

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

1–250 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 for Midsize Business (10 GB +  MB per abonnerende bruker) vil påvirke noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Midsize Business for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling og 20 nettstedssamlinger, kan det hende din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde 20 nettstedssamlinger, der hver enkelt er 1 TB.

Viktig  Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25 GB, trekkes 25 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365 Small Business

SharePoint Online i Office 365 Small Business og Office 365 Small Business Premium har felles grenser og begrensninger. Denne tabellen beskriver disse begrensningene.

Denne planen kan ikke lenger kjøpes. Se Bytte til en annen Office 365-plan eller et annet Office 365-abonnement for å få instruksjoner for hvordan du oppdaterer planen til en av de nye planene.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

.5 GB per abonnerende bruker.

Kvotegrense for nettstedssamling

Opptil 1TB per områdesamling. Hvis du manuelt angi kvotegrense, er minimum tildeling lagringsgrensen per område 1GB.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

Én nettstedssamling per leietaker.

Sekundære nettsteder

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Total tilgjengelig lagringsplass per leietaker

10 GB +.5 GB per bruker.

Lagringsplass for personlig nettsted

1 TB per bruker, så snart det er klargjort. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren. Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-bibliotek og personlige nyhetsfeed. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilleggsinformasjon om begrensninger for OneDrive for Business.

Lagring for grupper i Office 365

Gruppens dokumentbibliotek har 1 TB med lagringsplass og muligheten til å laste opp filer på opptil 10 GB.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting

10 GB per fil.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

Synkroniseringsgrenser

20 000 elementer i OneDrive for Business-biblioteket, inkludert filer og mapper. 5000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

1–25 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Når du ser gjennom informasjonen i den forrige tabellen, må du huske på at grensene for basislagringsplass for Office 365 Small Business (10 GB + 500 MB per abonnerende bruker) påvirker noen av verdiene. Selv om SharePoint Online for Small Business for eksempel påtvinger en grense på 1 TB per nettstedssamling, kan det hende at din bestemte leier ikke har nok lagringsplass tilgjengelig til å inneholde en nettstedssamling som er på 1 TB.

Begrensninger for nettstedselementer i SharePoint Online

Der er også begrensninger for nettstedselementer for et SharePoint Online-nettsted. Her er noen eksempler:

  • Liste- og Bibliotek-begrensninger    Ulike kolonnetyper har ulike begrensninger. Du kan for eksempel ha opptil 276 kolonner i en liste som inneholder én enkelt tekstlinje.

  • Sidebegrensninger    Du kan legge til opptil 25 nettdeler på én enkelt wiki- eller nettside.

  • Sikkerhetsbegrensning    Ulike sikkerhetsfunksjoner har ulike begrensninger. Én enkelt bruker kan for eksempel ikke tilhøre flere enn 5 000 sikkerhetsgrupper.

De spesifikke elementene for de tidligere nettstedselementene er så tallrike at de ikke kan oppgis her, men du kan finne ut mer om dem i TechNet-artikkelen Programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint 2013. I den koblede artikkelen er det bare avsnittene liste- og biblioteksbegrensninger, sidebegrensninger og sikkerhetsbegrensninger som gjelder for SharePoint Online.

Forsiktig!  Det kan hende at funksjonsspesifikk informasjon i TechNet-artikkelen ikke er helt nøyaktig for SharePoint Online.

Til toppen av siden

Mer informasjon om OneDrive for Business-grenser

Hver enkelt bruker i SharePoint Online for Office 365 får en individuell tildeling av lagringsplass på 1 TB til personlig nettstedinnhold (100 GB for Government-planer). Personlige nettsteder omfatter brukerens OneDrive for Business-bibliotek, en papirkurv og personlig nyhetsfeedinformasjon.

Alle SharePoint Online for Office 365-planer omfatter samme lagringsplasstildeling for individuelle personlige nettsteder. Lagringsplasstildelingen er atskilt fra leiertildelingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger for OneDrive for Business-tilordning, kan du se Limits on using the OneDrive for Business Windows Sync client (på engelsk).

Flere ressurser

For informasjon om dette:

Gå hit :

Tilkoblingsgrenser for Office 365

hvis du vil ha mer informasjon om hensyn til Internett-båndbredde, porter og protokoller for Office 365-planer, kan du se Office 365-porter og -protokoller.

Tilgjengelige SharePoint-funksjoner

Du kan lære mer om tilgjengelige funksjoner i SharePoint og SharePoint Online-tjenesten i Office 365 her: Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Søkegrenser for SharePoint Online

Vil du lære mer om søkegrenser for SharePoint Online, kan du se Søkegrenser for SharePoint Online.

Mobile enheter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner et SharePoint Online-nettsted fra en mobil enhet, kan du se Bruke en mobil enhet til å arbeide med SharePoint Online-nettsteder.

Filtyper

Hvis du vil ha mer informasjon om filtyper som du ikke kan legge til i en liste, kan du se Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek.

Nettadresser for SharePoint Online

Hvis du vil ha mer informasjon om SharePoint Online-adresser, kan du se Nettadresser og IP-adresser for SharePoint Online.

Nettstedsspråk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir språk for nettsteder, kan du se Endre innstillinger for språk og område.

Planlegging og distribusjon av SharePoint Online

Endre lagringsplass

Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig  Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Oppdateringslogg

Sist oppdatert

Hva er endret?

17. oktober 2014

Oppdatert informasjon for nye SKU-enheter.

26. august 2014

Lagt til begrensning på størrelsen på filvedlegg for alle SKU-enhetene.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: SharePoint Online, OneDrive for BusinessVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk