Sette opp tids- og aktivitetsgodkjenning

Sette opp tids- og aktivitetsgodkjenning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bestemmer deg for at du vil bruke timeregistrering i organisasjonen, bør du også bruke tid på å planlegge hvordan godkjenning av timelister skal fungere.

Hvordan setter jeg opp godkjenninger i organisasjonen?

Før du hopper inn og setter opp godkjenninger i Project Web App, bør du ta deg tid til å planlegge hvordan ting fungerer i organisasjonen nå, og hvordan du ønsker at dette skal fungere i fremtiden. Her er noen spørsmål du bør prøve å besvare før du bestemmer deg for en formell godkjenningsprosess.

Trenger dere faktisk å ha en godkjenningsprosess implementert?

Selv om det kan virke naturlig med en prosess der en leder godkjenner arbeidet som et gruppemedlem gjør, er det lurt å ta seg litt tid til å diskutere om dere virkelig trenger å ha på plass en formell godkjenningsprosess. Hva er det du egentlig prøver å oppnå ved å kreve godkjenning? Hvis organisasjonens lønnsstruktur er knyttet til timeregistrering i timelister, er svaret sannsynligvis ja. Men hvis dere styrer prosjekter helt atskilt fra de økonomiske systemene, trenger dere kanskje ikke å opprettholde et trinn mellom gruppemedlemmene som utfører arbeid og den som fører inn arbeidet i prosjektplanen.

Obs!: Du må ikke å sette opp en godkjenner for alle.    Hvis du ikke trenger noen til å godkjenne timene en person har jobbet før disse timene føres inn i prosjektplanen, må du ikke gjøre dette. Du kan gjøre gruppemedlemmet til sin egen godkjenner. Det er faktisk slik Project Web App setter opp ting automatisk når du legger til nye medlemmer, slik at du egentlig ikke trenger å gjøre noe. Det blir ikke mye enklere enn det!

Hvem er ansvarlig for å godkjenne tid?

Når et gruppemedlem gjør arbeid i organisasjonen, hvem skal ha ansvaret for å godkjenne timene som er brukt på arbeidet? Er det prosjektlederen? Er det noen i lønningsavdelingen? Kanskje det er begge deler? Du må finne frem til de riktige personene som skal godkjenne timer brukt på arbeid i organisasjonen, for å kunne sette opp Project Web App på en måte som kartlegger hvordan organisasjonen faktisk fungerer.

Noen ganger må mer enn én person godkjenne en timeliste. Et eksempel på dette kan være godkjenninger fra både en ressursleder og noen i lønningsavdelingen. Hvis dette er tilfelle i organisasjonen din, kan du konfigurere en kjede av godkjennere. Som denne:

Gruppemedlem

Bob   

Bob er et gruppemedlem, og Jill er ansvarlig for timelistene hans.

Bob fyller ut timelisten sin og sender den til Jill.

Prosjektleder

Jill   

Jill er en teamleder, og Frank er ansvarlig for timelistene hennes.

Jill godkjenner Bobs timeliste, som automatisk sendes til Frank for godkjenning.

Lønnsspesialist

Frank   

Frank jobber i lønningsavdelingen, og han er ansvarlig for sine egne timelister.

Når Frank godkjenner Bobs timeliste, føres timene Bob har registrert, inn i den aktuelle prosjektplanen.

Bare personer som står oppført på Ansvarlige for timeliste-siden, kan godkjenne timelister.

Legge til en person som godkjenner

  1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger > PWA-innstillinger.

  2. Velg Ansvarlige for timelister under Tids- og aktivitetsbehandling.

    Ansvarlig for timelister
  3. Velg Prosjektledere > Legg til leder.

    Legg til overordnet
  4. Velg personen du vil legge til som godkjenner, og velg deretter OK.

Hvordan setter jeg opp en godkjenner av timelister for en person i Project Web App?    Du kan sette opp Ansvarlig for timelister for en person i ressurssenteret.

Hvem er ansvarlig for å godkjenne aktivitetsfremdrift?

Husk at aktivitetsfremdrift ikke er det samme som timer, selv om begge deler registreres i gruppemedlemmenes timelister. Noen ganger kan forskjellige personer være ansvarlige for å godkjenne aktivitetsfremdrift enn de som er ansvarlige for å godkjenne timer. Et eksempel kan være at noen i lønningsavdelingen må godkjenne antall timer som er jobbet (tid), men at denne personen kanskje ikke trenger å godkjenne prosentandelen av arbeid som er utført (fremdrift). Og i motsatt tilfelle er det ikke sikkert gruppelederen trenger å godkjenne oppdateringer forbundet med hvor mye arbeid som gjenstår å gjøre på en aktivitet før den er fullført (fremdrift), men det er nødvendig at denne gruppelederen godkjenner de faktiske timene som er jobbet (tid). I Project Web App må prosjektlederen alltid godkjenne aktivitetsfremdriften før den føres inn i prosjektplanen.

Hvordan setter jeg opp en godkjenner av aktivitetsfremdrift for en person i Project Web App?    Du kan også sette opp en kjede av godkjennere for aktivitetsfremdrift på omtrent samme måte som for timegodkjenning. Alt du trenger å gjøre, er å angi hver persons Standard tildelingseier i ressurssenteret.

Hvilke andre alternativer finnes det?

Det finnes et par andre alternativer som kan være aktuelle for godkjenninger i organisasjonen. Begge disse alternativene angis ved å gå til Innstillinger Ikon for innstillinger > PWA-innstillinger. Deretter finner du noen av innstillingene under Innstillinger og standarder for timeregistrering.

Innstillinger og standarder for timelister

Kan ledere godkjenne timelister linje for linje?

Velg Aktivert under Godkjenning av aktivitetsstatusansvarlig i inndelingen Policyer for timeregistrering hvis du vil at overordnede skal kunne godkjenne enkeltlinjer i timelister. Du kan også velge Linjegodkjenning kreves før timelistegodkjenning. Klikk Lagre når du er ferdig med å gjøre endringer.

Hvis du bare vil at ledere skal godkjenne hele timelister, velger du Deaktivert.

Kan et gruppemedlem endre den første personen som godkjenner hans eller hennes timeliste?

Merk av for Fast godkjenningsruting under Godkjenningsruting hvis du ikke vil at gruppemedlemmer skal kunne endre den første personen som godkjenner en timeliste. Klikk Lagre når du er ferdig med å gjøre endringer.

Hvis det er greit at gruppemedlemmer kan endre den første godkjenneren, lar du denne avmerkingsboksen stå uavmerket. Når den første godkjenneren, som angitt av gruppemedlemmet, godkjenner timelisten, starter den vanlige godkjenningsrutingen for timelisten.

Kan gruppemedlemmer velge hvem som helst som første godkjenner?    Nei, de kan bare velge fra listen over personer som er lagt til på Ansvarlige for timelister-siden.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×