Sette opp og behandle tilgangsforespørsler

Med funksjonen for tilgangsforespørsler kan personer be om tilgang til innhold de ennå ikke har tillatelse til å se. Som områdeeier kan du konfigurere funksjonen til å sende deg e-post når noen ber om tilgang til et område. Du kan så velge å godkjenne eller avslå forespørselen. Hvis du godkjenner forespørselen, kan du også angi det bestemte tillatelsesnivået du vil at brukeren skal ha.

Funksjonen for tilgangsforespørsler fungerer også sammen med Del-kommandoen for områder. Hvis noen som ikke er områdeeier for et område (dvs. noen som ikke har full kontroll over et område), bruker Del-kommandoen ti å invitere andre personer til å vise et område, genererer den handlingen en tilgangsforespørsel til områdeeieren. Områdeeieren kan så godkjenne eller avvise forespørselen, eller angi tillatelsesnivået som skal tilordnes den nye brukeren.

Sammen forenkler Del -kommandoen og funksjonen for tilgangsforespørsler prosessen med å administrere hvem som har tilgang til et område. Områdebrukere har mulighet til å invitere andre personer til å samarbeide på områder (med mindre du deaktiverer denne funksjonen), mens områdeeiere har den endelige myndigheten over hvem som har tilgang til disse områdene, og hvilket tilgangsnivå brukerne får.

Hva vil du gjøre?

Aktivere eller deaktivere deling til ikke-medlemmer

Konfigurere tilgangsforespørsler

Godkjenne eller avslå tilgangsforespørsler for et område

Behandle invitasjoner til eksterne brukere (bare SharePoint Online)

Trekke tilbake invitasjoner

Sende en invitasjon på nytt

Relaterte oppgaver

Aktiver eller deaktiver deling for gruppemedlemmer med ikke-medlemmer

Først bør du bestemme deg for om medlemmer av ditt gruppeområde kan invitere ikke-medlemmer til å få tilgang til innholdet i gruppen. Du kan aktivere eller deaktivere denne muligheten.

Merknad: Det å deaktivere alternativet for å tillate deling skjuler ikke Del-menyen, men det viser en feilmelding når et gruppemedlem forsøker å dele.

 1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

 2. Klikk Områdetillatelser under Brukere og tillatelser.

 3. Klikk Innstillinger for tilgangsforespørsler på fanen Tillatelser.

 4. I dialogboksen Innstillinger for tilgangsforespørsler velger du om du vil merke eller ikke merke Gi medlemmene tillatelse til å dele området og individuelle filer eller mapper. Avmerkingsboksen under denne, Tillat at medlemmer kan invitere andre til områdets medlemsgruppe. Denne innstillingen må være aktivert for at medlemmene skal kunne dele området blir automatisk valgt eller deaktivert.

 5. Klikk OK.

Sette opp tilgangsforespørsler

Områdeeiere kan sette opp funksjonen for tilgangsforespørsler slik at den sender dem en e-postmelding når noen ber om tilgang til et område.

 1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

 2. Klikk Områdetillatelser under Brukere og tillatelser.

 3. Klikk Innstillinger for tilgangsforespørsler på fanen Tillatelser.

 4. Merk av for Tillat tilgangsforespørsler i dialogboksen Innstillinger for tilgangsforespørsler, og skriv deretter inn e-postadressen til personen som skal ha ansvar for godkjenning av tilgangsforespørsler.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Godkjenne eller avslå tilgangsforespørsler for et område

 1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

 2. Klikk Tilgangsforespørsler og invitasjoner under Brukere og tillatelser.

 3. Finn forespørselen du vil oppdatere, under Ventende forespørsler, og klikk ellipsene . . . for å åpne menyen.

 4. Velg tillatelsesnivået du vil gi brukeren (hvis du har tenkt å godkjenne forespørselen), under Tillatelser. Du kan også velge å skrive en melding til personen som ber om tilgang, det kan være en nyttig måte å dokumentere beslutningen på.

 5. Klikk Godkjenn eller Avslå.

  Tips!: Klikk Vis logg for å se tidligere forespørsler.

Behandle invitasjoner til eksterne brukere (bare SharePoint Online)

Hvis du er Microsoft Office 365-kunde som bruker SharePoint Online, kan du også bruke siden for tilgangsforespørsler til å behandle gjestebrukerinvitasjoner som er utstedt til personer som ikke har lisenser til Office 365-abonnementet.

Viktig:  Bare brukere som er administrator for områdesamling, firmaadministrator eller et medlem av standardgruppen for områdeeiere, har tillatelse til å bruke siden Tilgangsforespørsler. Hvis en bruker har blitt fjernet fra gruppen for områdeeiere og senere får tillatelsen Full kontroll til nettstedet, blir brukeren imidlertid nektet tilgang til siden Tilgangsforespørsler. Hvis du vil løse dette problemet, kan du se Meldingen Ingen tilgang når du viser listen Tilgangsforespørsler i SharePoint Online.

Trekke tilbake invitasjoner

Hvis du vil trekke tilbake en invitasjon du har sendt til en ekstern bruker, kan du gjøre det før den er godtatt.

 1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

 2. Klikk Tilgangsforespørsler og invitasjoner under Brukere og tillatelser.

 3. Finn personen du vil trekke tilbake invitasjonen til området fra, under Gjestebrukerinvitasjoner, og klikk ellipsene . . . for å åpne menyen.

 4. Klikk Trekk tilbake i egenskapsvinduet.

Hvis den eksterne brukeren allerede har godtatt en invitasjon, og du ønsker å fjerne vedkommendes tilgang, kan du gjøre det ved å fjerne brukeren fra SharePoint-tillatelsesgruppen som du har tildelt vedkommende til. Office 365- eller SharePoint Online-administratoren kan også fjerne dem fra listen ovr brukere i miljøet.

Sende en invitasjon på nytt

Som standard utløper alle invitasjoner du sender til eksterne brukere, etter 90 dager. Du kan sende en invitasjon på nytt i løpet av disse 90 dagene, men dette forlenger ikke tiden før den som inviteres, må svare. Du kan ikke sende en utløpt invitasjon på nytt.

Merknad: Hvis en invitert person ikke aksepterer invitasjonen innen 90 dager, og du fremdeles ønsker at den personen skal ha tilgang til nettstedet ditt, må du sende en ny invitasjon.

 1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Områdeinnstillinger.

 2. Klikk Tilgangsforespørsler og invitasjoner under Brukere og tillatelser.

 3. Finn invitasjonen du vil sende på nytt, under Gjestebrukerinvitasjoner, og klikk ellipsene . . . for å åpne menyen.

 4. Kontroller at den valgte gruppen er tillatelsesgruppen du vil legge til personen som mottar invitasjonen i, under Tillatelse. Hvis du vil velge en annen gruppe enn i den opprinnelige invitasjonen, kan du gjøre det her.

 5. Klikk Send på nytt.

Relaterte oppgaver

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×