Sette opp møtet overføring Service (MMS)

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Møte-overføring Service (MMS) er et Skype for Business-tjeneste som kjører i bakgrunnen og oppdaterer automatisk Skype for Business og Microsoft Teams møter for brukere. MMS er utformet for å eliminere behovet for brukere å kjøre overføringsverktøyet i møtet for å oppdatere sine Skype for Business og Microsoft Teams møter.

Krav   

MMS krever postboksene av møtearrangører for å være på Exchange Online.

Primær scenarier   

MMS oppdaterer Skype-møter for en bruker i følgende to primære scenarier:

 • Når brukeren er overført fra lokale Skype for Business Server til Skype for Business Online.

 • Når en administrator endrer brukerens lydkonferanser innstillinger som krever oppdatering av lydkonferanser informasjon i brukerens møter.

Vanlige scenarier der du ikke kan bruke MMS   

Her er noen vanlige scenarier som kan gjelde for deg. Dette er alle støttede scenarier for overføring. Imidlertid MMS kjører ikke i disse scenariene, og du må bruke Møte overføringsverktøyet i stedet.

 • Brukerpostbokser er på Exchange Server lokalt

 • Ved hjelp av en leverandør av lydkonferanser for tredjeparter

 • Overføre brukere fra Skype for Business Online til lokal Skype-Server

Dette er den vanligste situasjonen der MMS kan bidra til å opprette en jevnere overgang for brukerne. Når en bruker er overført fra en lokal Skype for Business Server til Skype for Business Online, MMS vil finne den nye brukeren og skanner brukerens kalender for Skype for Business og Microsoft Teams møter. Alle fremtidige møter oppdateres med den nye informasjonen for denne brukeren.

Hvis du bruker Skype Server 2015 for lydkonferanser

Vi anbefaler at du følger de beste fremgangsmåtene nedenfor for den beste opplevelsen med MMS i dette scenariet:

 • Fordi MMS krever brukerens postboks skal i Exchange Online, hvis du også overfører fra lokale Exchange-serveren, flytter du først brukerens postboks til Exchange Online.

 • Tilordne lisensen Lydkonferanse for brukeren før du kjører cmdleten Move-CSUser å overføre brukeren. Dette er fordi MMS oppdateres også møter når innstillingene for lydkonferanser endres for en bruker. Hvis du ikke tilordne lisensen først, oppdaterer MMS alle møtene på nytt når du tilordner lisensen.

Hvis du bruker en leverandør av lydkonferanser for tredjeparts (ACP)

Hvorvidt MMS kjører, er med en tredjeparts ACP avhenger av organisasjonens lydkonferanser innstillingene. Du kan velge å automatisk erstatte innringingsnumre fra din ACP når du tilordner en bruker en Lydkonferanse lisens. Derimot, må du kanskje forhindre at dette skjer og beholde innringingsnumre fra din ACP. Hvis du vil vise innstillingen for din organisasjon, kjører du følgende kommando for Windows PowerShell og kontrollere verdien for parameteren AutomaticallyReplaceAcpProvider. Hvis du trenger hjelp med PowerShell, kan du se delen Ved hjelp av PowerShell til å administrere i Skype for Business-organisasjonen på slutten av denne artikkelen.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Hvis verdien for denne parameteren er $true, vil MMS kjøres når en bruker er tilordnet en lisens for Lydkonferanse og oppdaterer møter. Innringingsnumre fra din ACP beholdes til Lydkonferanse-lisens tilordnes.

 • Hvis verdien av denne parameteren er $false, deretter oppdatere MMS ikke møtene selv om en bruker er tilordnet en lisens for Lydkonferanse. Innringingsnumre fra din ACP beholdes til brukeren klargjøres manuelt for lydkonferanser i Skype for Business-administrasjonssenteret eller ved hjelp av Windows PowerShell.

MMS oppdaterer en eksisterende Skype for Business og Microsoft Teams møter i følgende tilfeller:

 • Når du tilordner eller fjerner Lydkonferanse lisens.

 • Når du aktiverer eller deaktiverer lydkonferanser.

 • Når du endrer eller tilbakestille konferanse-ID for en bruker som er konfigurert til å bruke offentlige møter.

 • Når du flytter brukeren til en ny lydkonferanser bro.

 • Når et telefonnummer er ikke-tilordnede fra bindeledd lydkonferanser. Dette er en kompleks scenario som krever flere trinn. For mer informasjon, kan du se tilordne eller oppheve gratisnummer og gratis telefonnumre til en lydkonferanser bro.

Viktig: MMS oppdaterer bare møter når du bruker Microsoft broen. Hvis du bruker en leverandør av lydkonferanser for tredjeparts, brukerne må du oppdatere møter manuelt. I dette tilfellet kan du bruke Møte overføringsverktøyet.

Ikke alle endringer i innstillingene for en brukers lydkonferanser utløse MMS. Følgende to endringer resultere ikke spesifikt i MMS oppdatere møter:

 • Når du endrer SIP-adresse for møtearrangøren (til SIP-brukernavnet eller deres SIP-domene)

 • Når du endrer organisasjonens URL-adressen møtet ved hjelp av kommandoen Oppdater CsTenantMeetingUrl .

Når MMS oppdager at en brukers møter må oppdateres, vil det gjør du følgende:

 1. Identifisere alle Skype for Business og Microsoft Teams møter brukeren har planlagt i fremtiden

  • Eventuelle Skype for Business eller Microsoft Teams møter som er gjort før når MMS kjører hoppes

  • Bare møtene der brukeren er arrangøren oppdateres

 2. Erstatt den elektroniske møte blokk i møtedetaljene

 3. Sende oppdateringer til alle Møtemottakere på vegne av møtearrangøren

Hvor lang tid tar det for MMS å kjøre?   

Hvor lang tid det tar for MMS å overføre møter varierer avhengig av hvor mange brukere påvirkes og totalt antall Skype for Business eller Microsoft Teams møter hver bruker har på kalenderen. Det tar 10 minutter å kjøre som et minimum. Mens noen store overføringer kan ta opptil 12 timer, bør de fleste overføringer fullført i 1 time.

Begrensninger og potensielle problemer   

 • Overføres for Skype for Business eller Microsoft Teams møter som ble planlagt ved å klikke Legg til Skype-møte i Outlook på nettet eller ved hjelp av Skype-møte-tillegget for Outlook. Hvis en bruker kopierer og limer inn Skype informasjonen om nettmøtet fra ett møte til et nytt møte, ikke altså ikke denne nytt møte oppdateres.

 • MMS erstatter alt i informasjonen om nettmøtet blokkere når et møte er overført. Hvis en bruker har redigert som blokkerer, overskrives derfor endringene. Innhold de har i møtedetaljene blokk ikke påvirkes utenfor informasjonen om nettmøtet.

  Møte-blokken oppdateres ved MMS
 • Møteinnhold som ble opprettet eller knyttet til møtet (tavler, spør og så videre) vil ikke beholdes når du har kjørt MMS. Hvis møtearrangørene har koblet innhold til møter på forhånd, vil innholdet må opprettes på nytt når du har kjørt MMS.

 • Koblingen til møtet delte notater i kalenderelementet og også fra i Skype møtet også overskrives. Legg merke til at de faktiske møtenotatene som er lagret i OneNote vil fortsatt være der, er det bare koblingen til de delte notatene som blir overskrevet.

 • Møter med mer enn 250 deltakere (inkludert arrangøren) overføres ikke.

 • Enkelte UNICODE-tegn i brødteksten i invitasjonen kan oppdateres på feil måte å ett av følgende spesialtegn: ï, ¿, ½,.

Hva vil brukerne skal se når MMS oppdaterer møter?

Akkurat som overføringsverktøyet i møtet sender MMS møteoppdateringer på vegne av brukerne. Derfor er det eneste brukerne vil se en annen runde med Møtevarsler godtakelse for møter. Dette kan være forvirrende for brukere, så vi anbefaler at du varsle brukerne på forhånd ikke bare når du overfører dem fra lokale Skype for Business Online, men også når du endrer lydkonferanser som vil utløse MMS.

Du må bruke Windows PowerShell til å administrere MMS og kontrollere statusen for pågående overføringer. Informasjonen i denne delen forutsetter at du er vant til å bruke PowerShell til å administrere Skype for Business-organisasjonen. Hvis du er ny PowerShell, kan du se delen Ved hjelp av PowerShell til å administrere i Skype for Business-organisasjonen på slutten av denne artikkelen.

Hvordan kan jeg kontrollere statusen for møte overføringer?

Du kan bruke cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus til å kontrollere statusen for møte-overføringer. Nedenfor finner du noen eksempler.

Hvis du vil ha et sammendrag statusen for alle MMS overføringer, kjører du følgende kommando:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Dette gir deg en tabellvisning av alle overføring tilstander slik ut:

Statlige UserCount
-----   ---------
Venter på 21
InProgress 6
Mislykket 2
Vellykket 131

Viktig: Hvis du ser overføringer som har mislyktes, må du utføre handlinger du kan løse disse problemene så snart som mulig. Brukere vil ikke kunne innringing til møter ordnet etter disse brukerne før du løser disse. Se den Hva gjør jeg hvis det oppstår en feil? delen for mer informasjon.

Hvis du vil ha fullstendig informasjon på alle overføringer innenfor en bestemt tidsperiode, kan du bruke parameterne StartTime og EndTime . For eksempel returnerer følgende kommando fullstendig informasjon på alle overføringer som oppstod fra 1 oktober 2016 til 8 oktober 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Vil du kanskje også kontrollere statusen for overføringen for en bestemt bruker, og du kan bruke parameteren UserId for dette. Kommandoen nedenfor returnerer for eksempel status for brukeren ashaw@contoso.com:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Hva gjør jeg hvis det oppstår en feil?

Når du kjører cmdleten Get-CsMeetingMigrationStatus til å få en sammendragsvisning og Legg merke til at det er overføringer iMislyktesState her er hva du må gjøre:

 1. Finne ut hvilke brukere som berøres. Kjør følgende kommando for å få listen over påvirkede brukere, og denne bestemte feilen som ble rapportert:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. Kjøre Overføringsverktøyet møte for å kunne overføre manuelt møter for hver av disse brukeren.

 3. Hvis overføringen fremdeles ikke fungerer med overføringsverktøyet i møtet, har du to alternativer:

Aktivere og deaktivere MMS

MMS er aktivert som standard for alle organisasjoner, men den kan deaktiveres etter behov. For eksempel hvis du vil overføre alle møtene manuelt eller hvis du bruker en leverandør av lydkonferanser for tredjepart, må du kanskje ikke MMS kjører. Du kan også velge å deaktivere midlertidig MMS. For eksempel du kan gjøre betydelige endringer i innstillingene for lydkonferanser for organisasjonen, og du vil at ikke MMS å kjøre før alle endringene er fullført.

Hvis du vil se om MMS er aktivert for din organisasjon, kjører du følgende kommando, og Merk verdien for parameteren MeetingMigrationEnabled . Hvis denne parameteren er satt til $true, er MMS aktivert.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Hvis du vil deaktivere MMS, kjører du følgende kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Hvis du vil aktivere MMS, kjører du følgende kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Aktivere og deaktivere MMS bare for lydkonferanser endringer

Du kan også deaktivere MMS bare for lydkonferanser endringene. Det vil fortsatt kjøre når en bruker er overført fra Skype for Business lokale til Skype for Business Online. Hvis du vil kontrollere gjeldende MMS status for lydkonferanser oppdateringer, kjører du følgende kommando, og Merk verdien for parameteren AutomaticallyMigrateUserMeetings . Hvis denne parameteren er satt til $true, settes MMS å oppdatere bruker møter når innstillingene for lydkonferanser endres.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Hvis du vil deaktivere MMS for lydkonferanser, kjører du følgende kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Hvis du vil aktivere MMS for lydkonferanser, kjører du følgende kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Hvordan kjører jeg møte overføring manuelt for en bruker?

Du kan også kjøre møte overføringen manuelt for en bruker ved å kjøre cmdleten Start-CsExMeetingMigrationi tillegg til automatisk møte-overføringer. Denne cmdleten legger til brukeren i møteinnkallelse overføring køen. Møte Overføringstjenesten leser brukerforespørselen og overføre møter. Du kan kontrollere statusen for møte overføring av cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus.

Her er et eksempel som starter av møtet overføring for brukeren ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Kontroller at du kjører Windows PowerShell versjon 3.0 eller nyere

 1. Slik kontrollerer du at du kjører versjon 3.0 eller nyere: Start-menyen > Windows PowerShell.

 2. Kontroller versjonen ved å skrive inn Get-Host i Windows PowerShell-vinduet.

 3. Hvis du ikke har versjon 3.0 eller nyere, må du laste ned og installere oppdateringer for Windows PowerShell. Se Windows Management Framework 4.0 for å laste ned og oppdatere Windows PowerShell til versjon 4.0. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

 4. Du må også installere Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online som gjør det mulig å opprette en ekstern Windows PowerShell-økt som kobler seg til Skype for Business Online. Denne modulen, som bare støttes på 64-biters datamaskiner, kan lastes ned fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

Hvis du vil vite mer, kan du se Koble til alle Office 365-tjenester i et enkelt Windows PowerShell-vindu.

Start en Windows PowerShell-økt

 1. Fra Start-menyen søker du etter Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell -vinduet kobler du til Office 365-organisasjonen ved å kjøre:

  Merknad: Du trenger bare å kjøre Import-Module -kommandoen første gangen du bruker Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online .

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Windows PowerShell, kan du se Koble til alle Office 365-tjenester i ett enkelt Windows PowerShell-vindu eller Koble deg til Skype for Business Online ved hjelp av Windows PowerShell.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×