Sette inn tekst automatisk

I Word kan du sette inn tekst automatisk, enten med forhåndsformaterte tekstblokker fra Autotekst-galleriet, eller med ord, uttrykk eller setninger som Word fullfører automatisk når du har skrevet inn noen få tegn.

Obs!: Hvis du leter etter informasjon om Autoformat-innstillinger, som for eksempel automatisk formatering av bindestreker og tankestreker, brøker, hyperkoblinger, anførselstegn og punktlister eller nummererte lister, kan du se Konfigurer eller slå av automatisk tekstformatering (Autoformat).

Autotekst-oppføringer lagres som byggeblokker. Du bruker dialogboksen Opprett ny byggeblokk til å opprette en ny oppføring.

 1. I dokumentet merker du teksten du vil legge til i galleriet med Autotekst-oppføringer.

 2. I Tekst-gruppen på fanen Sett inn klikker du Hurtigdeler, velger Autotekst og klikker deretter Lagre merket område i Autotekstgalleri.

 3. Fyll ut informasjonen i dialogboksen Opprett ny byggeblokk. De fleste standardverdiene er OK, men det blir enklere å bruke Autotekst hvis du inkluderer et unikt navn og en beskrivelse.

  Dialogboksen Opprett ny byggeblokk

  • Navn    Skriv inn et unikt navn på Autotekst-byggeblokken.

  • Galleri    Velg Autotekst-galleriet.

  • Kategori    Velg fanen Generelt, eller opprett en ny kategori.

  • Beskrivelse    Skriv inn en beskrivelse av byggeblokken.

  • Lagre i    Klikk navnet på malen i rullegardinlisten. Klikk for eksempel Normal.

   En mal må være åpen for at den skal kunne vises i rullegardinlisten med malnavn.

  • Alternativer    Gjør ett av følgende:

   • Velg Sett inn innhold på egen side for å plassere byggeblokken på en egen side, atskilt fra resten av innholdet med sideskift.

   • Velg Sett inn innhold i eget avsnitt hvis du vil at innholdet skal settes inn i et eget avsnitt, selv om markøren står midt i et avsnitt.

   • Velg Sett bare inn innhold for alt annet innhold.

Til toppen av siden

 1. Klikk Hurtigdeler på fanen Sett inn, og velg deretter Autotekst.

 2. Klikk oppføringen du vil legge til.

Du kan konfigurere Word til automatisk å fullføre et ord, uttrykk eller en setning når du har skrevet inn noen få tegn. Dette gjør du ved å legge til tekstoppføringer i dialogboksen Autokorrektur.

 1. Merk teksten du vil sette inn automatisk.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk Korrektur.

 5. Klikk Alternativer for Autokorrektur, og klikk deretter kategorien Autokorrektur.

  Autokorrektur-dialogboks

 6. Merk av for Fortløpende endringer hvis det ikke allerede er merket av.

 7. Skriv inn tegnene du vil bruke i den automatiske teksten under Erstatt. Teksten du har valgt i dokumentet, skal vises under Med.

Autokorrekturlisten er global for alle Office-programmene som støtter denne funksjonen. Når du legger til eller sletter et ord i listen i ett program, har det også innvirkning på de andre Office-programmene.

Obs!: Autokorrektur-listen i Word er begrenset til totalt cirka 64 000 oppføringer.

Til toppen av siden

Når du skriver i dokumentet, blir teksten i den venstre kolonnen i autokorrekturlisten, under Erstatt, automatisk erstattet av teksten i den høyre kolonnen, under Med.

Til toppen av siden

Se også

Konfigurere eller deaktivere automatisk tekstformatering (AutoFormat)

Velg Alternativer for Autokorrektur for stor forbokstav, stavekontroll og symboler

 1. Klikk Hurtigdeler på fanen Sett inn, og velg deretter Autotekst.

 2. Klikk oppføringen du vil legge til.

Autotekst-oppføringer lagres som byggeblokker. Du bruker dialogboksen Opprett ny byggeblokk til å opprette en ny oppføring i Word 2010.

 1. Merk teksten du vil legge til i galleriet med Autotekst-oppføringer i Word-dokumentet.

 2. I Tekst-gruppen i kategorien Sett inn klikker du Hurtigdeler, velger Autotekst og klikker deretter Lagre merket område i Autotekstgalleri.

 3. Fyll ut informasjonen i dialogboksen Opprett ny byggeblokk:

  • Navn    Skriv inn et unikt navn på Autotekst-byggeblokken.

  • Galleri    Velg Autotekst-galleriet.

  • Kategori    Velg fanen Generelt, eller opprett en ny kategori.

  • Beskrivelse    Skriv inn en beskrivelse av byggeblokken.

  • Lagre i    Klikk navnet på malen i rullegardinlisten. Klikk for eksempel Normal.

   En mal må være åpen for at den skal kunne vises i rullegardinlisten med malnavn.

  • Alternativer    Gjør ett av følgende:

   • Velg Sett inn innhold på egen side hvis du vil plassere byggeblokken på en egen side, med sideskift før og etter byggeblokken.

   • Velg Sett inn innhold i eget avsnitt hvis du vil at innholdet skal settes inn i et eget avsnitt, selv om markøren står midt i et avsnitt.

   • Velg Sett bare inn innhold for alt annet innhold.

Til toppen av siden

Hvis du brukte Autotekst-oppføringer i Microsoft Office Word 2003, kan du overføre dem manuelt til Word 2010. Autotekst-oppføringer som du opprettet i Word 2007, overføres automatisk.

 1. Bla til filen Normal11.dot ved å gjøre ett følgende:

 2. Hvis datamaskinen kjører Windows 7    Åpne Windows Utforsker, og gå til C:\brukere\brukernavn\appdata\roaming\microsoft\word\oppstart C:\brukere\brukernavn\appdata\roaming\microsoft\maler.

  Obs!: Hvis du ikke ser AppData-mappen i Windows Utforsker, klikker du Organiser, mappe-og søke alternativer, klikker kategorien visning og klikker Vis skjulte filer, mapper og stasjoner. Lukk deretter og åpne Windows Utforsker på nytt.

 3. <c0>Hvis datamaskinen kjører Windows Vista</c0>, åpner du Windows Utforsker.    Åpne Windows Utforsker, og gå til C:\brukere\brukernavn\appdata\roaming\microsoft\word\oppstart C:\brukere\brukernavn\appdata\roaming\microsoft\maler.

  Obs!: Hvis du ikke ser AppData-mappen i Windows Utforsker, klikker du Organiser, mappe-og søke alternativer, klikker kategorien visning og klikker Vis skjulte filer, mapper og stasjoner. Lukk deretter og åpne Windows Utforsker på nytt.

 4. <c0>Hvis datamaskinen kjører Windows XP</c0>, åpner du Windows Utforsker.    Åpne Windows Utforsker, og gå deretter til C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates.

  Obs!: Hvis du ikke ser mappen Application data i Windows Utforsker, klikker du verktøy -menyen, klikker mappe alternativer, klikker kategorien visning og klikker Vis skjulte filer og mapper. Lukk deretter og åpne Windows Utforsker på nytt.

 5. Høyreklikk på Normal11.dot, og klikk deretter på Åpne.

 6. Klikk fanen Fil.

 7. Klikk Lagre som.

 8. Bla til riktig sted i dialogboksen Lagre som:

 9. Hvis datamaskinen kjører Windows 7    C:\Brukere\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Oppstart

 10. Hvis datamaskinen kjører Windows Vista    C:\Brukere\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Oppstart

 11. Hvis datamaskinen kjører Windows XP    C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Word\Oppstart

  Obs!:  Du må kanskje opprette oppstartmappen ved å klikke på Ny mappe.

 12. Skriv inn Autotekst i Filnavn-boksen.

 13. Klikk på Makroaktivert Word-mal i Filtype-listen.

 14. Klikk på Lagre.

  Klikk på OK hvis du blir bedt om det.

 15. Avslutt Word.

Til toppen av siden

Hvis du vil legge til tekstoppføringer som settes inn automatisk når du skriver bestemte tegn, bruker du dialogboksen Autokorrektur.

 1. Klikkfil - fanen.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Korrektur.

 4. Klikk Alternativer for Autokorrektur, og klikk deretter kategorien Autokorrektur.

 5. Merk av for Fortløpende endringer hvis det ikke allerede er merket av.

 6. Under Erstatt skriver du inn tegnene du vil bruke i den automatiske teksten.

Teksten du merket i dokumentet, skal vises under Med.

Obs!: Autokorrektur-listen i Word er begrenset til totalt cirka 64 000 oppføringer.

Til toppen av siden

Du kan legge til Autotekst-oppføringer i Autotekst-galleriet i Microsoft Office Word 2007.

Hvis du vil legge til tekstoppføringer automatisk når du skriver noen få tegn, legger du til tekstoppføringer i dialogboksen Autokorrektur.

Hvis du vil legge til Autotekst fra galleriet, må du legge til galleriet på verktøylinjen for hurtigtilgang. Når du legger til, kan du opprette nye oppføringer, og du kan overføre oppføringer fra Word 2003 til galleriet.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Tilpass.

 3. Klikk på Alle kommandoer i listen under Velg kommandoer fra.

 4. Bla gjennom listen over kommandoer til du ser Autotekst.

 5. Klikk på Autotekst, og klikk deretter på Legg til.

Autotekst-knappen vises nå i verktøylinjen for hurtigtilgang. Klikk på Autotekst til å velge fra et galleri av Autotekst-oppføringer.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten du vil legge til i galleriet med Autotekst-oppføringer i Word-dokumentet.

 2. Klikk på Autotekst i verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter på Lagre merket område i autotekstgalleri.

 3. Fyll ut informasjonen i dialogboksen Opprett ny byggeblokk:

  • Navn     Skriv inn et unikt navn på byggeblokken.

  • Galleri     Velg galleriet som du vil at byggeblokken skal vises i.

  • Kategori     Velg en kategori, for eksempel Generelt eller Innebygd, eller opprett en ny kategori.

  • Beskrivelse     Skriv inn en beskrivelse av byggeblokken.

  • Lagre i     Klikk navnet på malen i rullegardinlisten.

  • En mal må være åpen for at den skal kunne vises i rullegardinlisten med malnavn.

  • Alternativer     Gjør følgende:

   • Velg Sett inn innhold på egen side hvis du vil plassere byggeblokken på en egen side, med sideskift før og etter byggeblokken.

   • Velg Sett inn innhold i eget avsnitt hvis du vil at innholdet skal settes inn i et eget avsnitt, selv om markøren står midt i et avsnitt.

   • Velg Sett bare inn innhold for alt annet innhold.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker bygge blokk assistenten til å opprette og behandle Autotekst-oppføringer, kan du se bruke hurtig deler og Autotekst i Word.

Hvis du brukte Autotekst-oppføringer i Microsoft Office Word 2003, kan du overføre dem manuelt til Word 2007.

 1. Kopier filen Normal11.dot til mappen Dokumentbyggeblokker ved å gjøre ett av følgende:

  • <c0>Hvis datamaskinen kjører Windows Vista</c0>, åpner du Windows Utforsker.     Kopier Normal11.dot-malen fra C:\Brukere\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Maler til C:\Brukere\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Dokumentbyggeblokker.

  • <c0>Hvis datamaskinen kjører Windows XP</c0>, åpner du Windows Utforsker.     Kopier Normal11.dot-malen fra C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler til C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Dokumentbyggeblokker.

 2. Åpne malen Normal11.dot i Office Word 2007.

 3. Lagre filen som AutoText.dotx.

  Klikk på Fortsett når du blir bedt om det.

  1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Konverter.

Når du blir bedt om det, klikker du på OK.

Filen oppgraderes til det nye filformatet.

 1. Klikk på Hurtigdeler i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Byggeblokkassistent.

 2. Velg en Autotekst-oppføring i Byggeblokkassistent. Klikk på Rediger egenskaper, og velg deretter riktig galleri i Galleri-listen.

 3. Klikk på Normal.dotm i Lagre i-listen, og klikk deretter på OK.

 4. Gjenta dette for hver Autotekst-oppføring du vil bruke i Office Word 2007.

Hvis du vil legge til tekstoppføringer som settes inn automatisk når du skriver bestemte tegn, bruker du dialogboksen Autokorrektur.

 1. I Word 2007-dokumenter merker du teksten du vil legge til automatisk.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 3. Klikk Korrektur.

 4. Klikk på Alternativer for Autokorrektur, og klikk deretter på Autokorrektur-fanen.

 5. Merk av for Fortløpende endringer hvis det ikke allerede er merket av.

 6. Under Erstatt skriver du inn tegnene du vil bruke i den automatiske teksten.

  Teksten du merket i dokumentet, skal vises under Med.

Obs!: Autokorrektur-listen i Word er begrenset til totalt cirka 64 000 oppføringer.

Til toppen av siden

Hvis du er kjent med skrivebordsversjonen av Word, kan det hende at du vet at det finnes flere måter å sette inn tekst automatisk på. Disse alternativene finnes ennå ikke i Word for nettet.

Hvis du har skrive bords versjonen av Word, klikker du Rediger dokument > Rediger i Word , eller klikker Åpne i Word for å åpne dokumentet.

Bilde av kommandoen Åpne i Word i Word Online

Følg deretter instruksjonene for skrive bords versjonen av Word. Når du lagrer dokumentet og åpner det på nytt i Word for nettet, ser du endringene du har gjort.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×