Sette inn symboler, brøker eller spesialtegn

Du kan bruke dialogboksen Symbol til å sette inn symboler som ikke finnes på tastaturet, for eksempel ¼ og ©, spesialtegn som korte tankestreker (–) og ellipser (…), i tillegg til Unicode-tegn.

Hvilke symboler eller tegn du kan sette inn, varierer avhengig av hvilken skrift du velger. Noen skrifter inneholder for eksempel brøker (¼), internasjonale tegn (Ç, ë) og internasjonale valutasymboler (£, ¥). Den innebygde Symbol-skriften inneholder piler, punkt og vitenskapelige symboler. Du kan også bruke andre symbolskrifter, for eksempel Wingdings som inneholder dekorative symboler.

Merknad: Du kan øke eller minske størrelsen på dialogboksen Symbol. Plasser pekeren i høyre hjørne nederst i dialogboksen slik at den endres til en tohodet pil, og dra deretter til den får ønsket størrelse.

Hva vil du gjøre?

Sett inn et symbol

Sette inn et spesialtegn

Sette inn et ASCII- eller Unicode-tegn

Legge til et symbol som en Autokorrektur-oppføring

Sett inn et symbol

 1. Klikk der du vil sette inn symbolet.

 2. Klikk SymbolSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Symboler.

 3. Klikk skriften du vil ha, i Skrift-boksen.

  Hvis du setter inn Unicode-tegn og du bruker en skrift som Arial eller Times New Roman som inneholder underkategorier, vises Kategori-listen. Klikk underkategorien du vil bruke, for eksempel Grunnleggende latin eller Bokstavlignende symboler.

 4. Dobbeltklikk symbolet du vil sette inn.

 5. Klikk Lukk.

Merknad: Du kan raskt sette inn et nylig brukt symbol ved å klikke SymbolSett inn-menyen, klikke kategorien Symboler og deretter dobbeltklikke symbolet du vil ha, i boksen Nylig brukte symboler.

Til toppen av siden

Sette inn et spesialtegn

 1. Klikk der du vil sette inn spesialtegnet.

 2. Klikk SymbolSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Spesialtegn.

 3. Dobbeltklikk tegnet du vil sette inn.

 4. Klikk Lukk.

Til toppen av siden

Sette inn et ASCII- eller Unicode-tegn

Når du velger et ASCII (desimal)- eller Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises tegnkoden i boksen Tegnkode. Hvis du allerede kjenner tegnkoden, finner du ASCII- eller Unicode-tegnet ved å skrive inn koden direkte i Tegnkode-boksen.

Merknad: Kontroller at riktig tegnsett er valgt i fra-boksen, for eksempel ASCII (hex). Hvis ikke, er det ikke sikkert at tegnet som vises når du skriver inn tegnkoden, blir riktig.  

Navnet som vises før Tegnkode-boksen, er det offisielle tegnnavnet i ASCII- eller Unicode-standarden.

 1. Klikk der du vil sette inn ASCII- eller Unicode-tegnet.

 2. Klikk SymbolSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Symboler.

 3. Klikk skriften du vil ha, i Skrift-boksen.

 4. I fra-boksen klikker du ASCII (desimal), ASCII (hex) eller Unicode.

 5. Hvis Kategori-boksen er tilgjengelig, klikker du en underkategori.

 6. Dobbeltklikk symbolet du vil sette inn.

 7. Klikk Lukk.

Merknad: Hvis du vil sette inn et ASCII (desimal)-tegn uten å åpne dialogboksen Symbol, må du kontrollere at NUM LOCK er aktivert. Hold deretter nede ALT-tasten mens du skriver 0 og tegnkoden på det numeriske tastaturet (ikke bruk talltastene i den øverste raden på tastaturet). Slipp ALT-tasten. Bare ASCII (desimal)-tegnkoder kan skrives inn i publikasjonene.

Til toppen av siden

Legge til et symbol som en Autokorrektur-oppføring

Med en Autokorrektur-oppføring skriver du inn tall- eller bokstavkombinasjoner som automatisk endres til symbolet eller tegnet du vil bruke. Enkelte symboler er allerede angitt som Autokorrektur-oppføringer i Publisher. Du kan for eksempel sette inn symbolet for opphavsrett ved å gjøre følgende:

 1. Plasser innsettingspunktet inne i en tekstboks eller tabellcelle i publikasjonen der du vil sette inn symbolet.

 2. Skriv inn (c), og trykk deretter MELLOMROM.

Symbolet for opphavsrett vises.

Hvis du vil legge til flere symboler som Autokorrektur-oppføringer, finner du tegnkoden og definerer oppføringen.

Gjør ett av følgende hvis du ikke allerede kjenner tegnkoden for symbolet du vil ha:

 • Kopier symbolet du vil ha, fra en publikasjon eller fra et Microsoft Windows-basert program.

 • Bruk dialogboksen Symbol til å finne tegnkoden for symbolet du vil ha.

Finne tegnkoden for et symbol

 1. Klikk SymbolSett inn-menyen, og klikk deretter kategorien Symboler.

 2. Klikk ønsket tegn.

 3. Kontroller at det er merket av for ASCII (desimal) i fra-boksen, og noter tegnkoden som vises i Tegnkode-boksen.

 4. Klikk Avbryt.

Definere Autokorrektur-oppføringen

 1. Velg Alternativer for AutokorrekturVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Autokorrektur.

 2. Under Erstatt skriver du inn tekstsekvensen du vil endre automatisk til symbolet, for eksempel 1/4.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du kopierte symbolet, klikker du under Med, og trykker CTRL+V for å lime inn symbolet.

  • Hvis du kjenner tegnkoden, klikker du under Med, kontrollerer at NUM LOCK er aktivert, og holder nede ALT-tasten mens du skriver inn 0 og tegnkoden på det numeriske tastaturet (ikke bruk talltastene i den øverste raden på tastaturet). Slipp deretter ALT-tasten.

   Hvis du for eksempel vil sette inn ¼, holder du nede ALT-tasten og skriver inn 0188 på det numeriske tastaturet, og deretter slipper du ALT-tasten. Hvis du vil sette inn symbolet ½, skriver du inn tegnkoden 0189. Vil du sette inn symbolet ¾, skriver du inn 0190.

 4. Klikk Legg til.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 for alle Autokorrektur-oppføringene du vil opprette.

 6. Lukk dialogboksen Autokorrektur når du er ferdig.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×