Sette inn, slette eller redigere fotnoter og sluttnoter

I Word 2010 kan du bruke oppdaterte båndfaner til å navigere og organisere de viktigste kommandoene dine.

Fotnoter og sluttnoter brukes vanligvis i utskrevne dokumenter til å forklare, kommentere eller oppgi kilder for tekst i et dokument. Du kan bruke fotnoter til detaljerte kommentarer, og sluttnoter til å oppgi referanser og kilder.

Merknad: Hvis du vil opprette en bibliografi, finner du kommandoer for å opprette og behandle kilder og sitater i gruppen Sitater og bibliografi i kategorien Referanser.

I denne artikkelen

Fotnoter og sluttnoter

Sette inn en fotnote eller sluttnote

Endre tallformatet for fotnoter eller sluttnoter

Opprette en fortsettelsesmelding for fotnote eller sluttnote

Slette en fotnote eller sluttnote

Fotnoter og sluttnoter

Fotnoter og sluttnoter består av to deler som hører sammen – referansemerke for note og tilhørende notetekst.

Eksempel på en fotnote og en sluttnote i et dokument

1. Referansemerker for fotnoter og sluttnoter

2. Skillelinje

3. Fotnotetekst

4. Sluttnotetekst

Til toppen av siden

Sette inn en fotnote eller sluttnote

I Microsoft Office Word nummereres fotnotene og sluttnotene automatisk etter at du har angitt et nummereringsvalg. Du kan bruke ett nummereringsvalg i hele dokumentet, eller du kan bruke forskjellige nummereringsvalg i hver inndeling i dokumentet.

Når du legger til, sletter eller flytter fotnoter og sluttnoter som er nummerert automatisk, nummereres referansemerkene for fotnotene og sluttnotene på nytt automatisk.

Merknad: Hvis fotnotene i dokumentet er feilnummerert, kan det hende at dokumentet inneholder merkede endringer. Godta de merkede endringene, slik at fotnotene og sluttnotene nummereres riktig.

 1. I Utskriftsoppsettvisning klikker du der du vil sette inn referansemerket for noten.

 2. Gå til fanen Referanser, og klikk Sett inn fotnote eller Sett inn sluttnote i Fotnoter-gruppen.

  Word Ribbon Image

  Tastatursnarvei Hvis du vil sette inn en etterfølgende fotnote, trykker du CTRL+ALT+F. Hvis du vil sette inn en etterfølgende sluttnote, trykker du CTRL+ALT+D.

  I Microsoft Word plasseres som standard fotnotene på slutten av hver side, og sluttnotene på slutten av dokumentet.

 3. Hvis du vil endre fotnote- eller sluttnoteformatet, klikker du dialogboksvelgeren Fotnoter, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Klikk formatet du vil bruke, i Tallformat-boksen.

  • Hvis du vil bruke et egendefinert merke i stedet for et tradisjonelt tallformat, klikker du Symbol ved siden av Egendefinert, og deretter velger du et merke blant de tilgjengelige symbolene.

 4. Klikk Sett inn.

  Merknad: Dette endrer ikke de eksisterende symbolene. Det legger bare til nye.

  Notenummeret settes inn, og innsettingspunktet plasseres ved siden av notenummeret.

 5. Skriv inn noteteksten.

 6. Dobbeltklikk fotnote- eller sluttnotenummeret for å gå tilbake til referansemerket i dokumentet.

Til toppen av siden

Endre tallformatet for fotnoter eller sluttnoter

 1. Plasser innsettingspunktet i inndeling hvor du vil endre fotnote- eller sluttnoteformatet. Hvis dokumentet ikke er delt opp i inndelinger, plasserer du innsettingspunktet hvor som helst i dokumentet.

 2. Gå til kategorien Referanser, og klikk dialogboksvelgeren Fotnote og sluttnote.

 3. Velg Fotnoter eller Sluttnoter.

 4. Klikk alternativet du vil bruke, i Tallformat-boksen.

 5. Klikk Bruk.

Til toppen av siden

Opprette en fortsettelsesmelding for fotnote eller sluttnote

Hvis en fotnote eller sluttnote er for lang til å få plass på en side, kan du opprette en fortsettelsesmelding som forteller leseren at fotnoten eller sluttnoten fortsetter på neste side.

 1. Pass på at du er i kladdevisning ved å klikke Kladd ved siden av Vis på statuslinjen.

 2. Klikk Vis noter i Fotnoter-gruppen i Referanser-fanen.

  Word Ribbon Image

 3. Hvis dokumentet inneholder både fotnoter og sluttnoter, vises en melding. Velg Vise fotnoteområdet eller Vise sluttnoteområdet, og klikk deretter OK.

 4. I noterutelisten klikker du Fortsettelsesmelding for fotnote eller Fortsettelsesmelding for sluttnote.

 5. Skriv inn teksten du vil bruke i fortsettelsesmeldingen, i noteruten. Du kan for eksempel skrive Sluttnotene fortsetter på neste side.

Til toppen av siden

Slette en fotnote eller sluttnote

Når du vil slette en note, arbeider du med referansemerket for noten i dokumentvinduet, ikke teksten i noten.

Et referansemerke for note i et dokument

1. Referansemerke for notat

Hvis du sletter referansemerker for noter som er automatisk nummerert, nummereres notene på nytt med den nye rekkefølgen i Word.

Slette en note

 • Merk referansemerket for fotnoten eller sluttnoten du vil slette, og trykk deretter DEL.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!