Sette inn sidetall i regneark

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at det skal stå sidetall på sidene når du skriver ut et Microsoft Excel-regneark, kan du sette inn sidetallene i topp- eller bunnteksten på regnearksidene. Sidetallene du setter inn, vises ikke i regnearket i normalvisning, de vises bare i sideoppsettvisning og på sidene som skrives ut.

Merknad: : Skjermbildene i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Hvis du har en annen versjon visningen kan være litt forskjellig, men med mindre annet er opplyst, funksjonaliteten er den samme.

Legg til sidetall i ett regneark

 1. Klikk regnearket du vil sette inn sidetall i.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Regnearket vises i sideoppsettvisning. Du kan også klikke Sideoppsett Knapp på statuslinjen for å vise denne visningen.

 3. Klikk Klikk for å legge til topptekst eller Klikk for å legge til bunntekst i regnearket.

  Dette viser Topptekst og bunntekst og legger til fanen Utforming.

 4. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen i topp- eller bunnteksten for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 5. Klikk Sidetall under Elementer i topptekst eller bunntekst på fanen Utforming.

  Klikk Sidetall i gruppen Elementer i topptekst eller bunntekst

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Hvis du vil legge til totalt antall sider, skriver du et mellomrom etter &[Side] og skriver inn ordet av etterfulgt av et mellomrom. Deretter klikker du Antall sider i gruppen Elementer i topptekst og bunntekst.

  Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

 6. Klikk hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet for å vise de faktiske sidetallene i sideoppsettvisning.

 7. Etter at du har fullført arbeidet i sideoppsettvisning, klikker du NormalArbeidsbokvisninger på fanen Vis.

  Klikk Normal i kategorien Visning

  Du kan også klikke Normal Knapp på statuslinjen.

  Du kan sette inn sidetall i et regneark i sideoppsettvisning der du kan se dem, eller du kan bruke dialogboksen Utskriftsformat hvis du vil sette inn sidetall for mer enn ett regneark samtidig. I andre typer ark, for eksempel diagramark, kan du bare sette inn sidetall fra dialogboksen Utskriftsformat.

Til toppen av siden

Legge til sidetall i flere regneark

Du kan sette inn sidetall i flere regneark i arbeidsboken fra dialogboksen Utskriftsformat. Hvis for eksempel arbeidsboken inneholder to regneark som begge består av to sider, vil det første regnearket inneholde to sider nummerert som side 1 og 2. Det andre regnearket vil også inneholde to sider nummerert som side 1 og 2.

Tips!: Hvis du vil sette inn sidetall i alle regnearkene i en arbeidsbok fortløpende, må du endre sidetallet som hvert regneark starter på. Du finner mer informasjon i avsnittet Angi et annet tall for første side.

 1. Klikk regnearkene eller tabellarkene du vil legge til sidetall i.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst på fanen Topptekst/bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat.

 3. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 4. Klikk knappen Sett inn sidetall Knapp for å sette inn sidetallene.

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil legge til totalt antall sider, skriver du et mellomrom etter &[Side] og skriver inn ordet av etterfulgt av et mellomrom. Klikk deretter knappen Sett inn antall sider Knapp .

  • Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

Til toppen av siden

Angi et annet tall for første side

Når du vil nummerere alle regnearksidene i en arbeidsbok fortløpende, må du først legge til sidetall i alle regnearkene i arbeidsboken. Deretter bruker du følgende fremgangsmåte for å starte sidenummereringen i hvert regneark med riktig tall. Hvis for eksempel arbeidsboken inneholder to regneark som begge går over to utskriftssider, bruker du denne fremgangsmåten for å starte nummereringen av det andre regnearket med tallet 3.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Skriv inn tallet du vil bruke på den første siden, i boksen Første sidetall på fanen Side.

  Hvis du vil bruke standard nummereringssystem, skriver du Automatisk i boksen Første sidetall.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen sidene nummereres i

Nummerering og utskrift av sider i Excel skjer som standard fra øverst til nederst og deretter fra venstre til høyre i regnearket, men du kan endre retningene for å nummerere og skrive ut sider fra venstre til høyre og deretter fra øverst til nederst.

 1. Klikk regnearket du vil endre nummereringsrekkefølgen for.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 3. Klikk Kolonner først eller Rader først under Siderekkefølge på fanen Ark.

  Retningen til hvert alternativ vises i forhåndsvisningsboksen.

Til toppen av siden

Slett sidetall

 1. Klikk regnearkene eller diagramarkene du vil fjerne sidetallene fra.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk (ingen) i rullegardinlisten Topptekst eller Bunntekst i på fanen Topptekst/bunntekst.

  Merknad: Det kan hende du må rulle til toppen av listen for å klikke (ingen).

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×