Sette inn sidetall i regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at det skal stå sidetall på sidene når du skriver ut et Microsoft Excel-regneark, kan du sette inn sidetallene i topp- eller bunnteksten på regnearksidene. Sidetallene du setter inn, vises ikke i regnearket i normalvisning, de vises bare i sideoppsettvisning og på sidene som skrives ut.

Obs!: Skjermbilder i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Hvis du har en annen versjon kan visningen være litt forskjellig, men med mindre annet er angitt, er funksjonaliteten den samme.

Legg til sidetall i ett regneark

 1. Klikk regnearket du vil sette inn sidetall i.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Regnearket vises i sideoppsettvisning. Du kan også klikke Sideoppsett Knapp på statuslinjen for å vise denne visningen.

 3. Klikk Klikk for å legge til topptekst eller Klikk for å legge til bunntekst i regnearket.

  Dette viser Topptekst og bunntekst og legger til fanen Utforming.

 4. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen i topp- eller bunnteksten for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 5. Klikk Sidetall under Elementer i topptekst eller bunntekst på fanen Utforming.

  Klikk Sidetall i gruppen Elementer i topptekst eller bunntekst

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Hvis du vil legge til totalt antall sider, skriver du et mellomrom etter &[Side] og skriver inn ordet av etterfulgt av et mellomrom. Deretter klikker du Antall sider i gruppen Elementer i topptekst og bunntekst.

  Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

 6. Klikk hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet for å vise de faktiske sidetallene i sideoppsettvisning.

 7. Etter at du har fullført arbeidet i sideoppsettvisning, klikker du NormalArbeidsbokvisninger på fanen Vis.

  Klikk Normal i kategorien Visning

  Du kan også klikke Normal Knapp på statuslinjen.

  Du kan sette inn sidetall i et regneark i sideoppsettvisning der du kan se dem, eller du kan bruke dialogboksen Utskriftsformat hvis du vil sette inn sidetall for mer enn ett regneark samtidig. I andre typer ark, for eksempel diagramark, kan du bare sette inn sidetall fra dialogboksen Utskriftsformat.

Legge til sidetall i flere regneark

Du kan sette inn sidetall i flere regneark i arbeidsboken fra dialogboksen Utskriftsformat. Hvis for eksempel arbeidsboken inneholder to regneark som begge består av to sider, vil det første regnearket inneholde to sider nummerert som side 1 og 2. Det andre regnearket vil også inneholde to sider nummerert som side 1 og 2.

Tips!: Hvis du vil sette inn sidetall i alle regnearkene i en arbeidsbok fortløpende, må du endre sidetallet som hvert regneark starter på. Du finner mer informasjon i avsnittet Angi et annet tall for første side.

 1. Klikk regnearkene eller tabellarkene du vil legge til sidetall i.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst på fanen Topptekst/bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat.

 3. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 4. Klikk knappen Sett inn sidetall Knapp for å sette inn sidetallene.

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til totalt antall sider, skriver du et mellomrom etter &[Side] og skriver inn ordet av etterfulgt av et mellomrom. Klikk deretter knappen Sett inn antall sider Knapp .

  • Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

Angi et annet tall for første side

Når du vil nummerere alle regnearksidene i en arbeidsbok fortløpende, må du først legge til sidetall i alle regnearkene i arbeidsboken. Deretter bruker du følgende fremgangsmåte for å starte sidenummereringen i hvert regneark med riktig tall. Hvis for eksempel arbeidsboken inneholder to regneark som begge går over to utskriftssider, bruker du denne fremgangsmåten for å starte nummereringen av det andre regnearket med tallet 3.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Skriv inn tallet du vil bruke på den første siden, i boksen Første sidetall på fanen Side.

  Hvis du vil bruke standard nummereringssystem, skriver du Automatisk i boksen Første sidetall.

Endre rekkefølgen sidene nummereres i

Nummerering og utskrift av sider i Excel skjer som standard fra øverst til nederst og deretter fra venstre til høyre i regnearket, men du kan endre retningene for å nummerere og skrive ut sider fra venstre til høyre og deretter fra øverst til nederst.

 1. Klikk regnearket du vil endre nummereringsrekkefølgen for.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 3. Klikk Kolonner først eller Rader først under Siderekkefølge på fanen Ark.

  Retningen til hvert alternativ vises i forhåndsvisningsboksen.

Slett sidetall

 1. Klikk regnearkene eller diagramarkene du vil fjerne sidetallene fra.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 1. Klikk dialogboksvelgeren Knapp ved siden av Utskriftsformat i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk (ingen) i rullegardinlisten Topptekst eller Bunntekst i på fanen Topptekst/bunntekst.

  Obs!: Det kan hende du må rulle til toppen av listen for å klikke (ingen).

Legge til sidetall

 1. Klikk Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn.

  Endrer Excel automatisk i sideoppsettvisning.

 2. Klikk topptekst eller bunntekst på fanen topptekst og bunntekst, og velg deretter sidetallformatet du vil bruke.

  Topptekst, sidetall vises øverst på siden som skrives ut, og sidetall i bunntekst vises nederst.

 3. Når du er ferdig, kan du enten forbli i sideoppsettvisning, eller du kan bytte til Normal visning ved å klikke Normalvisning-fanen.

Angi et annet tall for første side

Du kan gjøre det første utskrevne arket starte med et sidetall enn 1. Dette er nyttig hvis det finnes andre utskrevne sider som kommer før arket. Hvis du for eksempel du kan skrive ut et Word-dokument for 2 sider som vil ta hensyn til side 1 og 2, og Excel-arket vil begynner på side 3.

 1. Klikk Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

 2. Skriv inn tallet du vil bruke for det første tallet i kategorien side, i boksen første sidetall. Hvis du for eksempel hvis du vil at første sidetallet skal være 3, skriver du tall 3.

 3. Klikk OK.

Hvis du bruker et Sidetallformat som teller antall sider, for eksempel: side 3 av 7, må du gjøre en justering i det andre tallet. Denne justeringen sikrer at du ikke ende opp med omtrent slik ut: side 10 av 7.

 1. Klikk kategorien Topptekst/bunntekst i Utskriftsformat, og klikk deretter Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.

 2. Etter side & [side] av & [sider], Skriv inn plusstegnet (+), og skriv deretter inn antall sider som kommer før første sidetallet.

  Hvis 3 er det første tallet, trenger du for eksempel inkludere 2 sider i Totalt antall sider. Slik skriver du inn en + 2 på slutten: side & [side] av & [sider] + 2 og klikk deretter OK.

 3. Klikk OK igjen.

Endre rekkefølgen sidene nummereres

 1. Klikk Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter arket.

 2. Velg sidenummereringen rekkefølgen du vil bruke, under Siderekkefølge.

Fjerne sidetall

 1. Klikk Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter Topptekst/bunntekst.

 2. Velg (ingen) under topptekst eller bunntekst.

  Du må kanskje rulle for å finne (ingen) øverst i listen.

Legge til sidetall

 1. Klikk topptekst og bunntekstOppsett-fanen under Utskriftsformat.

 2. Velg sidetallformatet du vil legge til på hurtigmenyen under topptekst eller bunntekst.

  Topptekst formater vises øverst på siden som skrives ut, og formater for bunntekst vises nederst.

  Tips!: 

  • Du kan se hvordan sidetall vises ved å vise arket i modus for forhåndsvisning. Klikk ForhåndsvisningOppsett-fanen under Skriv ut.

  • Hvis du vil legge til sidetall i flere ark i arbeidsboken samtidig, velger du arkene du vil før du klikker topptekst og bunntekst. Sidetallformatet du velger brukes for alle de merkede arkene.

  • Du kan opprette en helt egendefinert topptekst eller bunntekst med sidetall ved å klikke Tilpasse toppteksten eller Bunnteksten tilpasse, og følger instruksjonene.

Angi et annet tall for første side

 1. Klikk topptekst og bunntekstOppsett-fanen under Utskriftsformat.

 2. Legge til sidetall i formatet du vil bruke.

 3. Klikk Tilpasse topp- eller Tilpasse bunntekst, avhengig av hvor sidetallet vises.

 4. Se for siden tall kode & [side], og klikk rett etter det til å flytte innsettingspunktet til denne plasseringen.

 5. Skriv inn et plusstegn (+), og skriv deretter inn antall sider du vil skifte startsiden. Hvis du for eksempel for å starte på side 4, øker du starte sidenummereringen med tre sider, slik at du skriver inn + 3. Det vises nå koden som & [side] + 3.

 6. Klikk OK.

  I boksen topptekst eller bunntekst, den nye først toppteksten eller bunnteksten som vises.

  Obs!: Hvis du vil bruke et format for sidetall som inneholder det totale sideantallet, for eksempel side 4 av 7, må du kontrollere at du også legge til plusstegnet (+) og siden tall økning i antall sider-koden, & [sider].

Endre rekkefølgen sidene nummereres

 1. Klikk topptekst og bunntekstOppsett-fanen under Utskriftsformat.

 2. Velg sidenummereringen rekkefølgen du vil bruke på ark-fanen under Siderekkefølge.

Fjerne sidetall

 1. Klikk topptekst og bunntekstOppsett-fanen under Utskriftsformat.

 2. Velg (ingen) på hurtigmenyen under topptekst eller bunntekst.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×