Sette inn, legge til eller opprette en nytt felt i en tabell

Sette inn, legge til eller opprette en nytt felt i en tabell

Hvis du vil lagre nye data om noe som du allerede har en Access-tabell for, bør du vurdere å legge til et felt i tabellen. Tenk deg for eksempel at du har en tabell som lagrer etternavn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse for alle kundene dine. Hvis du vil begynne å registrere hver kundes foretrukne kommunikasjonsmetode, legger du til et felt som lagrer disse dataene.

Ikke legg til et felt hvis du forventer at alle unike enheter som representeres i tabellen, kan ha behov for flere enn én verdi for feltet. Hvis vi fortsetter med eksemplet over, bør du ikke legge til et felt i tabellen hvis du vil begynne å spore ordrene til kundene. Årsaken til dette er at hver kunde kan ha flere ordrer. I stedet kan du opprette en ny tabell for lagring av ordrer og deretter opprette en relasjon mellom de to tabellene. Hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av tabeller, kan du se artikkelen Innføring i tabeller. Hvis du vil ha mer informasjon om tabellrelasjoner, kan du se artikkelen Veiledning for tabellrelasjoner.

I denne artikkelen

Oversikt

Legge til et felt automatisk ved å skrive inn data

Legge til et felt ved å velge fra en liste i dataarket

Legge til et felt midt i en tabell

Endre et felt du nettopp har lagt til

Oversikt

Hvert felt har visse grunnleggende kjennetegn, for eksempel et navn som identifiserer feltet unikt i en tabell, en datatype som definerer dataenes egenskaper, operasjonene som kan utføres på dataene og hvor mye lagringsplass som skal settes av for hver verdi.

Et felt har også egenskaper som definerer utseendet eller atferden til dataene i feltet. Egenskapen Format definerer for eksempel hvordan dataene skal vises i et dataark eller skjema som inneholder dette feltet.

Det er viktig å planlegge hvordan du kan tenkes å bruke informasjonen som lagres i feltene. Forsøk å bryte informasjonen ned til sin minste nyttige del for hvert felt. I stedet for å lagre navnet til en person i ett enkelt felt, kan du for eksempel lagre komponentene i separate felt for fornavn og etternavn. Hvis du har behov for å rapportere, sortere, søke eller utføre beregninger på en post, er det generelt sett bedre å sette den posten i sitt eget felt.

Hvis du vil ha mer informasjon om utforming av databaser og valg av felt, kan du se artikkelen Grunnleggende om databaseutforming.

Legge til et felt automatisk ved å skrive inn data

Du kan legge til et felt i en tabell ved å skrive inn den siste kolonnen i dataarkvisning. I Access tilordnes en datatype automatisk basert på dataene du skriver inn. Access kan også angi egenskapen Format for et nytt felt. Hvis du for eksempel skriver inn 10:50, settes datatypen til Dato/klokkeslett og egenskapen Format til Middels klokkeslett.

 1. Åpne tabellen du vil legge til et felt i.

 2. Skriv inn dataene i cellen under kolonneoverskriften Klikk for å legge til.

Legge til et felt ved å velge fra en liste i dataarket

Du kan legge til et felt på slutten av en tabell ved å velge fra en liste:

 • Åpne tabellen, og klikkKlikk for å legge til i den siste kolonnen.

Legge til et felt midt i en tabell

Hvis du vil legge til et nytt felt midt i en tabell, kan du velge et felt fra kategorien Felt på båndet. Kategorien Felt inneholder forhåndsdefinerte felt som du kan legge til i en tabell mens du arbeider i dataarkvisning.

 1. Åpne tabellen i dataarkvisning.

 2. Merk feltet foran posisjonen du vil legge til et nytt felt i. Hvis du for eksempel vil at det nye feltet skal være det tredje feltet i tabellen, merker du det andre feltet.

 3. Klikk felttypen du ønsker, i gruppen Legg til og slett i kategorien Felt.

  Tips!: Hvis du ikke ser en felttype du vil bruke, klikker du Flere felt.

Endre et felt du nettopp har lagt til

Du kan endre diverse aspekter ved et felt etter at du har opprettet det.

Advarsel!: Du kan også endre disse aspektene ved et felt du ikke nettopp har opprettet. Hvis det allerede eksisterer data i feltet, er imidlertid enkelte handlinger utilgjengelige, eller de kan forårsake tap av data.

Gi nytt navn til et felt

Dobbeltklikk feltetiketten, og skriv deretter inn det nye navnet.

Flytte et felt

Hvis du vil flytte et felt, drar du det til plasseringen du ønsker. Du kan merke flere tilstøtende felt som du vil flytte ved å klikke det første feltet, holde nede SKIFT-tasten og deretter klikke det siste feltet. Deretter kan du dra den merkede gruppen med felter til en ny plassering.

Viktig!:  Når du drar et felt, endrer du plasseringen til feltet i dataarket, men ikke rekkefølgen til feltene i tabellutformingen. Hvis du får programmatisk tilgang til feltene, er det den opprinnelige rekkefølgen som gjelder. Hvis du for eksempel drar et felt til en ny plassering i dataarket og deretter oppretter et skjema fra tabellen ved å bruke Skjema-knappen, kommer feltet til å være på den opprinnelige plasseringen.

Endra datatype eller format

 1. Velg feltet du vil endre.

 2. Velg datatypen og formatet du ønsker, i Formatering-gruppen i kategorien Felt.

  Obs!: Ikke alle formater er tilgjengelige for alle datatyper. Angi datatype først, og angi deretter formatet om nødvendig.

Andre innstillinger

Du kan gjøre andre endringer i et felt ved å bruke kommandoene i kategorien Felt. Ikke alle disse kommandoene er tilgjengelige for alle datatyper. Hvis du ønsker hjelp med å bruke disse kommandoene, kan du søke i Hjelp etter navnet på den bestemte kommandoen eller datatypen til feltet. Hvis du vil endre datatype, kan du søke etter datatypen du vil bruke.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×