Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

La oss si at du på en enkel måte vil legge inn gjeldende dato og klokkeslett mens du lager en tidslogg over aktiviteter. Eller kanskje du vil vise den gjeldende datoen og det gjeldende klokkeslettet automatisk i en celle hver gang tidsformlene beregnes på nytt. Det finnes flere måter å sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle på.

Sette inn en konstant dato eller et konstant klokkeslett i en Excel-celle

En statisk verdi i et regneark er en som ikke endres når regnearket beregnes på nytt eller åpnes. Når du trykker en tastekombinasjon som Ctrl +; sette inn gjeldende dato i en celle, kan "tar et øyeblikksbilde" av gjeldende dato og deretter setter inn datoen i cellen. Fordi denne cellen verdien ikke endres, anses statisk.

 1. Merk cellen du vil sette inn gjeldende data og klokkeslett i.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Sett inn gjeldende dato ved å trykke CTRL+; (semikolon).

  • (Windows) Sett inn gjeldende klokkeslett ved å trykke på CTRL+SKIFT+; (semikolon).

  • (Mac) Sett inn gjeldende klokkeslett ved å trykke på KOMMANDO +; (semikolon).

  • (Windows) Sett inn gjeldende dato og klokkeslett ved å trykke på CTRL+; (semikolon), trykk deretter MELLOMROM, og trykk til slutt på CTRL+SKIFT+; (semikolon).

  • (Mac) Sett inn gjeldende dato og klokkeslett ved å trykke på CTRL+; (semikolon), trykk deretter på MELLOMROM, og trykk til slutt på KOMMANDO +;(semikolon).

Sette inn en dato eller et klokkeslett som oppdateres

En dato eller et klokkeslett som oppdateres når regnearket beregnes på nytt eller arbeidsboken åpnes, betraktes som "dynamisk" i stedet for konstant. I et regneark er den vanligste måten å returnere en dato eller et klokkeslett som er dynamisk, å bruke en regnearkfunksjon.

Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett slik at de kan oppdateres, bruker du funksjonene IDAG og , som vist i eksemplet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene, kan du se IDAG (funksjon) og NÅ (funksjon).

Eksempel

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=IDAG()

Gjeldende dato (varierer)

=NÅ()

Gjeldende dato og klokkeslett (varierer)

 1. Merk teksten i tabellen ovenfor, og trykk deretter CTRL+C.

 2. Trykk én gang i celle A1 i det tomme regnearket, og trykk deretter CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Online, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.

  Viktig!: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 3. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

Obs!: Resultatet fra funksjonene IDAG og endres bare når regnearket beregnes, eller når en makro som inneholder funksjonen, kjøres. Celler som inneholder disse funksjonene, oppdateres ikke automatisk. Datoen og klokkeslettet som brukes, hentes fra systemklokken til datamaskinen.

Endre dato- eller klokkeslettformat

Hvis du vil endre dato- eller klokkeslettformat, høyreklikker du på en celle og velger Formater celler. Deretter klikker du på Dato eller Klokkeslett under Kategori i fanen Tall i dialogboksen Formater celler, og i listen Type velger du en type og klikker på OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×