Sette inn flettefelt i en flettepublikasjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan sette inn flettefelt i en publikasjon for utskriftsfletting, e-postfletting eller katalogfletting i trinn 2 av en utskriftsfletting, e-postfletting eller katalogfletting. Flettefeltene er plassholdere for tekst- og bildeinformasjonen som vil være forskjellig for hvert eksemplar av den ferdige publikasjonen.

Utskriftsflettingen, e-postfletting eller katalogfletting må være koblet til en datakilde før du kan sette inn flettefelt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en datakilde, kan du se opprette en datakilde for en utskriftsfletting.

I denne artikkelen

Sette inn flettefelt i en publikasjon for utskriftsfletting

Sette inn flettefelt i en e-postfletting

Sette inn flettefelt i en publikasjon for katalogfletting

Sette inn flettefelt i en publikasjon for utskriftsfletting

 1. Hvis publikasjonen for utskriftsfletting ikke allerede er åpen, åpner du den.

 2. Velg Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Utskriftsfletting.

 3. Under Opprett mottakerliste i oppgaveruten Utskriftsfletting velger du datakilden som du ønsker å bruke, og deretter klikker du Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. I dialogboksen Velg datakilde klikker du datakilden du vil bruke, og deretter klikker du Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan det hende det vises andre dialogbokser der du blir bedt om å angi bestemt informasjon.

  Hvis datakilden for eksempel er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du begrenser en mottakerliste, kan du se Tips om adresselister.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, og du ønsker å legge til tekst som skal være lik i alle eksemplarene av den ferdige publikasjonen, setter du inn en eller flere tekstbokser.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. Velg stedet i publikasjonen der du vil at det ene hjørnet av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til tekstboksen har ønsket størrelse.

 7. Når du skal sette inn teksten som du vil skal være lik i alle eksemplarene av den ferdige publikasjonen, klikker du i tekstboksen og skriver deretter inn aktuell tekst.

 8. Klikk i tekstboksen som du vil sette inn flettefeltet i.

 9. Sett inn hva du vil av følgende:

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bildefelt under Flere elementer i oppgaveruten Utskriftsfletting.

  2. I dialogboksen Sett inn bildefelt klikker du datafeltet som inneholder navnene eller banene til bildefilene, og deretter klikker du OK.

   Obs!: Hvis Innhold-kolonnen ikke inkluderer banen til mappen som inneholder bildene, må du angi hvor bildefilene er lagret. Klikk Angi mapper, velg [Datakildemappe], klikk Legg til, naviger til stedet der bildene er lagret, og klikk deretter Åpne.

  Adresseområde med navn, adresse og annen informasjon

  1. Klikk Adresseområde under Flere elementer i oppgaveruten Utskriftsfletting.

  2. Klikk adresseelementene du vil ha med, i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på datafeltene som brukes for adresseområdet i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn adresseområde. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under Flere elementer i oppgaveruten Utskriftsfletting.

  2. I dialogboksen Hilsningslinje velger du hilsningslinjeformatet, som inkluderer innledende hilsen, navneformat og påfølgende tegnsetting.

   Du kan også skrive inn din egen tekst for innledende hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes – for eksempel når datakilden ikke inneholder noe fornavn eller etternavn for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke stemmer overens med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt bruker du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  I oppgaveruten Utskriftsfletting inneholder listen under Forbered publikasjonen alle feltene som er i datakilden. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. I listen under Forbered publikasjonen i oppgaveruten Utskriftsfletting drar du feltet som du ønsker å ta med, inn i tekstboksen som du har opprettet for det.

   Obs!: Når du drar et bildeelement fra denne listen, blir bare teksten som angir banen til bildet, satt inn. Selve bildet blir ikke satte inn.

Til toppen av siden

Sette inn flettefelt i en publikasjon for e-postfletting

 1. Hvis publikasjonen for e-postfletting ikke allerede er åpen, åpner du den.

 2. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter E-postfletting.

 3. Under Opprett mottakerliste i oppgaveruten E-postfletting velger du datakilden som du ønsker å bruke, og deretter klikker du Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. I dialogboksen Velg datakilde klikker du datakilden du vil bruke, og deretter klikker du Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan det hende det vises andre dialogbokser der du blir bedt om å angi bestemt informasjon.

  Hvis datakilden for eksempel er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du begrenser en mottakerliste, kan du se Tips om hvordan du klargjør en e-postadresseliste.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, setter du inn en eller flere tekstbokser.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. Velg stedet i publikasjonen der du vil at det ene hjørnet av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til tekstboksen har ønsket størrelse.

 7. Når du skal sette inn teksten som du vil skal være lik på alle eksemplarene av den ferdige publikasjonen, klikker du inne i tekstboksen og skriver deretter inn aktuell tekst.

 8. I publikasjonen for e-postfletting klikker du i tekstboksen der du vil sette inn flettefeltet.

 9. Sett inn det du vil av følgende:

  Personlig hyperkobling

  1. Klikk Sett inn personlig hyperkobling under Flere elementer i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Skriv inn teksten som skal vises, og adressen til webområdet eller websiden du vil at hver mottaker skal gå til når de klikker hyperkoblingen, i dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling.

  3. Hvis du vil bruke et datafelt i feltene for visning av tekst eller hyperkoblinger, klikker du Visningstekst- eller Hyperkobling-boksen, og deretter klikker du datafeltet som du vil sette inn, i listen under Elementer som skal settes inn.

   Hvis du setter inn et datafelt, kan du angi tekst og en webadresse som skal brukes for eventuelle tomme oppføringer som tilsvarer det innsatte datafeltet. Merk av for Bruk standardtekst for tomme oppføringer og Bruk standard hyperkobling for tomme oppføringer etter behov, og skriv deretter inn teksten og webadressen som skal brukes som erstatning.

   Bilde av dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bildefelt under Flere elementer i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Klikk bildedatafeltet som du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn bildefelt, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis Innhold-kolonnen ikke inkluderer banen til mappen som inneholder bildene, må du angi hvor bildefilene er lagret. Klikk Angi mapper, velg [Datakildemappe], klikk Legg til, naviger til stedet der bildene er lagret, og klikk deretter Åpne.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under Flere elementer i oppgaveruten E-postfletting.

  2. I dialogboksen Hilsningslinje velger du hilsningslinjeformatet, som inkluderer innledende hilsen, navneformat og påfølgende tegnsetting.

   Du kan også skrive inn din egen tekst for innledende hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes – for eksempel når datakilden ikke inneholder noe fornavn eller etternavn for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke stemmer overens med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt bruker du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  I oppgaveruten E-postfletting inneholder listen under Forbered publikasjonen alle feltene som er i datakilden. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. I listen under Forbered publikasjonen i oppgaveruten E-postfletting drar du feltet som du ønsker å ta med, inn i tekstboksen som du har opprettet for det.

   Obs!: Når du drar et bildeelement fra denne listen, blir bare teksten som angir banen til bildet, satt inn. Selve bildet blir ikke satte inn.

Til toppen av siden

Sette inn flettefelt i en publikasjon for katalogfletting

 1. Hvis publikasjonen for katalogfletting ikke allerede er åpen, åpner du den.

 2. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Katalogfletting.

 3. Under Velg produktliste i oppgaveruten Katalogfletting velger du datakilden som du ønsker å bruke, og deretter klikker du Neste: Opprett eller koble til en produktliste.

 4. I dialogboksen Velg datakilde klikker du datakilden du vil bruke, og deretter klikker du Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan det hende det vises andre dialogbokser der du blir bedt om å angi bestemt informasjon.

  Hvis datakilden for eksempel er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

 5. I dialogboksen Produktliste for katalogfletting kan du velge elementene som du vil inkludere i flettingen. Merk av for elementene som du vil inkludere, og fjern merket for elementene du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium, og sortere listen alfabetisk.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, kan du sette inn en tekstboks i katalogflettingsområdet på publikasjonen, der du vil sette inn datafelt.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. Velg stedet i publikasjonen der du vil at det ene hjørnet av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til tekstboksen har ønsket størrelse.

 7. Når du skal sette inn data som skal være forskjellig for hver post i det gjentakende katalogflettingsområdet, klikker du i tekstboksen der du vil sette inn datafeltet, og deretter gjør du hva du vil av følgende:

  1. Når du skal sette inn tekst i det gjentakende katalogflettingsområdet i malen, klikker du feltet som du vil sette inn, i oppgaveruten Katalogfletting under Forbered publikasjonen.

   Obs!: Når du klikker bilde- eller fotofeltet, settes det inn tekst (bildets bane og filnavn) i stedet for selve bildet.

  2. Når du vil sette inn et bilde, klikker du Produktbilde under Flere elementer.

   Obs!: Hvis du ikke har klikket i en tekstboks i katalogflettingsområdet før du setter inn et flettefelt, settes hvert flettefelt inn i en ny tekstboks eller bilderamme automatisk.

 8. Gjenta trinn 5 til du har satt inn alle feltene du vil ha, fra datakilden.

 9. Formater og ordne katalogflettingsområdet som skal gjentas for hver post i datakilden. Du kan endre størrelsen på området slik at flere poster plasseres nøyaktig slik du ønsker på siden. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du formaterer og ordner tekst i Se også-delen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×