Sette inn et vannmerke eller endre et vannmerke

Du kan legge til tekstvannmerker, for eksempel Kladd eller Konfidensielt, i et dokument. Microsoft Word inneholder gallerier med ferdige vannmerker, og du kan også lage egne vannmerker, for eksempel en firmalogo.

Hva vil du gjøre?

Lære om vannmerker

Sette inn et tekstvannmerke

Gjøre et bilde om til et vannmerke

Sette inn et vannmerke bare på utvalgte sider

Endre et vannmerke

Lære om vannmerker

Vannmerker er tekst eller bilder som vises bak teksten i dokumentet. Du kan bruke dem til å gjøre dokumentet mer spennende eller angi statusen for dokumentet, for eksempel ved å merke dokumentet med Kladd. Vannmerkene vises i utskriftsoppsettvisningen og fullskjermlesing og på dokumentutskriften.

Vannmerker og bakgrunner

Hvis du bruker et bilde, kan du gjøre det lysere eller gjøre det utvasket, slik at det ikke virker forstyrrende på dokumentteksten. Hvis du bruker tekst, kan du velge blant innebygde uttrykk eller skrive inn din egen tekst.

Til toppen av siden

Sette inn et tekstvannmerke

Vannmerker vises bare i visningene for utskriftsoppsett og fullskjermlesing og på utskriftene.

Du kan sette inn et forhåndsutformet vannmerke fra et galleri for vannmerketekst, eller du kan sette inn et vannmerke med egendefinert tekst.

 1. Klikk Vannmerke i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Hjem.

  Båndet i Office 14

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk et forhåndsutformet vannmerke, for eksempel Konfidensielt eller Haster, i galleriet for vannmerker.

  • Klikk Egendefinert vannmerke, klikk Tekstvannmerke, og velg eller skriv inn teksten du vil ha. Du kan også formatere teksten.

 3. Hvis du vil vise vannmerket slik det kommer til å se ut på utskriften, bruker du utskriftsoppsettvisning.

Til toppen av siden

Gjøre et bilde om til et vannmerke

Du kan gjøre et bilde, utklipp eller fotografi om til et vannmerke som du kan bruke til å dekorere eller til å sette ditt eget preg på et dokument.

 1. Klikk Vannmerke i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Hjem.

  Båndet i Office 14

 2. Klikk Egendefinert vannmerke.

 3. Klikk Bildevannmerke, og klikk deretter Velg bilde.

 4. Merk bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

 5. Velg en prosent under Skala for å sette inn bildet i en bestemt størrelse.

 6. Merk av for Bleke for å gjøre bildet lysere, slik at det ikke virker forstyrrende på teksten.

  Bildet du valgte, brukes som et vannmerke for hele dokumentet.

Til toppen av siden

Sette inn et vannmerke bare på utvalgte sider

Hvis du vil sette inn et vannmerke bare på utvalgte sider, må du dele dokumentet inn i inndelinger. Hvis du for eksempel vil bruke et vannmerke bare på innholdsfortegnelsen i et dokument, må du opprette tre inndelinger: en inndeling for forsiden, en inndeling for innholdsfortegnelsen og en inndeling for resten av teksten i dokumentet.

 1. Klikk Vis/skjul i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, slik at du kan se sideskiftene i dokumentet.

Knappen Vis/skjul i kategorien Hjem

 1. I kladdevisningen bytter du ut sideskiftene for sidene som du vil legge til vannmerker for, med inndelingsskift.

  Det gjør du ved å klikke Skift i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett og deretter klikke Neste side under Inndelingsskift.

  utskriftsformatgruppe

  Merknad  Når du setter inn en forside i et dokument, har den en egen topptekst slik at du ikke trenger å oppette en egen inndeling for den når du oppretter inndelinger for å legge til et vannmerke bare på utvalgte sider.

 2. Bytte til utskriftsoppsettvisning.

 3. Dobbeltklikk topptekstområdet på siden der du vil at vannmerket skal vises. Toppteksten åpnes.

  I Microsoft Office Word plasseres vannmerkene i toppteksten selv om de ikke vises i toppteksten.

 4. Klikk Koble til forrige, slik at topptekstene ikke lenger er knyttet sammen, i Navigasjon-gruppen i kategorien Utforming.

 5. Dobbeltklikk topptekstområdet på den første siden du vil at vannmerket skal vises på, for eksempel den første siden med dokumenttekst, og gjenta deretter trinn 4.  

 6. Klikk siden du vil at vannmerket skal vises på.

 7. I kategorien Sideoppsett i gruppen Sidebakgrunn klikker du Vannmerke og velger vannmerket du vil bruke.

  Båndet i Office 14

Til toppen av siden

Endre et vannmerke

 1. Klikk Vannmerke i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Hjem.

  Båndet i Office 14

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg et annet forhåndsutformet vannmerke, for eksempel Konfidensielt eller Haster, fra galleriet for vannmerker.

  • Hvis du vil endre bildet, klikker du Egendefinert vannmerke og klikker deretter Velg bilde.

  • Hvis du vil endre bildeinnstillingene, klikker du Egendefinert vannmerke og merker av for eller fjerner merket for alternativene under Bildevannmerke.

  • Hvis du vil endre teksten, klikker du Egendefinert vannmerke, og deretter velger du et annet innebygd uttrykk eller skriver inn din egen tekst.

  • Hvis du vil endre tekstinnstillingene, klikker du Egendefinert vannmerke og merker av for eller fjerner merket for alternativene under Tekstvannmerke.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk