Sette inn et symbol eller spesialtegn

Du kan bruke dialogboksen Symbol til å sette inn symboler, som ¼ og ©, eller spesialtegn som en kort tankestrek (–) eller ellipse (…), som du ikke finner på tastaturet, i tillegg til Unicode-tegn.

Hvilke symboler eller tegn du kan sette inn, varierer avhengig av hvilken skrift du velger. Noen skrifter inneholder for eksempel brøker (¼), internasjonale tegn (Ç, ë) og internasjonale valutasymboler (£, ¥). Den innebygde Symbol-skriften inneholder piler, punkt og vitenskapelige symboler. Du kan også bruke andre symbolskrifter, for eksempel Wingdings som inneholder dekorative symboler.

Merknad: Du kan øke eller minske størrelsen på dialogboksen Symbol. Flytt pekeren til høyre hjørne nederst i dialogboksen til den endres til en tohodet pil, og dra deretter til den får ønsket størrelse.

Hva vil du gjøre?

Sette inn et symbol

Sette inn et spesialtegn

Sette inn et Unicode-tegn

Sette inn et symbol

 1. Klikk der du vil sette inn symbolet.

 2. Klikk Symbol i Symbol-gruppen i fanen Sett inn.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk symbolet du vil ha, i rullegardinlisten.

  • Hvis symbolet du vil sette inn, ikke finnes i listen, klikker du Flere symboler. Klikk skriften du vil ha, i Skrift-boksen. Klikk symbolet du vil sette inn, og klikk deretter Sett inn.

   Merknad: Hvis du bruker en sperret skrift, for eksempel Arial eller Times New Roman, vises Delsett-listen. Bruk denne listen til å velge fra en utvidet liste over språktegn, inkludert gresk og russisk (kyrillisk) hvis de er tilgjengelige.

 4. Klikk Lukk.

Til toppen av siden

Sette inn et spesialtegn

 1. Klikk der du vil sette inn spesialtegnet.

 2. Klikk Symbol i gruppen Symboler på fanen Sett inn, og klikk deretter Flere symboler.

 3. Klikk kategorien Spesialtegn.

 4. Klikk spesialtegnet du vil sette inn, og klikk deretter Sett inn.

 5. Klikk Lukk.

Til toppen av siden

Sette inn et Unicode-tegn

Du kan sette inn et Unicode-tegn i et dokument ved å velge et tegn i dialogboksen Symbol, eller ved å skrive inn tegnkoden direkte i dokumentet.

Velge et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol

Når du velger et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises tegnkoden i Tegnkode-boksen.

 1. Klikk der du vil sette inn Unicode-tegnet.

 2. Klikk Symbol i gruppen Symboler på fanen Sett inn, og klikk deretter Flere symboler.

 3. Klikk skriften du vil ha, i Skrift-boksen i fanen Symboler.

 4. Klikk Unicode (hex), i fra-boksen.

 5. Hvis Delsett-boksen er tilgjengelig, klikker du et delsett.

 6. Klikk symbolet du vil sette inn, og klikk deretter Sett inn.

 7. Klikk Lukk.

Bruke tastaturet til å sette inn et Unicode-tegn i et dokument

Hvis du kjenner tegnkoden, kan du skrive inn koden i dokumentet og deretter klikke ALT+X for å konvertere den til et tegn. Du trykker for eksempel 002A og deretter ALT+X for å vise *. Det fungerer også i omvendt rekkefølge. Hvis du vil vise Unicode-tegnkoden for et tegn som allerede finnes i dokumentet, plasserer du innsettingspunktet like etter tegnet og trykker ALT+X.

Finne en Unicode-tegnkode

Når du velger et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises tegnkoden i Tegnkode-boksen.

 1. Klikk Symbol i gruppen Symboler på fanen Sett inn, og klikk deretter Flere symboler.

 2. Klikk skriften du vil ha, i Skrift-boksen i fanen Symboler.

 3. Klikk Unicode (hex), i fra-boksen.

 4. Unicode-tegnkoden vises i Tegnkode-boksen.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×