Sette inn et sideskift

I Word legges det automatisk til et sideskift på slutten av hver side når du oppretter et dokument. Du kan legge til et sideskift manuelt et annet sted i dokumentet. (Du kan alltid slette et sideskift som du har lagt til, men du kan ikke fjerne et sideskift som Word har lagt til automatisk nederst på hver side.) Du kan også konfigurere regler for Word som gjør at de automatiske sideskiftene blir plassert der du vil ha dem. Dette er spesielt nyttig hvis du arbeider i et langt dokument.

Du kan også bruke inndelingsskift til å kontrollere formateringen av dokumentet.

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

 2. Klikk Sett inn > Sideskift.

  Sideskift-alternativet er markert på Sett inn-fanen.

Hvis du vil se hvor du har lagt inn linjeskift, klikker du Hjem-fanen og deretter Vis/skjul i Avsnitt-gruppen.

Vis/Skjul-ikonet er markert på Hjem-fanen.

Sideskift ser slik ut:

Sideskift

Justere automatiske sideskift

Hvis du vil hindre automatiske sideskift havner på uegnede steder, for eksempel mellom linjer med tekst du ønsker å holde sammen, kan du justere sideskiftinnstillinger for valgte avsnitt.

 1. Merk avsnittene du vil bruke innstillingene for.

 2. Klikk Oppsett, og klikk deretter pilen i Avsnitt -gruppen.

  Pilen for å åpne dialogboksen Avsnitt er uthevet på Oppsett-fanen.

 3. Klikk Tekstflyt i Avsnitt-boksen.

  Velg følgende alternativer:

  • Kontroll med løse linjer plasserer minst to linjer i et avsnitt øverst eller nederst på en side,

  • Hold sammen med neste hindrer sideskift mellom avsnitt du ikke vil skal skilles,

  • Hold linjene samlet hindrer sideskift midt i avsnitt.

  • Sideskift før angir et sideskift foran et bestemt avsnitt,

Slik starter du en ny side

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

 2. Klikk Sett inn> Sideskift.

  Sette inn et sideskift

Hvis du vil se akkurat hvor sideskiftet ble lagt til, må du aktivere visning av tegn som ikke skrives ut (formateringstegn) ved å klikke Hjem > Avsnitt > Vis/skjul.

Knappen vis/skjul

Sideskiftet ser slik ut:

Sideskift

Legge til mange sideskift i et langt dokument: Forholdsregler

Hvis du har tenkt å legge til manuelle sideskift i dokumenter som inneholder mange sider, må du sannsynligvis endre disse sideskiftene senere. Etter hvert som du redigerer dokumentet, vil kanskje sideskiftene du har satt inn, vises midt i avsnitt eller mellom avsnitt som du ikke vil skal skilles.

Det kan også hende du bare har én linje i et avsnitt øverst på en side eller én linje i et avsnitt helt alene nederst på siden (en «løs linje»).

Gjør følgende hvis du vil hindre disse uønskede sideskiftene, med innstillinger som forteller Word hvor en side skal brytes.

Hindre uønskede sideskift   

 1. Merk avsnittet du vil bruke innstillingene for.

 2. Klikk Sideoppsett, og klikk deretter pilen i Avsnitt-gruppen for å åpne dialogboksen Avsnitt.

  Slik viser du alle avsnittsalternativene

 3. Klikk fanen Tekstflyt.

  Alternativer i dialogboksen Avsnitt

  Hvis du vil plassere minst to linjer i et avsnitt øverst eller nederst på en side,    klikker du Kontroll med løse linjer.

  Tips!: Hvis du vil hindre løse linjer i alle dokumentene du oppretter, må du alltid merke av for dette alternativet.

  Hvis du vil hindre sideskift mellom avsnitt du ikke vil skal skilles,    klikker du Hold sammen med neste.

  Hvis du vil hindre sideskift midt i et avsnitt,    klikker du Hold linjene samlet.

  Hvis du vil angi et sideskift foran et bestemt avsnitt,    klikker du Sideskift før.

Sett inn et manuelt sideskift

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

 2. Klikk på SideskiftSett inn-fanen i Sider-gruppen.

  Kontrollere hvor Word plasserer automatiske sideskift

  Hvis du setter inn manuelle sideskift i dokumenter som er flere sider lange, kan det hende du må endre disse sideskiftene når du redigerer dokumentet. Hvis du vil unngå utfordringen med å endre sideskift manuelt, kan du angi alternativer som bestemmer hvor Word skal plassere automatiske sideskift.

Hindre sideskift midt i et avsnitt   

 1. Merk avsnittet du vil forhindre at deles til to sider.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold linjene samlet.

Hindre sideskift mellom avsnitt

 1. Merk avsnittene du vil holde samlet på en enkelt side.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold sammen med neste.

Legge til et sideskift foran et avsnitt

 1. Klikk avsnittet som skal komme etter sideskiftet.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Sideskift før.

Plassere minst to linjer i et avsnitt øverst eller nederst på en side

Et dokumentet med et profesjonelt utseende avslutter aldri en side med bare én linje i et nytt avsnitt og starter aldri en side med den siste linjen i et avsnitt fra forrige side. Den siste linjen i et avsnitt alene, øverst på en side, kalles en løs linje (widow). Den første linjen i et avsnitt alene, nederst på en side, kalles en løs linje (orphan).

Hindre sideskift i en tabellrad

 1. Merk avsnittene hvor du vil hindre løse linjer.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Kontroll med løse linjer.

Obs!: Dette alternativet er aktivert som standard.

 1. Klikk på raden i tabellen som du ikke ønsker å dele. Merk hele tabellen hvis du ikke vil at tabellen skal deles på tvers av sider.

  Obs!: En tabell som er større enn siden, må deles.

 2. Klikk på OppsettTabellverktøy-fanen.

  Tabellverktøy på Sideoppsett-fanen

 3. Klikk på Egenskaper i Tabell-gruppen.

  båndet i Office 14

 4. Klikk på Rad-fanen, og fjern deretter Tillat deling av rad-merket i avmerkingsboksen.

Du kan ikke slette sideskift som Word setter inn automatisk.

Du kan slette alle sideskift som du setter inn manuelt.Slette et sideskift   

 1. Klikk på Utkast.

  Kladd-knappen

 2. Merk sideskiftet ved å klikke i margen ved siden av den prikkete linjen.

  Manuelle sideskift i dokument

 3. Trykk DEL.

Sett inn et manuelt sideskift

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

  Båndet i Word

 2. Klikk på SideskiftSett inn-fanen i Sider-gruppen.

Hindre sideskift midt i et avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil forhindre at deles til to sider.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold linjene samlet.

  Hindre sideskift mellom avsnitt

 1. Merk avsnittene du vil holde samlet på en enkelt side.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold sammen med neste.

Legge til et sideskift foran et avsnitt

 1. Klikk avsnittet som skal komme etter sideskiftet.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Sideskift før.

Et dokumentet med et profesjonelt utseende avslutter aldri en side med bare én linje i et nytt avsnitt og starter aldri en side med den siste linjen i et avsnitt fra forrige side. Den siste linjen i et avsnitt alene, øverst på en side, kalles en løs linje (widow). Den første linjen i et avsnitt alene, nederst på en side, kalles en løs linje (orphan).

 1. Merk avsnittene hvor du vil hindre løse linjer.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Linje og sideskift-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Kontroll med løse linjer.

Obs!: Dette alternativet er aktivert som standard.

Hindre sideskift i en tabellrad

 1. Klikk på raden i tabellen som du ikke ønsker å dele. Merk hele tabellen hvis du ikke vil at tabellen skal deles på tvers av sider.

  Obs!: En tabell som er større enn siden, må deles.

 2. Tabellverktøy-fanen, klikker du på Oppsett

  Bilde av båndet

 3. I Tabell-gruppen, klikker du på Egenskaper

  Bilde av båndet

 4. Klikk på Rad-fanen, og fjern deretter Tillat deling av rad-merket i avmerkingsboksen.

Legge til et sideskift manuelt hvor som helst i dokumentet.

 1. Hvis du ikke er i Redigeringsvisning, klikker du Rediger dokument > Rediger i Word Online.

  Rediger i Word Online

 2. Plasser markøren der du vil at en ny side skal begynne.

 3. Velg Sett inn > Sideskift.

  Sideskift-knappen i Word Online

Når du er i Redigeringsvisning, vil det manuelle sideskiftet se slik ut:

Sideskift i Word Online

Du vil ikke se dette i Lesevisning. I Lesevisning vises manuelle sideskift som mellomrom mellom sider, på samme måte som automatiske sideskift.

Tips!:  Du kan raskt sette inn et sideskift ved hjelp av tastaturet ved å trykke CTRL+ENTER.

Se også

Tekstflyt

Sette inn et inndelingsskift

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×