Sette inn et inndelingsskift

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk inndelingsskift til å dele opp og formatere dokumenter i alle størrelser. Du kan for eksempel dele opp inndelinger i deler eller kapitler og legge til formatering i hver av dem, for eksempel kolonner, topptekst/bunntekst og kantlinjer.

Du kan også slette et inndelingsskift som ble lagt til tidligere.

Hva vil du gjøre?

Helt fra begynnelsen kan du styre hvordan dokumentet ser ut. Én enkelt side kan ha flere ulike inndelinger, og hver inndeling kan for eksempel ha ulik topptekst og bunntekst, papirretning, formatering og linjeavstand.

Du kan bruke inndelinger til å foreta andre formateringsendringer på samme side eller på andre sider i dokumentet, for eksempel:

Hvis du vil lære mer om inndelingsskift, kan du gå til Hvor er inndelingsskiftene i et dokument?

 • Gå til Oppsett-fanen, finn Sideoppsett-gruppen og velg Skift. Velg deretter typen inndelingsskift du vil bruke.

  Typene inndelingsskift er uthevet på Oppsett-fanen.

Obs!: Hvis du trenger å legge til en ny side i dokumentet, kan du se sette inn et sideskift.

Når du bruker inndelinger, har du nesten ubegrensede muligheter til å forme dokumentet slik du vil. Noe av det beste og enkleste du kan gjøre, er å eksperimentere og leke deg litt med inndelingsskift og se hva som fungerer best og gir det resultatet du ønsker.

 • Inndelingsskiftet Neste side starter den nye inndelingen på neste side.

  Velg Sideoppsett > Skift > Neste side.

  Inndelingsskiftkommandoen Neste side for å starte en ny inndeling på neste side i et Word-dokument

 • Inndelingsskiftet Fortløpende fører til at den nye inndelingen starter på samme side. En av de vanligste grunnene til å bruke denne typen inndelingsskift er at du bruker spalter. Da gir denne typen inndelingsskift deg mulighet til å endre antall spalter uten å begynne på en ny side.

  Velg Sideoppsett > Skift > Fortløpende.

  Inndelingsskiftkommandoen Fortløpende som starter en ny inndeling på samme side i et Word-dokument

 • Et inndelingsskift for Partallssider kan brukes til å starte en ny inndeling på neste partallsside.

  Velg Sideoppsett > Skift > Partallsside.

  Inndelingsskiftkommandoen partallssider for å starte en ny inndeling på neste partallsside i et Word-dokument

 • Et inndelingsskift for Oddetallssider kan brukes til å starte en ny inndeling på neste oddetallsside.

  Velg Sideoppsett > Skift > Oddetallsside.

  Inndelingsskiftkommandoen Oddetallssider for å starte en ny inndeling på neste oddetallsside i et Word-dokument

Hva vil du gjøre?

 • Klikk Sideoppsett > Skift og deretter inndelingsskiftet du vil legge til.

  utskriftsformatgruppe

Obs!: Hvis du vil slette et inndelingsskift, kan du se Slette et inndelingsskift.

Ulike typer inndelingsskift

 • Inndelingsskiftet Neste side starter den nye inndelingen på neste side.

  Inndelingsskiftet Neste side

 • Inndelingsskiftet Fortløpende starter den nye inndelingen på samme side.

  Inndelingsskiftet Fortløpende

  Et fortløpende inndelingsskift er nyttig når du vil endre formateringen, for eksempel antallet spalter, uten å starte en ny side.

 • Inndelingsskiftet Partallsside eller Oddetallsside starter den nye inndelingen på neste partallsside eller oddetallsside.

  Inndelingsskiftet Oddetallssider

  Hvis du vil at kapitlene i dokumentet skal begynne på en oddetallsside, bruker du inndelingsskiftet Oddetallsside.

Du kan endre oppsettet til en inndeling til spalter. Du kan for eksempel legge til et fortløpende inndelingsskift og deretter sette opp en del av en énspalters side med to spalter.

Eksempel på et dokument med inndelingsskift

1. Inndeling formatert som en enkelt spalte

2. Inndeling formatert som to spalter

 • Klikk Sideoppsett > kolonner, og velg deretter antall kolonner du vil bruke.

Tips om hvordan du bruker spalter i et inndelingsskift

Et inndelingsskift er som et gjerde som lukker inn spalteformateringen. Men hvis du fjerner et inndelingsskift, blir teksten over det en del av inndelingen som var under skiftet, og den formateres som denne teksten.

La oss se på eksemplet i bildet ovenfor. Hvis vi fjerner inndelingsskiftet mellom første og andre inndeling, formateres hele dokumentet i to spalter fordi dette er formateringen under inndelingsskiftet.

Du kan bruke inndelinger til å foreta (eller gjerde inn) andre formateringsendringer på forskjellige sider i dokumentet, inkludert følgende:

Hva vil du gjøre?

Du kan bruke inndelingsskift til å endre oppsettet eller formateringen til en eller flere sider i dokumentet. Du kan for eksempel sette opp en del av en énspalters side med to spalter. Du kan skille kapitlene i dokumentet slik at sidenummereringen for hvert kapittel begynner på 1. Du kan også opprette en annen topptekst eller bunntekst for en del av dokumentet.

Eksempel på et dokument med inndelingsskift

1. Inndeling formatert som en enkelt spalte

2. Inndeling formatert som to spalter

Obs!: I Microsoft Office Word 2007 kan du velge mange sideoppsett fra galleriet med nye sideutforminger. Du kan for eksempel legge til en énspalters side med en inndeling med to spalter ved å klikke det alternativet for sideoppsett i galleriet med utforminger for Ny side.

 1. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word

 2. Klikk typen inndelingsskift du vil bruke.

Inndelingsskift brukes til å opprette oppsetts- eller formateringsendringer i en del av et dokument. Du kan endre følgende formater for individuelle inndelinger:

 • Marger

 • Papirstørrelse eller papirretning

 • Papirkilde for en skriver

 • Sidekantlinjer

 • Loddrett justering av tekst på en side

 • Topptekst og bunntekst

 • Kolonner

 • Sidetall

 • Linjenummerering

 • Fotnoter og sluttnoter

  Obs!: 

  • Et inndelingsskift kontrollerer inndelingsformateringen av teksten som står foran den. Når du sletter et inndelingsskift, sletter du også inndelingsformateringen for teksten foran skiftet. Teksten blir en del av den påfølgende inndelingen og tar i bruk all formatering for den inndelingen. Hvis du for eksempel skiller kapitler i et dokument ved hjelp av inndelingsskift, og deretter sletter inndelingsskiftet i begynnelsen av kapittel 2, vil kapittel 1 og kapittel 2 være i samme inndeling og ha formateringen som tidligere ble brukt bare av kapittel 2.

  • Inndelingsskiftet som styrer formateringen av den siste delen av dokumentet, vises ikke som en del av dokumentet. Hvis du vil endre dokumentformateringen, klikker du i det siste avsnittet i dokumentet.

Eksempler på inndelingsskift

Her får du se eksempler på de ulike typene inndelingsskift du kan sette inn. I hver illustrasjon representerer en dobbel prikket linje et inndelingsskift.

Kommandoen Neste side setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste side. Denne typen inndelingsskift er spesielt nyttig for å starte nye kapitler i et dokument.

Inndelingsskiftet Neste side

Fortløpende-kommandoen setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på samme side. Et fortløpende inndelingsskift er nyttig for å opprette en formateringsendring, for eksempel et ulikt antall spalter, på en side.

Inndelingsskiftet Fortløpende

Kommandoene Partallsside eller Oddetallsside setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste partallsside eller oddetallsside. Hvis du vil at kapitler i dokumentet alltid skal begynne på en oddetallsside eller en partallsside, kan du bruke alternativet for oddetallsside eller partallsside for inndelingsskiftet.

Inndelingsskiftet Oddetallssider

 1. Klikk der du vil endre formateringen.

  Du vil kanskje merke en del av dokumentet som du vil sette inn inndelingsskift før og etter.

 2. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word

 3. Klikk typen inndelingsskift som passer til typen formateringsendring du vil bruke, i Inndelingsskift-gruppen.

  Hvis du for eksempel vil dele opp et dokument i kapitler, vil du kanskje at hvert kapittel skal starte på en oddetallsside. Klikk Oddetallsside i Inndelingsskift-gruppen.

Et inndelingsskift definerer hvor en formateringsendring forekommer i dokumentet. Når du sletter et inndelingsskift, sletter du også inndelingsformateringen for teksten foran skiftet. Teksten blir en del av den påfølgende inndelingen og tar i bruk all formatering for den inndelingen.

Kontroller at du er i kladdevisning slik at du kan se inndelingsskift med en dobbel prikket linje.

 1. Velg inndelingsskiftet du vil slette.

 2. Trykk DEL.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×