Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at brukerne skal kunne legge til ekstra kolonner i en tabell, kan du bruke en vannrett, gjentatt tabell i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen.

I denne artikkelen

Når du bruker en vannrett, gjentatt tabell

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Oppsettips

Når du bør bruke en vannrett, gjentatt tabell

Bruk en vannrett, gjentatt tabell når du vil at dataene skal legges inn eller vises i et strukturert tabellformat, og når du vil at brukerne skal kunne legge til flere datakolonner, hvis nødvendig. Du kan for eksempel bruke en vannrett, gjentatt tabell for å samle inn salgsdata for hvert kvartal. Hvis skjemamalen er koblet til en database, kan du også bruke en vannrett, gjentatt tabell for å vise eller arbeide med poster fra den databasen.

En vannrett, gjentatt tabell består av en gjentatt inndeling i en oppsettstabell. I en gjentatt inndelingen er innstillingen Gjenta vannrett aktivert, noe som simulerer en kolonne i en tabell.

I eksemplet nedenfor kan brukerne legge til flere kolonner i tabellen hvis de ønsker å registrere salgsdata for forskjellige kvartaler.

Salgsdata lagt inn i vannrett, gjentatt tabell eller skjema

En vannrett, gjentatt tabell består av to deler:

 • Overskriftskolonne    Når du setter inn en vannrett, gjentatt tabell i en ny tom skjemamal, vises overskriftskolonnen som standard. Du kan bruke denne kolonnen til å legge inn etiketter som blir vist nedover venstre side i tabellen. Hvis du ikke trenger disse etikettene, høyreklikker du i kolonnen, peker på Slett på hurtigmenyen, og klikker deretter Kolonner.

 • Datakolonne    Datakolonnen er kolonnen som kan "gjentas" i skjemaet så mange ganger som nødvendig. Som skjemamalutvikler ser du vanligvis bare en enkelt kolonne i utformingsmodus når du setter inn en vannrett, gjentatt tabell. Den personen som fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen din, kan imidlertid legge til flere kolonner i skjemaet ved å trykke CTRL+ENTER, ved å klikke kommandoer på en hurtigmeny, eller ved å klikke Sett inn element-instruksjonsteksten i skjemaet, som du kan tilpasse.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på vannrette, gjentatte tabeller, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Gjentatt tabell    Hvis du vil at brukerne skal kunne legge til flere rader i stedet for flere kolonner i en tabell, bruker du en gjentatt tabell i stedet for en vannrett, gjentatt tabell.

Gjentatt inndeling    Du kan opprette en inndeling som brukerne kan sette inn i et skjema flere ganger (for eksempel en post i en database), ved å bruke en gjentatt inndeling eller en annen gjentatt kontroll. Når brukerne setter inn en gjentatt inndeling i et skjema, blir de enkelte inndelingene satt inn loddrett, eller den ene etter den andre, nedover i skjemaet. Dette skiller seg fra en gjentatt inndeling i en vannrett, gjentatt tabell, der de enkelte inndelingene blir satt inn vannrett, eller side ved side, i skjemaet.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Det blir vist en hurtigmeny når brukerne flytter pekeren over en kolonne i en vannrett, gjentatt tabell. Brukerne klikker knappen for å se en hurtigmeny med kommandoer som kan brukes til å sette inn eller fjerne en kolonne.

Hurtigmeny for vannrett, gjentatt tabell

Brukerne kan også sette inn en ny kolonne ved å klikke teksten Sett inn element som blir vist under den vannrette, gjentatte tabellen i skjemaet. Du kan tilpasse eller fjerne denne teksten når du utformer skjemamalen. Alle kolonner som overskrider bredden på oppsettabellen som inneholder kontrollen for gjentatt inndeling, brytes til neste linje.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en leserkompatibel skjemamal, er ikke kombinasjonsbokskontroller tilgjengelige i Kontroller-oppgaveruten, for de kan ikke vises i en webleser.

Til toppen av siden

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Fremgangsmåten for å sette inn en vannrett, gjentatt tabell varierer noe avhengig av om du utformer et nytt tomt skjema eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en vannrett, gjentatt tabell ser ut når du flytter pekeren over den i utformingsmodus.

Gjentatt inndeling valgt i vannrett, gjentatt tabell

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Vannrett gjentatte tabeller er vanligvis bundet til gjentatte grupper i skjemamalens datakilde, selv om de kan også være bundet til gjentagende felt.

I eksemplet nedenfor er tabellen i skjemamalen bundet til den gjentatte gruppen kvartal i Datakilde-oppgaveruten. Tekstbokskontrollene i tabellen – Golf, Tennis og Vindsurfing – er bundet til felt som er del av den gjentatte gruppen kvartal.

Forholdet mellom en vannrett, gjentatt tabell i en skjemamal og gjentatte grupper i en datakilde

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell i en ny tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Vannrett, gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. I boksen Antall rader angir du antall rader som du vil at tabellen skal ha som standard.

 5. Den vannrette, gjentatte tabellen blir opprettet med en tekstboks i hver rad i datakolonnen. Hvis du vil konvertere en tekstboks til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen du vil konvertere, peker på Endre til på hurtigmenyen, og velger deretter ønsket kontroll.

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en vannrett, gjentatt tabell ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen, eller ved å sette inn en vannrett, gjentatt tabell fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Vannrett, gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikon som du vil binde tabellradene til.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen som du vil legge til den gjentatte gruppen i, og klikker Legg til på hurtigmenyen. Angi deretter egenskapene for den gjentatte gruppen i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 5. Klikk Neste.

 6. På den andre siden i veiviseren for binding for gjentatt tabell dobbeltklikker du feltene i listen Databinding som du vil legge til som kolonner i tabellen.

  Tips!: Du oppretter et nytt felt ved å høyreklikke gruppen som den vannrette, gjentatte tabellen er bundet til, i listen Databinding, klikke Legg til på hurtigmenyen og deretter angi egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene, merker du en kolonne i listen Rader i tabell og klikker deretter Flytt foran eller Flytt etter.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en vannrett, gjentatt tabell og kontrollene i den:

 • Husk at en vannrett, gjentatt tabell består av en gjentatt inndeling i en oppsettabell. Høyre kantlinje i en oppsettabell definerer punktet der kolonnene i tabellen brytes til neste linje når brukerne setter inn flere kolonner. Du kan styre kolonnebrytingen ved å dra høyre kantlinje i oppsettabellcellen som omgir den gjentatte inndelingskontrollen, til høyre eller venstre.

 • En vannrett, gjentatt tabell kan være nyttig ved utskrift. Kolonnene i kontrollen brytes til neste linje i skjemamalen, slik at all informasjonen i tabellen blir skrevet ut. Men hvis skjemamalen hovedsakelig skal vises på skjermen, kan det være lurt å plassere den vannrette, gjentatte tabellen i et rulleområde i skjemamalen. Hvis brukerne legger inn store mengder data i den vannrette, gjentatte tabellen, kan de da bla for å se det, i stedet for at alt vises i skjemaet.

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere tekstbokser samtidig, velger du de aktuelle tekstboksene, trykker ALT+ENTER, klikker Størrelse-kategorien, og foretar deretter de nødvendige justeringene.

 • Endre størrelse på tekstboksene i skjemamalen, slik at de passer til lengden på teksten som du forventer at brukerne skriver i dem.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen på flere tekstbokser samtidig ved å velge de aktuelle tekstboksene. Velg Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, klikk Kantlinjer-kategorien og foreta de nødvendige justeringene.

 • Du kan tilpasse teksten som vises i en tekstboks, ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelseformateringsverktøylinjen. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen for alle tekstboksene i skjemamalen samtidig ved å velge tekstboksen som inneholder ønsket formatering, og deretter klikke Bruk skrift på alle tekstbokserFormat-menyen.

 • Du kan se hvordan tekstboksene kommer til å se ut med tekst i ved å klikke EksempeldataVis-menyen. Du får da et inntrykk av hvordan et skjema basert på skjemamalen vi se ut når brukerne fyller det ut.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×