Sette inn en valgfri inndeling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har en inndeling i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen som bare er relevant for bestemte brukere, kan du vurdere å definere den som en valgfri inndeling. En valgfri inndeling vises ikke i brukerens skjema som standard. Brukerne setter inn og fyller ut den valgfri inndelingen bare ved behov.

I denne artikkelen

Når du bruker en valgfri inndeling

Brukeropplevelsen

Sette inn en valgfri inndeling

Tilpasse tipstekst som brukerne klikker for å sette inn valgfri inndeling

Vis valgfri inndeling i skjemaet som standard

Oppsettips

Når bruker du en valgfri inndeling?

Bruk en valgfri inndeling når du vil la brukerne velge om de vil fylle ut en bestemt inndeling i skjemaet. Du kan for eksempel ta med en valgfri inndeling for merknader i en mal for et statusrapportskjema. Brukere som vil legge til ekstra merknader, kan sette inn og fylle ut den valgfrie inndelingen. De andre kan la inndelingen være skjult.

Valgfri del som brukes til å samle inn notater

Når du setter inn en valgfri inndeling i skjemamalen, setter du egentlig inn en tom beholder. Du må sette inn andre kontroller i inndelingskontrollen for at den skal ha noen nytte. I det foregående eksemplet satte skjemautformeren inn en boks for rik tekst i den valgfrie inndelingen sammen med overskriften Merknader.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på valgfrie inndelinger, men som brukes til andre formål. Bruk listen nedenfor til å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i din skjemamal:

Inndeling    Inndelinger brukes til å organisere grupper med beslektede kontroller. Inndelinger vises i skjemamalen som standard. Du kan ikke velge å skjule dem slik som du kan med valgfrie inndelinger.

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en inndeling som brukerne kan sette inn i et skjema flere ganger (for eksempel en post i en database), bruker du en gjentatt inndeling eller en annen gjentatt kontroll.

Valggruppe    Hvis du vil sette inn en inndeling som kan erstattes med en annen inndeling, bruker du en valggruppe. En valggruppe inneholder to eller flere inndelinger, og én av disse inndelingene vises i skjemaet som standard. Brukerne kan velge å erstatte valggruppen med en annen inndeling. Brukerne kan også sette inn en valggruppe flere ganger i et skjema.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Hvis du lar standardinnstillingene være aktivert for den valgfrie inndelingen, vises et lite, oransje pilikon ved siden av en tipstekst når brukerne åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan tilpasse tipsteksten når du utformer skjemamalen.

Tekst for tips for valgfri inndeling

Hvis brukerne klikker ikonet eller tipsteksten, erstattes tipsteksten og ikonet med den valgfrie inndelingen. Brukerne kan deretter skrive inn data i kontrollene i den valgfrie inndelingen.

Hvis brukerne vil fjerne en valgfri inndeling, holder de pekeren over inndelingen til det vises en oransje hurtigmenyknapp øverst i venstre hjørne. Brukerne klikker knappen for å vise en meny med alternativer for å arbeide med inndelingen. Du kan tilpasse menykommandoene når du utformer skjemamalen.

Kommandoen Fjern notater på hurtigmenyen

Obs!: Hvis en bruker fjerner en valgfri inndeling etter at den er fylt ut, skjules ikke dataene i den inndelingen, men de går tapt.

Til toppen av siden

Sette inn en valgfri inndeling

Fremgangsmåten for å sette inn en valgfri inndeling varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en valgfri inndeling ser ut når den er merket i utformingsmodus.

Tom valgfri inndeling valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Valgfrie inndelinger er alltid bundet til grupper i skjemamalens datakilde. Hver kontroll i en valgfri inndeling er bundet til et felt som er en del av gruppen til inndelingen.

I eksemplet nedenfor er den valgfrie inndelingen Merknader i skjemamalen bundet til gruppen merknader i oppgaveruten Datakilde.

Relasjon mellom valgfri inndeling i skjemamal og gruppe i datakilde

Sette inn en valgfri inndeling i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Valgfri inndeling under Sett inn kontroller.

 4. Hvis du vil legge til kontroller i inndelingen, drar du kontrollene du vil bruke, fra oppgaveruten Kontroller til den valgfrie inndelingen i skjemamalen.

  Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede er i en skjemamal til inndelingen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av inndelingsgruppe i datakilden. Binding for kontrollen, ellers kan bryte.

 5. Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn teksten ovenfor.

Sette inn en valgfri inndeling i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du legge til en valgfri inndeling ved å dra en gruppe fra oppgaveruten Datakilde i skjemamalen eller ved å sette inn delen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Valgfri inndeling under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for valgfri inndeling merker du gruppen som du vil lagre dataene for den valgfrie inndelingen i, og deretter klikker du OK.

 5. Legg til kontroller i inndelingen, og bind dem deretter til de aktuelle feltene i datakilden.

Til toppen av siden

Tilpasse tipsteksten som brukerne klikker for å sette inn den valgfrie inndelingen

Når du setter inn en valgfri inndeling i skjemamalen, vises tipsteksten "Klikk her for å sette inn" i skjemaet. Teksten informerer brukerne om at det finnes en valgfri inndeling de kan sette inn. Slik tilpasser du denne teksten:

 1. Dobbeltklikk den valgfrie inndelingen.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Merk av for Vis innsettingsknapp og tipstekst, og erstatt deretter standardteksten i boksen med din egen tekst.

Til toppen av siden

Vise den valgfrie inndelingen i skjemaet som standard

Når brukerne åpner et skjema for første gang, er de valgfrie inndelingene skjult som standard. Hvis du vil, kan du angi at en valgfri inndeling skal vises. Når du gjør det, skjules tipsteksten "Klikk her for å sette inn" siden den valgfrie inndelingen allerede er synlig i skjemaet.

 1. Dobbeltklikk den valgfrie inndelingen.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Inkluder inndelingen i skjemaet som standard under Standardinnstillinger.

 4. Merk av for Tillat brukere å slette inndelingen.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Før du setter inn kontroller i en valgfri inndeling i skjemamalen, bør du tenke gjennom hvordan du vil ordne kontrollene. Du kan når som helst legge til tekstbokser og andre kontroller ved å dra dem inn i den valgfrie inndelingen. Hvis du vil ha mer kontroll over utformingen, kan du legge til en oppsettstabell i den valgfrie inndelingen og deretter sette inn etiketter og kontroller i de enkelte cellene slik at de justeres riktig. I illustrasjonen nedenfor er det brukt en oppsettstabell med fire rader og to kolonner til å ordne etikettene og kontrollene i den valgfrie inndelingen.

Oppsettstabell som brukes til å ordne kontroller i valgfridelen

I tillegg til å bruke oppsettstabeller kan du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere inndelinger samtidig, merker du avsnittene der du vil endre størrelse på, trykker du ALT + ENTER, velg kategorien Størrelse og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil endre kantlinjen eller fargen på en inndeling, merker du den i en skjemamal, på Format-menyen, klikk Kantlinjer og skyggelegging, klikk kategorien kantlinjer, og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil se hvordan kontrollene i inndelingen blir med tekst i dem, kan du klikke EksempeldataVis-menyen. Det gir deg et inntrykk av hvordan et skjema basert på skjemamalen vil se ut når en bruker fyller ut.

 • Noen ganger kan teksten i kontrollene i en inndeling og etikettene til venstre for kontrollene virker å være litt av justering. Du kan raskt justere dem, dobbeltklikker du kontrollen, klikk Juster i kategorien Størrelse og klikk deretter Bruk. Hvis etikett og kontroll i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker du Egenskaper for tabell på hurtigmenyen, og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien celle.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×