Sette inn en tekstboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I en Microsoft Office InfoPath-skjemamal kan du bruke en tekstboks til å samle inn informasjon fra brukere eller til å vise data fra en database eller annen ekstern datakilde.

I denne artikkelen

Når du bruker en tekstboks

Brukeropplevelsen

Sette inn en tekstboks

Oppsettips

Når bruker du en tekstboks?

Bruk en tekstboks når du vil:

 • Gi brukerne mulighet til å skrive inn så mye vanlig tekst som de vil, i et skjema.

 • Vise informasjon, for eksempel resultatet av en formel eller gjeldende dato.

I illustrasjonen nedenfor er det brukt tekstbokser til å samle inn kontaktinformasjon fra brukerne.

Tre tekstbokser for innsamling av informasjon

Når du setter inn en tekstboks i skjemamalen i InfoPath, settes det som standard inn en tekstboks med én linje. Hvis du heller vil at tekstboksen skal vise flere linjer med tekst, kan du aktivere avsnittsskift eller tekstbryting i tekstboksen etter at du har satt den inn. Du kan også bruke en boks for rik tekst.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på tekstbokser, men som brukes til andre formål. Bruk listen nedenfor til å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i din skjemamal:

Boks for rik tekst    Som en vanlig tekstboks kan en boks for rik tekst brukere skriver inn, redigere eller vise tekst. I motsetning til en tekstboks viser en boks for rik tekst flere linjer med tekst som standard. Brukere kan også legge til formateringselementer i en boks for rik tekst, for eksempel fet eller kursiv tekst, bilder og tabeller. De formaterte dataene i en boks for rik tekst lagres som XHTML, som kanskje ikke er kompatibelt med datakilder som forventer korte sekvenser med ren tekst.

Uttrykk-boksen    Et uttrykk-boksen brukes vanligvis til å vise skrivebeskyttet tekst, til å vise verdien til en annen kontroll i skjemaet, eller du oppretter formler som er basert på XPath-uttrykk. I motsetning til en tekstboks, et uttrykk-boksen ikke lagre eller lagre dataene. Derfor bør du bruke en uttrykksboksen bare hvis du ikke vil lagre verdien eller referere til den i en annen formel.

Du kan bruke tekstbokser alene eller legge dem til gjentatte tabeller, inndelinger eller andre utforming for Beslektede kontroller. Tekstbokser vises for eksempel ofte i celler i en gjentatt tabell.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Det er enkelt å skrive inn data i en tekstboks. Brukeren plasserer markøren i tekstboksen og skriver inn nødvendig informasjon. Dataene vises som ren tekst i skjemaet.

Tips!: Hvis du vil at brukerne skal kunne bruke tegnformatering på teksten i en tekstboks, kan du bruke en boks for rik tekst i stedet for en vanlig tekstboks.

Tekstbokser inneholder flere av de kjente funksjonene i Microsoft Office-systemet. Hvis brukeren for eksempel skriver et ord feil i en tekstboks, vises den velkjente bølgete, røde understrekingen som angir en mulig feilstaving.

Stavefeil i en tekstboks

Både stavekontrollen og autofullføringsfunksjonen er aktivert for tekstbokser som standard. Autofullføring lagrer tidligere oppføringer som brukeren har skrevet inn i et skjema. Når en bruker skriver inn de første tegnene i en tekstboks, vises en liste over mulige treff fra oppføringene som brukeren har skrevet inn tidligere. Dette gjør det enklere for brukerne å skriv inn data som skal gjentas eller er felles, for eksempel navn eller adresse, i skjemaene de fyller ut.

Obs!: Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å lage en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er enkelte funksjoner, for eksempel stavekontrollen, ikke tilgjengelige for bruk i InfoPath siden de ikke fungerer i en webleser.

Til toppen av siden

Sette inn en tekstboks

Fremgangsmåten for å sette inn en tekstboks varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en tekstboks ser ut når den er merket i utformingsmodus.

Tekstboks er valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Tekstbokser er alltid bundet til feltene. Siste navn-tekstboksen i skjemaet er bundet til feltet Etternavn i oppgaveruten Datakilde i eksemplet nedenfor.

forholdet mellom tekstboks i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en tekstboks i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Tekstboks under Sett inn kontroller.

 4. Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:). Hvis tekstboksen brukes til å samle inn en brukers etternavn, kan du for eksempel skrive Etternavn:.

Sette inn en tekstboks i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en tekstboks ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en tekstboks fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Tekstboks under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for tekstboks merker du feltet som du vil lagre tekstboksdataene i, og deretter klikker du OK.

 5. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde til å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde til tekstboksen, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Tekstboks på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Før du setter inn tekstbokser i skjemamalen, bør du tenke gjennom hvordan du vil ordne dem. Du kan når som helst legge til tekstbokser ved å dra dem til skjemamalen, men det kan gi en vilkårlig utforming. Hvis du vil ha mer orden i skjemamalen, kan legge til en oppsettstabell og deretter sette inn etiketter og kontroller i de individuelle cellene slik at de justeres riktig. I illustrasjonen nedenfor er det brukt en oppsettstabell med fire rader og to kolonner til å ordne etikettene og kontrollene.

Tekstbokser inne i oppsettstabell i utformingsmodus

I tillegg til å bruke oppsettstabeller til å ordne tekstboksene kan du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Du kan endre størrelse på flere tekstbokser samtidig ved å merke tekstboksene du vil endre størrelsen på. Deretter klikker du EgenskaperFormat-menyen, klikker kategorien Størrelse og gjør nødvendige justeringer.

 • Endre størrelsen på tekstboksene i skjemamalen for å gjøre plass til tekstmengden som du forventer at brukerne vil skrive inn i boksene.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen i flere tekstbokser samtidig ved å merke tekstboksene du vil endre. Deretter klikker du Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, klikker kategorien Kantlinjer og gjør nødvendige justeringer.

 • Du kan tilpasse teksten som vises i en tekstboks ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelse på formateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skriften og skriftstørrelsen for alle tekstboksene i skjemamalen samtidig, merker du tekstboksen som inneholder formateringen du vil bruke, og deretter klikker du Bruk skrift på alle tekstboks-kontrollerFormat-menyen.

 • Hvis du vil se hvordan tekstboksene vil se ut med faktisk tekst, klikker du EksempeldataVis-menyen. Det gir deg en idé om hvordan skjemaet vil se ut når brukerne fyller det ut.

 • Bruk marger til å tilpasse avstanden på utsiden av tekstboksen. Bruk utfylling til å tilpasse avstanden rundt teksten i tekstboksen. Du finner begge innstillingene i kategorien Størrelse i dialogboksen Egenskaper for tekstboks.

 • Noen ganger er ikke teksten i en tekstboks og etiketten til venstre for tekstboksen helt på linje. Du kan raskt justere dette ved å dobbeltklikke tekstboksen, klikke Juster i kategorien Størrelse og deretter klikke Bruk. Hvis etiketten og tekstboksen er plassert i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker Egenskaper for tabell på hurtigmenyen og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien Celle.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×