Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office InfoPath kan du bruke den overordnede/detaljerte kontrollen til å koble én kontroll til en annen, slik at utvalget i den første kontrollen bestemmer hva som vises i den andre.

I denne artikkelen

Når du bruker en overordnet/detaljert kontroll

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert

Når bruker jeg en overordnet/detaljert kontroll?

En overordnet/detaljert kontroll er egentlig et sett med to beslektede kontroller. Den ene er den utpregede overordnede kontrollen, og den andre er den detaljerte kontrollen. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell. Den detaljerte kontrollen kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling.

Bruk en overordnet/detaljert kontroll når du vil:

 • Gjøre det mulig for brukerne som fyller ut skjemaer basert på skjemamalen, å arbeide mer effektivt med store datamengder.

 • Vise ekvivalenten til en en-til-en-relasjon. Du kan for eksempel bruke en overordnet/detaljert kontroll når du utformer en skjemamal for personaladministrasjon som er koblet til en database med ansattposter. Den overordnede kontrollen kan vise navnet og stillingen til en ansatt, og den detaljerte kontrollen kan vise den ansattes arbeidssted, ansettelsesdato og fødselsdato.

 • Vise ekvivalenten til en en-til-mange-relasjon. Du kan for eksempel bruke den overordnede kontrollen til å vise ett postsett (for eksempel navn på kunder) og den detaljerte kontrollen til å vise relaterte poster (for eksempel kundeordrer).

I illustrasjonen nedenfor kan ansatte i en personalavdeling klikke en rad i en gjentatt tabell for å få tilgang til detaljert informasjon om en ansatt.

Ansattinformasjon i overordnede og detaljerte kontroller i skjema

Når brukerne klikker en bestemt rad i en gjentatt tabell (den overordnede kontrollen), vises én eller flere detaljerte poster i en gjentatt inndeling eller gjentatt tabell (den detaljerte kontrollen) et annet sted i skjemaet.

InfoPath inneholder en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Hvis skjemamalen hovedsakelig er ment for visning på skjermen, kan du vurdere å plassere den detaljerte kontrollen i et rulleområde i skjemamalen. Hvis det er mange data i kontrollen, kan brukerne på den måten rulle gjennom dataene. Vær oppmerksom på at dette ikke er det beste alternativet hvis du tror at brukerne vil skrive ut skjemaene, ettersom data som er skjult i rulleområdet på skjermen, også vil være skjult på skjemaet som skrives ut.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er overordnede/detaljerte kontroller utilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en webleser.

Selv om du får tilgang til kategorien Overordnet/detaljert i dialogboksene Egenskaper for gjentatt inndeling og Egenskaper for gjentatt tabell, er alle innstillingene i kategorien utilgjengelige (vises nedtonet).

Du kan omgå denne begrensningen, vil du kanskje utforme skjemamalen slik at brukere kan vise to visninger, "" malvisningen som viser enkelte elementer og et "detaljskjema" visning med utvidet informasjon som er spesifikk for hvert element i malvisningen.

Til toppen av siden

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Fremgangsmåten for å sette inn en overordnet/detaljert kontroll varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller, settes det inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling som er bundet til samme gjentagende gruppe i datakilden. Som standard inneholder begge kontrollene andre kontroller, som er bundet til felt i den gjentatte gruppen.

Illustrasjonen nedenfor viser en overordnet/detaljert kontroll i utformingsmodus.

Overordnet/detaljert kontroll, med detaljert kontroll merket i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Overordnet/detaljert kontroller er alltid bundet til gjentatte grupper. Både den overordnede kontrollen og den detaljerte kontrollen er bundet til d: ansatte gjentatt gruppe i oppgaveruten Datakilde i eksemplet nedenfor.

Relasjon mellom overordnet/detaljert kontroll i skjemamal og gjentatt gruppe i datakilde

Obs!: Overordnede og detaljerte kontroller er vanligvis bundet til separate gjentatte grupper i en én-til-mange-relasjon. Hvis du vil lære hvordan du oppretter en én-til-mange-relasjon i stedet for en én-relasjon, kan du se Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert senere i denne artikkelen.

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll i en ny, tom skjemamal

InfoPath inneholder en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Overordnet/detaljert under Sett inn kontroller.

 4. Angi antall kolonner for den overordnede kontrollen i boksen Antall kolonner i overordnet i dialogboksen Sett inn overordnet/detaljert.

 5. Angi antall felt for den detaljerte kontrollen i boksen Antall kolonner i detaljert.

  I InfoPath settes det inn to kontroller i skjemamalen. Den første heter Gjentatt tabell (overordnet), og den andre heter Gjentatt inndeling (detaljert).

 6. Du kan teste relasjonen overordnet/detaljert ved å klikke Forhåndsvis på standardverktøylinjen og deretter angi data i den overordnede kontrollen. Beslektede data skal vises i den detaljerte kontrollen.

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte.

Overordnede og detaljerte kontroller kan være bundet til samme gjentatte gruppe eller andre gjentatte grupper, avhengig av dine behov. Kontrollene som vises i en overordnet/detaljert kontroll, er bundet til felt som er en del av en gjentatt gruppe.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk den gjentatte gruppen du vil binde tabellradene til, på den første siden i veiviseren for binding for gjentatt tabell, og klikk deretter Neste. Hvis tabellen bare har én kolonne, kan du velge et gjentatt felt i stedet for en gjentatt gruppe.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe å binde tabellen til, høyreklikker du gruppen du vil legge til i den gjentatte gruppen. Klikk Legg til på hurtigmenyen, og angi deretter egenskapene for den gjentatte gruppen i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 5. Hvis du vil legge til kolonnene du vil inkludere i tabellen, dobbeltklikker du feltene i Databinding-listen.

  Tips!: Hvis du vil opprette et nytt felt og legge det til som en kolonne, høyreklikker du gruppen som tabellen er bundet til. Klikk Legg til på hurtigmenyen, og angi deretter egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 6. Hvis du vil ordne kolonnene på nytt, klikker du en kolonne i listen Kolonner i tabell, klikker Flytt opp eller Flytt ned og klikker deretter Fullfør.

 7. Dobbeltklikk Gjentatt tabell-etiketten under tabellen i skjemamalen.

 8. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 9. Klikk Angi som overordnet, skriv inn et navn i boksen Overordnet-ID, og klikk deretter OK.

 10. Plasser markøren i et skjema der du vil sette inn den gjentatte inndelingen (den detaljerte kontrollen).

 11. Klikk Gjentatt inndeling under Sett inn kontroller i oppgaveruten Kontroller.

  Obs!: Du kan også bruke en annen gjentatt tabell som detaljert kontroll.

 12. Klikk den gjentatte gruppen du vil binde inndelingen til, på den første siden i veiviseren for binding for gjentatt inndeling, og klikk deretter Neste.

 13. Dobbeltklikk Gjentatt inndeling-etiketten som vises under inndelingen i skjemamalen.

 14. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 15. Klikk Angi som detaljert, og klikk deretter navnet på den overordnede kontrollen i listen Tilknytt til overordnet-ID.

 16. Hvis du vil endre standard én-relasjon for overordnet/detaljert kontroll til en én-til-mange-relasjon, klikker du etter-feltet under overordnet/detaljert relasjon, og klikk deretter Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av nøkkelen feltet ( Master) og Nøkkel-felt (detaljer) i avmerkingsboksene for å velge nøkkelfeltene du vil bruke.

 17. Du kan teste relasjonen overordnet/detaljert ved å klikke Forhåndsvis på standardverktøylinjen og deretter angi data i den overordnede kontrollen. Beslektede data skal vises i den detaljerte kontrollen.

Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde til å sette inn overordnede/detaljerte kontroller. Du kan opprette den overordnede kontrollen ved å høyreklikke den gjentatte gruppen du vil binde den overordnede kontrollen til, i oppgaveruten Datakilde og deretter klikke Gjentatt tabell på hurtigmenyen. Følg de samme generelle trinnene for å opprette den detaljerte kontrollen.

Til toppen av siden

Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller, opprettes det en en-til-en-relasjon mellom den overordnede kontrollen og den detaljerte kontrollen i InfoPath. En en-til-en-relasjon betyr at for hvert valg i den overordnede kontrollen vises det ett samsvarende resultat i den detaljerte kontrollen.

Du kan endre relasjonen mellom overordnede og detaljerte kontroller fra standardverdien en-til-en til en-til-mange-relasjon. En en-til-mange-relasjon betyr at for hvert valg i den overordnede kontrollen vises det flere samsvarende resultater i den detaljerte kontrollen.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen, settes det som standard inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling i InfoPath. Disse to kontrollene er bundet til samme gjentatte gruppe i datakilden. Som standard inneholder begge kontrollene andre kontroller som er bundet til felt i den gjentatte gruppen. I en en-til-mange-relasjon er imidlertid overordnede og detaljerte kontroller bundet til separate gjentatte grupper.

Hvis du satte inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen fra oppgaveruten Kontroller og du vil opprette en en-til-mange-relasjon i stedet for en en-til-en-relasjon, kan du slette den detaljerte kontrollen som opprettes i InfoPath. Deretter oppretter du en ny detaljert kontroll som passer bedre, ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Merk den gjentatte inndelingen som er angitt som den detaljerte kontrollen, og trykker deretter DELETE.

 2. Sett inn en ny gjentatt inndeling i skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk, i Kontroller-oppgaveruten.

  4. Klikk Gjentatt inndeling, under Sett inn kontroller.

 3. Sett inn kontrollene du vil bruke, i den gjentatte inndelingen.

  Hvordan?

  1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk i oppgaveruten Kontroller.

  4. Klikk kontrollen du vil sette inn, under Sett inn kontroller.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 for hver kontroll du vil sette inn.

 4. Dobbeltklikk den gjentatte inndelingen i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 6. Klikk Angi som detaljert under Innstillinger for overordnet/detaljert.

 7. Klikk navnet på den overordnede kontrollen i listen Tilknytt til overordnet-ID.

 8. Klikk Etter nøkkelfelt under Relasjonen overordnet/detaljert.

 9. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av boksen Key-feltet (hoved) og deretter viktigste feltet for den overordnede kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 10. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av boksen Key-feltet (detaljer) og deretter viktigste feltet for den detaljerte kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

Tips!: Hvis du vil opprette en en-til-mange-relasjon når du opprinnelig oppretter en overordnet/detaljert kontroll, kan du vurdere å opprette din egen overordnede/detaljerte kontroll manuelt i stedet for å bruke den forhåndsdefinerte overordnede/detaljerte kontrollen som er tilgjengelig i oppgaveruten Kontroller. Du kan opprette din egen kontroll ved å opprette en relasjon overordnet/detaljert mellom en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling, eller mellom to gjentatte tabeller i en skjemamal. Hvis du vil gjøre dette, åpner du dialogboksen Egenskaper for hver kontroll og angir den ene kontrollen som overordnet kontroll og den andre kontrollen som detaljert kontroll. Når du endrer egenskapene for den detaljerte kontrollen, kan du definere en en-til-mange-relasjon ved å bruke nøkkelfelt.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×