Sette inn en liste

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke en liste i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal for å gi brukerne en liste over valg som utelukker hverandre.

I denne artikkelen

Når du bør bruke en liste

Brukeropplevelsen

Sette inn en liste

Tips om oppsett

Når du bør bruke en liste

Bruk en liste når du skal gjøre følgende:

 • La brukerne velge ett enkelt valg fra en liste over forhåndsdefinerte elementer.

 • Vise verdier hentet fra en fast liste, fra skjemamalens datakilde eller fra en ekstern datakilde, for eksempel en database eller en Microsoft Windows SharePoint Services-liste.

I illustrasjonen nedenfor kategoriserer brukerne utgifter i et utgiftsrapportskjema ved å velge verdier fra en liste.

Element valgt i listeboksen

Når du har satt inn en liste i skjemamalen, må du oppgi verdiene du vil ha i den. Hvis ikke, ser brukerne en tom listen når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen din. I dialogboksen Egenskaper for liste kan du angi egne oppføringer eller konfigurere listen slik at den henter oppføringer fra en database eller en annen datakilde.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på lister, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Rullegardinliste    En rullegardinliste gir, i likhet med en liste, brukerne en liste over valg. Men i en rullegardinliste er listeelementene skjult til brukeren klikker pilen ved siden av listen. Hvis du skal ha mange valg i listen, eller hvis du har begrenset plass i skjemamalen, kan en rullegardinliste være et godt valg.

Kombinasjonsboks    En kombinasjonsboks gir, i likhet med en liste, brukerne en liste over valg. Men i en kombinasjonsboks er listeelementene skjult til brukeren klikker pilen ved siden av kombinasjonsboksen. Brukerne kan legge inn egne oppføringer i en kombinasjonsboks eller velge fra en liste over forhåndsdefinerte oppføringer.

Flervalgsliste    Hvis du vil at brukerne skal kunne velge flere elementer fra en liste, kan du bruke en flervalgsliste i stedet for en liste. I en flervalgsliste kan brukerne velge ved å merke av for en eller flere avmerkingsbokser i stedet for å klikke en verdi i en liste. Oppføringene i flervalgslister er, i likhet med standardlister, synlige når brukerne åpner skjemaet.

Alternativknapper    I en gruppe med alternativknapper kan brukerne velge fra en liste over valg som utelukker hverandre, på samme måte som i en liste. Men hvis du bruker alternativknapper, velger brukerne ved å klikke små sirkler i stedet for å klikke et element i en liste.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Lister er en av de vanligste formene for kontroller, så de fleste brukerne vet hvordan de skal brukes.

Når brukerne skal velge noe fra en liste, klikker de bare ønsket element. Listen er "åpen", og brukerne kan derfor se listen over valg uten å måtte klikke kontrollen. Hvis valgene i listen overskrider høyden på boksen de ligger i, blir det vist et rullefelt på høyre side av kontrollen. Hvis brukerne fyller ut skjemaet med tastaturet, kan de flytte seg gjennom elementene i listen ved å trykke PIL OPP og PIL NED.

Til toppen av siden

Sette inn en liste

Fremgangsmåten for å sette inn en liste varierer noe avhengig av om du utformer et nytt tomt skjema eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en liste ser ut når den velges i utformingsmodus, før en etikett og oppføringer legges til.

Listeboks valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Lister er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er kategori-listen i skjemamalen bundet til kategori-feltet i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en listeboks i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden.

Sette inn en liste

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Gjør ett av følgende i oppgaveruten Kontroller:

  • Hvis du vil opprette et felt automatisk i datakilden som er bundet til listen, merker du av for Opprett datakilde automatisk.

  • Hvis du vil binde listen til et eksisterende felt, fjerner du merket for Opprett datakilde automatisk.

   Merknad: Hvis avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, er datakilden låst. Hvis du for eksempel baserer utformingen av skjemamalen på et XML-skjema, er det ikke sikkert at du kan legge nye felt eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrensningen forhindrer at du utilsiktet gjør endringer i skjemaet som kan gjøre det ugyldig.

 4. Klikk Liste under Sett inn kontroller.

 5. Hvis du fjernet merket for Opprett datakilde automatisk i trinn 3, velger du et felt i dialogboksen Binding for Liste som du vil binde listen til.

 6. Hvis du vil legge til en etikett i listen, skriver du teksten over eller til venstre for listen i skjemamalen, etterfulgt av kolon (:).

 7. Du kan angi verdiene som du vil bruke som oppføringer i listen, ved å dobbeltklikke listen i skjemamalen.

 8. Klikk Data-kategorien.

 9. Gjør ett av følgende for å fylle listen:

  Skriv inn verdiene i listen selv.

  Dette alternativet er nyttig når du har et forhåndsbestemt, begrenset sett med verdier og du ikke forventer at disse verdiene endres i fremtiden. Hvis verdiene skulle endres, må du publisere en oppdatert versjon av skjemamalen slik at brukerne kan se og bruke de nyeste listeoppføringene.

  1. Klikk Legg til.

  2. I Verdi-boksen skriver du inn teksten du vil lagre hvis en bruker velger denne oppføringen.

  3. I Visningsnavn-boksen skriver du inn teksten du vil vise for denne oppføringen, og klikker deretter OK.

  4. Gjenta trinn 1 til 3 for hver oppføring du vil legge til i listen.

  5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Bruk verdier fra en annen del av skjemaet.

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i listen skal endres avhengig av andre verdier som brukerne angir i skjemaet.

  1. Klikk Slå opp verdier i skjemaets datakilde under Listeoppføringer.

   Oppføringene i listen må være tilknyttet en bestemt gjentakende gruppe eller et gjentakende felt på skjemamalen.

  2. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på det gjentakende feltet eller den gjentakende gruppen som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

  Bruk verdier fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-område.

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i en liste skal synkroniseres eller oppdateres regelmessig. Verdiene lagres vanligvis i en database eller en annen ekstern datakilde og hentes hver gang skjemaet åpnes.

  1. Klikk Slå opp verdier fra en ekstern datakilde.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du allerede har lagt til en datatilkobling, klikker du den i Datatilkobling-boksen.

   • Hvis du vil legge til en ny datatilkobling, klikker du Legg til og følger deretter instruksjonene i veiviseren for datatilkobling.

    Oppføringene i listen må være tilknyttet et bestemt gjentakende felt eller en gjentakende gruppe.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på gruppen eller feltet som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  5. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

Til toppen av siden

Tips til oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en liste:

 • Det kan være lurt å lage listen litt bredere enn gjennomsnittsbredden på elementene i listen. Da blir ikke listeelementene delvis skjult.

 • Du kan endre bredden på flere lister samtidig ved å velge de aktuelle listene, trykke ALT+ENTER, klikke Størrelse-kategorien, og deretter skrive et nytt tall i boksen Bredde.

 • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen på flere lister samtidig, velger du listene du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen og gjør deretter de nødvendige justeringene i Skyggelegging-kategorien.

 • Du kan tilpasse skriften som vises i en liste, ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelseformateringsverktøylinjen. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen for alle listene i skjemamalen samtidig ved å klikke listen som inneholder ønsket formateringen, og deretter klikke Bruk skrift på alle listerFormat-menyen.

 • Hvis du vil justere avstanden mellom en kombinasjonsboks og objektene som omgir den i skjemamalen, kan du justere marginnstillingene i dialogboksen Egenskaper for liste (Størrelse-kategorien). Når du bruker marger til å øke avstanden, har du bedre kontroll enn når du øker avstanden med avsnittsskift.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×