Sette inn en kontroll for frihåndstegning

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at brukere av tavle-PC skal kunne tegne og skrive oppå et bilde eller i et tomt område i et Microsoft Office InfoPath-skjema, kan du bruke en kontroll for frihåndstegning i skjemamalen.

I denne artikkelen

Når du bruker en bildekontroll for håndskrift

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en bildekontroll for håndskrift

Oppsettips

Når bruker jeg en kontroll for frihåndstegning?

Bruk en kontroll for frihåndstegning når du vil:

 • Gi brukere av tavle-PC et eget felt i skjemaet der de kan skrive eller tegne. Dette kan være nyttig når du vil at brukerne skal kunne skissere noe som er ganske komplisert eller teknisk, for eksempel en matematisk formel eller et diagram for en bestemt forretningsprosess.

 • Lagre brukerens håndskrift som strøk, det vil si som binary data som er kodet i brukerens skjemafil (XML). Når du beholder håndskriften, kan brukeren redigere den senere. Ettersom de kodede dataene er lagret som et gyldig GIF-bilde, kan de også gjenproduseres i en database eller et annet miljø.

I eksemplet nedenfor brukes en kontroll for frihåndstegning til å innhente en skisse av en bilulykke i en skjemamal for et forsikringskrav.

Bildekontroll for håndskrift for innhenting av skisser fra brukere

Når du legger til en kontroll for frihåndstegning i skjemamalen, settes det som standard inn en tom kontroll for frihåndstegning i InfoPath. Brukerne kan tegne eller skrive i den tomme kontrollen for frihåndstegning når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Avhengig av dine behov kan du legge til et bilde i bakgrunnen for denne kontrollen. Da kan brukerne tegne direkte over bildet med tavlepennen. I en skjemamal for et forsikringskrav kan for eksempel en forsikringskonsulent merke av skadeområder på et bilde av en bil.

Sikkerhetsmerknad : Kontroller for frihåndstegning er ikke en sikker metode for innsamling og lagring av brukersignaturer. Hvis du vil samle inn og lagre signaturer fra brukere, anbefaler vi at du bruker digitale signaturer til å gjøre dette.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på kontroller for frihåndstegning, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke av disse kontrollene som vil fungere best i skjemamalen din.

Bildekontroll    En bildekontroll ser ut som og fungerer som en kontroll for frihåndstegning, men med en bildekontroll kan brukerne sette inn digitale bilder i et skjema. Brukerne kan ikke lage tegninger med en tavlepenn i en bildekontroll. Både kontroller for frihåndstegning og bildekontroller lagrer base64-kodede data, som er teknologien for lagring og visning av binære XML-data.

Boks for rik tekst    Hvis skjemamalen inneholder kontroller for rik tekst-boksen, og disse rik tekstbokskontroller støtter hele utvalget av formateringsalternativer for rik tekst, kan nettbrettbrukere Trykk Sett inn frihåndstegning og håndskrift Knappesymbol på verktøylinjen for håndskrift for å sette inn en frihåndstegning og håndskrift inndeling i disse feltene. En frihåndstegning og håndskrift delen er et område der brukere kan legge til håndskrevet eller håndtegnet innhold. De kan for eksempel bruke denne funksjonen til raskt å skissere en idé eller skrive ned en tanke. Hvis du angir noe annet, lagres brukernes tegninger eller håndskriften som håndskrift når skjemaet er lagret.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Når du setter inn en kontroll for frihåndstegning i skjemamalen, ser brukerne som standard en tom boks der de kan tegne eller skrive. Du bruker som regel etikettekst til å gi brukerne instruksjoner om hva de kan gjøre i kontrollen for frihåndstegning.

Hvis du setter inn et standardbilde i kontrollen for frihåndstegning, ser brukerne bildet i skjemaområdet når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen. De kan bruke tavlepennen til å tegne eller skrive på bildet.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er kontroller for frihåndstegning utilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en webleser.

Til toppen av siden

Sette inn en kontroll for frihåndstegning

Fremgangsmåten for å sette inn en kontroll for frihåndstegning varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en tom kontroll for frihåndstegning ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Håndskriftsbildekontroll valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Kontroller for frihåndstegning er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er Skisse av ulykkessted kontrollen på skjemamalen bundet til feltet Ulykkesskisse i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom håndskriftsbildekontroll på skjemamal og tilsvarende felt i datakilde

Sette inn en kontroll for frihåndstegning i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Frihåndstegning under Sett inn kontroller.

  Som standard settes det inn en tom kontroll for frihåndstegning i skjemamalen.

 4. Gjør følgende for å legge til et bakgrunnsbilde som brukerne kan tegne på med tavlepennen:

  1. Dobbeltklikk kontrollen for frihåndstegning.

  2. Klikk kategorien Data.

  3. Merk av for Bruk et bakgrunnsbilde under Binding.

  4. Klikk ønsket bilde i dialogboksen Sett inn bilde.

 5. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

Sette inn en kontroll for frihåndstegning som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en håndskriftsbildekontroll ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en håndskriftsbildekontroll fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Frihåndstegning under Sett inn kontroller.

 4. Merk feltet der du vil lagre dataene for kontrollen for frihåndstegning, i dialogboksen Binding for frihåndstegning, og klikk deretter OK.

  Som standard settes det inn en tom kontroll for frihåndstegning i skjemamalen.

 5. Gjør følgende for å legge til et bakgrunnsbilde som brukerne kan tegne på med tavlepennen:

  1. Dobbeltklikk kontrollen for frihåndstegning.

  2. Klikk kategorien Data.

  3. Merk av for Bruk et bakgrunnsbilde under Binding.

  4. Klikk ønsket bilde i dialogboksen Sett inn bilde.

 6. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips som hjelp til å justere utseendet, størrelsen og andre aspekter for en kontroll for frihåndstegning:

 • Bruk av en oppsettstabell for å få et ryddig utseende er alltid lurt, uansett hvilken kontrolltype du måtte arbeide med.

 • Hvis du forventer at brukerne vil tegne store bilder, endrer du størrelsen på kontrollen for frihåndstegning i henhold til dette.

 • Det kan være nyttig å sette inn en kontroll for frihåndstegning i et rulleområde når du vil ha et fast område i skjemamalen som det skal kunne rulles i for å få plass til store tegninger eller fotografier.

 • Du kan endre bredden på flere kontroller for frihåndstegning samtidig ved å merke kontrollene du vil endre størrelsen for, trykke ALT+ENTER, klikke kategorien Størrelse og deretter skrive inn et tall i Bredde-boksen.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen på en kontroll for frihåndstegning ved å merke den i skjemamalen, klikke Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen og deretter foreta de nødvendige justeringene.

 • Du kan ikke skrive inn tekst i en kontroll for frihåndstegning. Hvis du vil legge til instruksjonstekst for brukerne, for eksempel "Sett ring rundt skadeområdene på bilen", legger du til en etikett for kontrollen i skjemamalen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×