Sette inn en knapp

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noe av innholdet i dette emnet gjelder bare enkelte språk.

Du kan sette inn en knapp, noen ganger kalt en kommandoknapp eller knapp i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal. Brukerne klikker knapper for å starte en umiddelbar handling, for eksempel sende et skjema til en webtjeneste eller søke etter en database. Du kan knytte en knapp til regler eller egendefinert kode som kjører når en bruker klikker knappen.

I denne artikkelen

Når bruker jeg en knapp?

Sette inn en knapp

Tips om oppsett

Når bruker jeg en knapp?

Knapper er allsidige kontroller som er nyttige i mange forskjellige scenarier. Du kan for eksempel bruke en knapp når du vil:

 • Sende data til én eller flere datakilder.

 • Gjøre det mulig for brukere å bytte til en annen visning i skjemaet.

 • Oppdatere data fra en sekundær datakilde.

 • Fjerne brukte spørringsdata fra skjemaet.

 • Beregne data i skjemaet.

Hvis du vet hvordan du skriver kode, kan du bruke en knapp til å utføre mer omfattende handlinger eller gjøre ting som ikke støttes i brukergrensesnittet i utformingsmodus. Du kan for eksempel bruke kode til å slette alle radene i en gjentatt tabell automatisk når en bruker klikker en Slett alle-knapp.

Hvis du utformer skjemamalen slik at den sender data til en database eller en annen ekstern datakilde, legges det til en Send-kommando på Fil-menyen og en Send-knapp på verktøylinjen i skjemaet. Det er imidlertid lett for at brukerne overser disse sendingspunktene. Du kan derfor vurdere å legge til en Send-knapp i skjemamalen. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan den kan se ut i et brukerskjema.

knappen Send på skjema

Når du legger til en knapp i skjemamalen, settes det som standard inn en knapp i InfoPath med "Knapp" som tekst på kontrollen. Hvis du vil endre teksten og tilordne en handling til knappen ved hjelp av en regel, må du dobbeltklikke knappen og angi alternativer i dialogboksen Egenskaper for knapp.

Hvis du vil at teksten på knappen skal endres avhengig av verdier i skjemaet, kan du opprette en dynamisk knappeetikett. Du kan for eksempel opprette en knapp med etiketten Send til overordnet, der overordnet er navnet en bruker skriver inn i en Overordnet-tekstboks et annet sted i skjemaet.

Til toppen av siden

Sette inn en knapp

Fremgangsmåten for å sette inn en knapp er den samme uansett om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en knapp ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

En knapp valgt i utformingsmodus

I motsetning til de fleste andre InfoPath-kontroller, er ikke knappene bundet til felt eller grupper i datakilden. Dette er fordi de brukes til å starte en handling, ikke til å samle inn data fra brukeren.

Sette inn en knapp

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Knapp under Sett inn kontroller.

 4. Dobbeltklikk knappeikonet som ble satt inn i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Generelt.

 6. Klikk handlingen du vil at knappen skal utføre, i Handling-listen.

  Tilgjengelige handlinger

  Send og regler og egendefinert kode handlingene er alltid tilgjengelig. Tilgjengeligheten til andre knappehandlinger, avhenger av hvordan skjemamalen ble utformet og om skjemamalen inneholder en datatilkobling som spør etter eller sender data til eksterne datakilder, for eksempel en database eller nettjeneste.

  Handling

  Beskrivelse

  Send inn

  Denne handlingen starter vanlige sende funksjonalitet for skjemaet – dette er den samme som bruker når du klikker Sendfil-menyen. Starte en egendefinert Send, velg regler og egendefinert kode, og deretter opprette en regel for å sende dataene.

  Regler og egendefinert kode

  Denne handlingen kjører enten en regel når knappen klikkes eller kjører egendefinert kode. Du kan for eksempel opprette en regel som automatisk sender data fra et skjema til en webtjeneste eller sender dataene som en e-postmelding, som svar på brukeren klikker knappen. For å definere en regel, klikker du regler. Hvis du vil definere koden, klikker du Rediger skjema-kode.

  Kjør spørring

  Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, denne handlingen en spørring en database eller nettjeneste som er basert på verdier i feltene som brukes til å spørre dataene.

  Ny post

  Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, fjerner denne handlingen verdiene i skjemaet, slik at en bruker kan angi nye data.

  Slett og Send

  Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, sletter denne handlingen postene fra databasen som har blitt returnert i en spørring.

  Oppdatere

  Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, oppdaterer denne handlingen dataene fra database eller nettjeneste som er returnert i en spørring.

  Oppdatere skjemaet.

  I et skjema som er utformet for å fylle ut i en nettleser, oppdaterer skjemadata i en trinnvis måte. Anta for eksempel en Totalt-boks som endres basert på verdier som brukerne angir i andre kontroller i skjemaet. For å unngå oppdatere skjemaet når verdiene i disse kontrollene endres, kan du hindre at dataene blir sendt til serveren for disse spesifikke kontroller. Deretter kan du legge en Oppdater-knappen ved siden av boksen Totalt, som brukeren kan klikke for å oppdatere totalene manuelt. Knappen knyttet til Oppdateringsskjema-handlingen er synlig bare når brukere vise og fylle ut skjemaet i nettleseren.

 7. Gjør ett av følgende i Etikett-boksen:

  • Hvis du vil bruke egendefinert tekst på knappen, skriver du inn teksten du vil vise.

  • Hvis du vil bruke en verdi fra skjemaet som knappetekst, klikker du Sett inn formel Knappesymbol . I dialogboksen Sett inn formel klikker du Sett inn felt eller gruppe, og deretter velger du feltet eller gruppen du vil bruke.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips som hjelp til å justere utseendet, størrelsen og andre aspekter for en knappekontroll:

 • Knapper ser som regel best ut når etikettene bare inneholder et par ord.

 • Du kan endre størrelse på flere knapper samtidig ved å merke knappene du vil endre størrelse på. Trykk ALT+ENTER, og foreta deretter de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen på en knapp ved å merke knappen du vil endre, klikke Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen og deretter foreta de nødvendige justeringene.

 • Det er ikke mulig å legge til et bilde på en knapp i utformingsmodus. Du kan omgå denne begrensningen ved manuelt å redigere manifestfilen (XSF) som er knyttet til skjemamalen, selv om denne metoden bare anbefales for viderekomne skjemautformere.

 • Hvis du bruker samme knapp i flere visninger, bør du prøve å plassere den på omtrent samme plass i alle visninger og bruke samme knappetekst, slik at du er konsekvent.

 • Du kan oppnå et ryddigere utseende ved å begrense antallet forskjellige bredder du bruker på knappene i skjemamalen. Prøv også å unngå smale, korte eller høye knapper, ettersom ikke-standard knappestørrelser ofte ser uprofesjonelt ut.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×