Sette inn en inndeling

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke inndelinger til å ordne grupper med beslektede kontroller i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal.

I denne artikkelen

Når bruker du en inndeling?

Sette inn en inndeling

Skjule en inndeling basert på verdier i skjemaet

Tips om oppsett

Når bruker du en inndeling?

Bruk en inndeling når du vil ordne et sett med beslektede kontroller i skjemamalen. I en mal for et forsikringskravskjema kan du for eksempel bruke en inndeling til å gruppere et sett med tekstbokser som brukes til å hente inn kontaktopplysninger fra forsikringstakere.

Delen som inneholder tekstbokser

Du kan også bruke betinget formatering til å vise eller skjule inndelinger som er basert på verdier som brukerne angir andre steder i skjemaet. I et utgiftsrapportskjema kan du for eksempel bruke betinget formatering til å vise en inndeling for godkjenning fra en overordnet når brukerens utgifter overskrider 10 000 kroner. Hvis utgiftene er mindre enn dette, er inndelingen skjult i skjemaet.

Når du setter inn en inndeling i en skjemamal, setter du egentlig inn en tom beholder. Du må sette inn andre kontroller i inndelingen for at den skal ha noen nytte. Kontrollene kan være tekstbokser, lister eller til og med andre inndelinger.

Tips!: Kantlinjene for inndelinger vises ikke i skjemaet som standard. Hvis du vil vise en kantlinje, som ligner på den i forsikringskraveksemplet, rundt inndelingen, angir du en kantlinje for inndelingen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på inndelinger, men som brukes til andre formål. Bruk listen nedenfor til å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i din skjemamal:

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en inndeling som brukerne kan sette inn i et skjema flere ganger, bruker du en gjentatt inndeling eller en annen gjentatt kontroll.

Valgfri inndeling    Hvis du legger til en inndeling i skjemamalen, vil den alltid vises i skjemaet første gang en bruker åpner skjemaet. Valgfrie inndelinger er derimot skjult som standard. Brukerne velger selv om de vil sette inn den valgfrie inndelingen i skjemaet.

Valggruppe    Hvis du vil sette inn en inndeling som kan erstattes med en annen inndeling, bruker du en valggruppe. En valggruppe inneholder to eller flere inndelinger, og én av disse inndelingene vises i skjemaet som standard. Brukerne kan velge å erstatte valggruppen med en annen inndeling.

Til toppen av siden

Sette inn en inndeling

Fremgangsmåten for å sette inn en inndeling varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en inndeling ser ut i utformingsmodus.

Tom inndeling valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Inndelinger er alltid bundet til grupper i skjemamalens datakilde. Hver kontroll i en inndeling er bundet til et felt som er en del av gruppen til inndelingen.

I følgende eksempel er inndelingen Informasjon om forsikringstaker i skjemamalen bundet til gruppen forsikringstakeradresse i oppgaveruten Datakilde.

forholdet mellom inndeling i en skjemamal og tilsvarende gruppe i en datakilde

Sette inn en inndeling i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Inndeling under Sett inn kontroller.

 4. Hvis du vil legge til kontroller i inndelingen, drar du kontrollene du vil bruke, fra oppgaveruten Kontroller til inndelingen i skjemamalen.

  Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede er i en skjemamal til inndelingen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av inndelingsgruppe i datakilden. Binding for kontrollen, ellers kan bryte.

 5. Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn teksten ovenfor.

Sette inn en inndeling i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du legge til en inndeling ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn delen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Inndeling under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for inndeling merker du gruppen som du vil lagre dataene for den valgfrie inndelingen i, og deretter klikker du OK.

 5. Legg til kontroller i inndelingen, og bind dem deretter til de aktuelle feltene i datakilden.

Til toppen av siden

Skjule en inndeling basert på verdier i skjemaet

Betinget formatering handler ikke bare om å endre formateringen for kontroller. En av de beste måtene å bruke betinget formatering på, er å vise eller skjule en kontroll som er basert på en verdi som angis i en annen kontroll. Dette kan du gjøre ved å utforme skjemaet med en avmerkingsboks over en inndeling slik at når det merkes av i avmerkingsboksen, så vises eller skjules inndelingen. Denne teknikken gjør det enklere å vise riktig informasjon på riktig tidspunkt.

Denne fremgangsmåten forutsetter at du allerede har lagt til en inndeling i skjemamalen.

 1. Klikk inndelingen du vil skjule, i skjemamalen.

 2. Klikk Betinget formateringFormat-menyen.

 3. Klikk Legg til i dialogboksen Betinget formatering.

 4. Angi ønsket betingelse under Hvis betingelsen oppfylles. Hvis du for eksempel vil skjule inndelingen du merket i trinn 1, når det merkes av i en bestemt avmerkingsboks, merker du feltet som avmerkingsboksen er bundet til, i den første boksen, og deretter angir du verdien som avgjør om inndelingen skal skjules eller ikke.

  Tips!: Når det gjelder avmerkingsbokser, er standardinnstillingen at TRUE betyr "valgt" eller "merket", mens FALSE betyr "fjernet" eller "ikke merket".

 5. Klikk Skjul denne kontrollen under Bruk denne formateringen.

 6. Klikk OK to ganger for å lagre betingelsen og gå tilbake til skjemamalen.

 7. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Før du setter inn kontroller i en inndeling i en skjemamal, bør du tenke gjennom hvordan du vil ordne kontrollene. Du kan når som helst legge til tekstbokser og andre kontroller ved å dra dem til inndelingen. Hvis du vil ha mer kontroll over oppsettet, kan du også legge til en oppsettstabell i inndelingen og deretter sette inn etiketter og kontroller i de individuelle cellene slik at de justeres riktig. I eksemplet nedenfor har skjemautformeren brukt en oppsettstabell med to rader og tre kolonner til å ordne kontrollene i en inndeling.

Inndeling med oppsettabell som inneholder tekstbokser

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×