Sette inn en gruppe alternativknapper

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan sette inn to eller flere alternativknapper i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen når du vil at brukerne skal velge ett valg fra et begrenset sett med alternativer.

I denne artikkelen

Når du bruker en gruppe med alternativknapper

Brukeropplevelsen

Sette inn en gruppe med alternativknapper

Oppsettips

Når du bør bruke en gruppe alternativknapper

Bruk en gruppe alternativknapper i skjemamalen for å gi brukerne et lite antall beslektede valg som utelukker hverandre.

I illustrasjonen nedenfor klikker ansatte og sjefer alternativknapper for å vurdere arbeidsprestasjon i et medarbeiderevalueringsskjema. Brukerne kan bare velge én knapp i hver inndeling.

Alternativknapper i et skjema for medarbeiderevaluering

Når brukerne åpner et skjema som er basert på skjemamalen din, er ingen av knappene valgt som standard. Hvis du vil at en av alternativknappene skal være valgt når brukerne åpner skjemaet, kan du merke av for Denne knappen er valgt som standard (dialogboksen Egenskaper for alternativknapp) for den alternativknappen.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på alternativknapper, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Avmerkingsboks    En avmerkingsboks støtter, i likhet med en alternativknapp, alternativer som enten er på eller av. Forskjellen er at du vanligvis bruker avmerkingsbokser til ja/nei-svar eller valg som ikke utelukker hverandre.

Liste    I en liste kan brukerne velge fra flere alternativer i skjemaet, på samme måte som med en gruppe alternativknapper. Men i lister velger brukerne ved å klikke et element i listen, i stedet for å klikke en liten sirkel.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Når brukerne fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, blir alternativknappene vist som små sirkler ved siden av etiketter. Når brukerne klikker en av knappene, vises en prikk midt i sirkelen. Det er bare mulig å velge én knapp i et gitt sett med alternativknapper.

Til toppen av siden

Sette inn en gruppe alternativknapper

Fremgangsmåten for å sette inn en gruppe med alternativknapper varierer noe avhengig av om du utformer et nytt tomt skjema eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en alternativknapp ser ut når du velger den i utformingsmodus.

Tre alternativknapper i utformingsmodus, den første velges

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Hver alternativknapp er bundet til samme felt i datakilden. Når en bruker klikker en alternativknapp, lagres verdien som er knyttet til denne alternativknappen i feltet. I følgende eksempel, 1, 2, 3 og i/t alternativ bundet knappene alle til feltet ansatteResultat i oppgaveruten Datakilde.

forholdet mellom en gruppe av alternativknapper i en skjemamal, og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en gruppe alternativknapper i en ny tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Alternativknapp under Sett inn kontroller.

 4. Angi antallet knapper du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn alternativknapper, og klikk deretter OK.

 5. Du kan endre verdien som lagres i datakilden når en alternativknapp klikkes, ved å dobbeltklikke alternativknappen som du vil endre verdien for, klikke Data-kategorien og deretter angi verdien du vil ha i boksen Verdi når valgt.

  Obs!: Den første alternativknappen i gruppen lagrer verdien 1 som standard når du klikker den, og den andre lagrer verdien 2, og så videre.

 6. I skjemamalen erstatter du plassholderteksten for hver alternativknappetikett med egen tekst.

Sette inn en gruppe alternativknapper i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en gruppe med alternativknapper ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en gruppe med alternativknapper fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Alternativknapp under Sett inn kontroller.

 4. I dialogboksen Binding for Alternativknapp velger du feltet der du vil lagre alternativknappdataene, og klikker deretter OK.

  Obs!: Hvis du binder alternativknappene til et gjentagende felt, må alternativknappene være i en gjentatt kontroll, for eksempel en gjentatt tabell eller gjentatt inndeling.

 5. I boksen Antall alternativknapper som skal settes inn i dialogboksen Sett inn alternativknapper skriver du inn antall alternativer du vil sette inn, og deretter klikker du OK.

 6. Du kan endre verdien som lagres i datakilden når en alternativknapp klikkes, ved å dobbeltklikke alternativknappen som du vil endre verdien for, klikke Data-kategorien og deretter angi verdien du vil ha i boksen Verdi når valgt.

  Obs!: Den første alternativknappen i gruppen lagrer verdien 1 som standard når du klikker den, og den andre lagrer verdien 2, og så videre. De gyldige verdiene avhenger av datatypen for feltet som alternativknappene er bundet til.

 7. InfoPath bruker navnet på feltet som etikett for hver alternativknapp i gruppen. I skjemamalen erstatter du plassholderteksten for hver alternativknappetikett med egen tekst.

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde for å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde alternativknappene til, i Datakilde-oppgaveruten, og klikk deretter Alternativknapp på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en gruppe alternativknapper:

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere alternativknapper samtidig, velger du de aktuelle alternativknappene, trykker ALT+ENTER, klikker Størrelse-kategorien, og foretar deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vi forbedre lesbarheten, kan det være lurt å legge til en linje med instruksjonstekst foran alternativknappene, en kantlinje rundt gruppen med knapper eller skyggelegging bak knappene. Den beste måten å gjøre det på, er å sette inn alternativknapper i en tom inndeling i skjemamalen. Velg inndelingen, og klikk deretter Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen. Foreta de nødvendige justeringene.

 • Bruk marginnstillinger for å justere mellomrommet rundt hver alternativknapp.

 • Tabulatorrekkefølgen viser hvilken rekkefølge fokuset til markøren flyttes i når brukeren trykker TAB-tasten. Når brukerne trykker TAB-tasten i en gruppe alternativknapper, flyttes fokus til den første alternativknappen i gruppen hvis ingen av alternativknappene er valgt, eller til alternativknappen som sist ble valgt. Neste gang brukerne trykker TAB-tasten, hopper de over resten av alternativknappene til fordel for neste kontroll i tabulatorrekkefølgen. Selv om brukerne kan bruke piltastene til å navigere gjennom knappene, vil du i noen tilfeller at TAB-tasten skal flytte fokuset i stedet. Du kan da manuelt justere tabulatorrekkefølgen ved å endre Tabulatorindeks-innstillingen i Avansert-kategorien i dialogboksen Egenskaper for alternativknapp.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×