Sette inn en gjentatt tabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at brukerne skal kunne skrive inn informasjon i en tabell, kan du legge til en gjentatt tabell i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen. Gjentatte tabeller vises vanligvis med én rad som standard. Når brukerne fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, kan de sette inn flere rader i tabellen ved behov. Hvis skjemamalen inneholder en datatilkobling til en ekstern datakilde, for eksempel en database, kan du bruke en gjentatt tabell til å vise flere poster automatisk i skjemaet.

I denne artikkelen

Når du bruker en gjentatt tabell

Brukeropplevelsen

Sette inn en gjentatt tabell

Oppsettips

Når bruker du en gjentatt tabell?

Bruk en gjentatt tabell når du vil:

 • La brukerne skrive inn data i et strukturert tabellformat.

 • Samle linjeelementer, numeriske data og andre datatyper som vises best i en tabell.

 • Spare plass i skjemamalen ved å vise bare de radene som inneholder faktiske data.

 • Vise eller arbeide med poster fra en database, webtjeneste eller annen datakilde i en tabell i skjemamalen.

I bildet nedenfor er det brukt en tabell til å samle linjeelementer i et utgiftsrapportskjema.

Gjentatt tabell som brukes til å samle linjeelementer i en utgiftsrapport

En gjentatt tabell består av tre deler:

 • Topptekstrad    Når du setter inn en gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal, vises topptekstraden som standard. Du bruker vanligvis topptekstraden til kolonneoverskrifter. Hvis du ikke vil bruke kolonneoverskrifter, fjerner du merket i avmerkingsboksen Inkluder topptekst i dialogboksen Egenskaper for gjentatt tabell.

 • Datarad    Dataraden er raden som kan "gjentas" så mange ganger som nødvendig i skjemaet. Når du utformer en mal, vises det bare én rad i utformingsmodus når du setter inn en gjentatt tabell. Personen som fyller ut skjemaet som er basert på skjemamalen, kan imidlertid legge til flere rader i skjemaet ved å trykke CTRL+ENTER, ved å klikke kommandoer på en hurtigmeny eller ved å klikke Sett inn element under den siste raden i tabellen.

 • Bunntekstrad    Du kan bruke bunntekstraden til å legge til tekstbokser eller uttrykksbokser som summerer verdiene i en kolonne. Bunntekstraden vises ikke i den gjentatte tabellen som standard. Du viser bunntekstraden ved å merke av for Inkluder bunntekst i dialogboksen Egenskaper for gjentatt tabell.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på gjentatte tabeller, men som brukes til andre formål. Bruk listen nedenfor til å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i din skjemamal:

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en mindre strukturert inndeling som brukerne kan sette inn i et skjema flere ganger (for eksempel en post i en database), bruker du en gjentatt inndeling i stedet for en gjentatt tabell.

Vannrett, gjentatt tabell    Når du vil at brukerne skal kunne legge til ekstra kolonner i stedet for ekstra rader i en tabell, kan du bruke en vannrett, gjentatt tabell i stedet for en vanlig gjentatt tabell.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Det vises en hurtigmenyknapp hver gang brukeren flytter pekeren over en rad i en gjentatt tabell. Brukeren klikker knappen for å vise en hurtigmeny med kommandoer for å sette inn eller fjerne rader.

Hurtigmeny for gjentatt tabell

Brukeren kan også sette inn en ny rad ved å klikke teksten Sett inn element som vises under den gjentatte tabellen i skjemaet. Du kan tilpasse eller fjerne denne teksten når du utformer skjemamalen.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt tabell

Fremgangsmåten for å sette inn en gjentatt tabell varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en gjentatt tabell ser ut i utformingsmodus.

Gjentatt tabell i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Gjentatte tabeller er vanligvis bundet til gjentatte grupper i skjemamalens datakilde, selv om de kan også være bundet til gjentagende felt.

I eksemplet nedenfor er tabellen Spesifiserte utgifter i skjemaet bundet til den gjentatte gruppen element i oppgaveruten Datakilde. Tekstbokskontrollene i tabellen – Dato, Beskrivelse, Kategori og Kostnader – er bundet til feltene som er en del av den gjentatte gruppen element.

Relasjon mellom gjentatt tabell i skjemamal og gjentatt gruppe i datakilde

Sette inn en gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Angi hvor mange kolonner tabellen skal ha, i Antall kolonner-boksen.

 5. Den gjentatte tabellen opprettes med en tekstboks i hver kolonne. Hvis du vil konvertere tekstboksen til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen og klikker Endre til på hurtigmenyen, og deretter velger du ønsket kontroll.

Sette inn en gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en gjentatt tabell ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen, eller ved å sette inn en gjentatt tabell fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikon som du vil binde tabellradene til.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen som du vil legge til den gjentatte gruppen i, og klikker Legg til på hurtigmenyen. Angi deretter egenskapene for den gjentatte gruppen i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 5. Klikk Neste.

 6. Dobbeltklikk feltene du vil legge til som kolonner i tabellen, i Databinding-listen på den andre siden i veiviseren for binding for gjentatt tabell.

  Tips!: Hvis du vil opprette et nytt felt i Databinding-listen, høyreklikker du gruppen som den gjentatte tabellen er bundet til, og klikker Legg til på hurtigmenyen. Deretter angir du egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene, merker du en kolonne i listen Kolonner i tabell, og deretter klikker du Flytt opp eller Flytt ned.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk tipsene nedenfor som en hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved kontrollene i en gjentatt tabell:

 • Du kan endre størrelse på flere tekstbokser samtidig ved å merke tekstboksene du vil endre størrelsen på. Deretter klikker du EgenskaperFormat-menyen og foretar de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Endre størrelsen på tekstboksene i skjemamalen for å gjøre plass til tekstmengden som du forventer at brukerne vil skrive inn i boksene.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen for kontrollene i den gjentatte tabellen ved å merke tekstboksene du vil endre. Deretter klikker du Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, klikker kategorien Kantlinjer og gjør de nødvendige justeringene.

 • Du kan tilpasse teksten som vises i en tekstboks i en gjentatt tabell, ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelse på formateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skriften og skriftstørrelsen for alle tekstboksene i skjemamalen samtidig, merker du tekstboksen som inneholder formateringen du vil bruke, og deretter klikker du Bruk skrift på alle tekstboks-kontrollerFormat-menyen.

 • Hvis du vil se hvordan tekstboksene vil se ut når de inneholder faktisk tekst, klikker du EksempeldataVis-menyen. Det gir deg en idé om hvordan et skjema som er basert på skjemamalen, vil se ut når brukerne fyller det ut.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×