Sette inn en boks for rik tekst

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at brukerne skal kunne sette inn formatert tekst, avsnittsskift, tabeller, fotografier eller utklipp i et dataregistreringsfelt, kan du bruke en boks for rik tekst i skjemamalen i Microsoft Office InfoPath.

I denne artikkelen

Når du bruker en boks for rik tekst

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en boks for rik tekst

Oppsettips

Når bruker jeg en boks for rik tekst?

Bruk en boks for rik tekst når du vil:

 • Gjøre brukerne i stand til å utheve, fremheve eller formatere teksten de skriver inn i et skjema.

 • Gjøre brukerne i stand til å sette inn tabeller eller bilder i et tomt område i skjemaet.

 • Vise informasjon i rik tekst fra en database eller annen datakilde.

 • Lagre formaterte data som XHTML i skjemamalens underliggende datakilde.

I illustrasjonen nedenfor brukes en boks for rik tekst til å innhente detaljerte merknader fra brukerne.

Formatert tekst inni boksen rik tekst i skjemaet

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på bokser for rik tekst, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke av disse kontrollene som vil fungere best i skjemamalen din.

Tekstboks    På samme måte som i en boks for rik tekst kan brukere skrive inn, redigere eller vise tekst i en tekstboks. I motsetning til en boks for rik tekst viser en tekstboks som standard bare én tekstlinje, og brukerne kan ikke legge til formateringselementer i en tekstboks, for eksempel fet eller kursivert skrift, bilder eller tabeller.

Uttrykk-boksen    Et uttrykk-boksen brukes vanligvis til å vise skrivebeskyttet tekst, til å vise verdien til en annen kontroll i skjemamalen, eller du oppretter formler som er basert på XPath-uttrykk. I motsetning til en boks for rik tekst, et uttrykk-boksen ikke lagre eller lagre dataene. Derfor bør du bruke en uttrykksboksen bare hvis du ikke vil lagre verdien eller referere til den i en annen formel.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

I likhet med en tekstbok er en boks for rik tekst ganske enkelt en plassholder i et skjema, for eksempel en kommentarboks, der brukerne skriver inn tekst. Når brukerne skriver inn tekst i en boks for rik tekst, har de tilgang til mange av formateringsfunksjonene de er vant til å bruke i andre Microsoft Office-systemdokumenter. De kan for eksempel sette inn et bilde eller en tabell i en boks for rik tekst eller bruke gul fremheving på et bestemt tekstavsnitt.

Brukerne kan finne ut om de kan formatere tekst i et bestemt felt i et skjema ved å plassere markøren i feltet eller merke tekst i det. Hvis alternativene på formateringsverktøylinjen er aktive i stedet for nedtonede, kan de formatere teksten på samme måte som i et hvilket som helst annet Microsoft Office-systemdokument.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge en bestemt kompatibilitetsmodus for å utforme en webleserkompatibel skjemamal. Når en webleserkompatibel skjemamal er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter leseraktiverte, kan skjemaer som er basert på skjemamalen vises i en nettleser. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte kontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller for de ikke kan vises i en nettleser.

Selv om bokser for rik tekst er tilgjengelige når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, må du være klar over følgende begrensninger:

 • Delvis formatering med rik tekst støttes ikke i webleserversjonen av boksen for rik tekst. Hvis du ser en feilmelding om inkompatible innstillinger for rik tekst i oppgaveruten Utformingskontroll, merker du av for Aktiver bare leserkompatible innstillinger i dialogboksen Egenskaper for boks for rik tekst. Når du gjør det, velges automatisk riktige innstillinger for rik tekst.

 • Du kan aktivere koblede bilder for en boks for rik tekst i en webleserkompatibel skjemamal. Innebygde bilder støttes imidlertid ikke.

 • Hele utvalget av formateringsalternativer er bare tilgjengelig på støttede versjoner av Internet Explorer, inkludert Microsoft Internet Explorer 6.0 og Windows Internet Explorer 7.0 for bokser for rik tekst. Er det mulig for brukere å redigere tekst i en boks for rik tekst i andre nettlesere som støttes, for eksempel 1,5 Firefox eller Safari 2.0, men formateringsalternativer er utilgjengelig, inkludert når du endrer tekstfargen og bruk av tegnformatering.

Til toppen av siden

Sette inn en boks for rik tekst

Fremgangsmåten for å sette inn en boks for rik tekst varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en boks for rik tekst ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Boksen Rik tekst er valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Bokser for rik tekst er alltid bundet til feltene. Notater-boksen i skjemaet er bundet til feltet discussionItemNotes i oppgaveruten Datakilde i eksemplet nedenfor.

Forholdet mellom en boks for rik tekst i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en boks for rik tekst i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Boks for rik tekst under Tekstboks.

 4. Hvis du vil angi hvilken type rik tekst brukere kan skrive inn, dobbeltklikker du boksen for rik tekst som ble satt inn i skjemamalen, klikker kategorien Visning og merker deretter av eller fjerner merket for Tilgjengelig formatering.

 5. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

Sette inn en boks for rik tekst som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en boks for rik tekst ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en boks for rik tekst fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Boks for rik tekst under Tekstboks.

 4. Merk feltet der du vil lagre dataene i boks for rik tekst, i dialogboksen Binding for boks for rik tekst, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil angi hvilken type rik tekst brukere kan skrive inn, dobbeltklikker du boksen for rik tekst som ble satt inn i skjemamalen, klikker kategorien Visning og merker deretter av eller fjerner merket for Tilgjengelig formatering.

 6. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde til å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde boksen for rik tekst til, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Boks for rik tekst på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips som hjelp til å justere utseendet, størrelsen og andre aspekter for en boks for rik tekst:

 • Du kan endre størrelse på flere bokser for rik tekst samtidig ved å merke boksene du vil endre størrelse på. Klikk EgenskaperFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Du kan redusere standardbredden som boksene for rik tekst blir satt inn med i InfoPath, ved å klikke Vis egenskaperVis-menyen. I kategorien Generelt merker du av for Bruk en egendefinert oppsettsbredde for skjemamal, og deretter skriver du inn et lavere tall i boksen Bredde for egendefinert oppsett.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen for flere bokser for rik tekst samtidig ved å merke boksene du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene i kategorien Kantlinjer.

 • Du kan tilpasse teksten som vises i boksen for rik tekst, ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelse på formateringsverktøylinjen. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen for alle bokser for rik tekst i skjemamalen samtidig ved å merke boksen for rik tekst som inneholder formateringen du vil bruke, og deretter klikke Bruk skrift på alle boks for rik tekst-kontrollerFormat-menyen.

 • Du kan se hvordan boksene for rik tekst kommer til å se ut med tekst i ved å klikke EksempeldataVis-menyen. Dermed får du et inntrykk av hvordan skjemaet vil se ut når brukerne fyller det ut.

 • Bruk marger til å justere avstanden rundt en boks for rik tekst. Bruk utfylling til å justere avstanden rundt teksten inne i boksen for rik tekst.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×