Sette inn en avmerkingsboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan sette inn en avmerkingsboks i Microsoft Office InfoPath-skjemamal slik at brukere kan raskt angi true eller false-verdier.

I denne artikkelen

Når du bruker en avmerkingsboks

Sette inn en avmerkingsboks

Oppsettips

Når du bruker en avmerkingsboks

Bruke én eller flere avmerkingsbokser når du vil:

 • La brukerne velge SANN/USANN eller Ja/Nei-spørsmål.

 • Vise SANN/USANN eller Ja/Nei informasjon som kommer fra en database, webtjeneste eller annen datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser merker brukere for å angi om de vil reservere en hotell eller leie bil sammen med flybilletten.

Avmerkingsbokser i skjema

Tips!: Som standard er en ikke merket. Hvis du vil ha en avmerkingsboks som skal velges som standard, kan du dobbeltklikker du den og endre standardtilstanden.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på en avmerkingsboks, men som brukes til andre formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene fungerer best i skjemamalen:

Alternativknapp    Som en avmerkingsboks, en gruppe med alternativknapper gjør det mulig for brukere å foreta et valg. Med alternativknapper Velg imidlertid brukere fra et sett med små sirkler i stedet for fra et sett med firkantede avmerkingsbokser. Avmerkingsbokser representerer også vanligvis ved valg, mens alternativknapper brukes til å representere ett enkelt valg i et begrenset sett av gjensidig utelukkende valg.

Flervalgsliste - listeboks    En boks i flervalgsliste består av en rekke avmerkingsbokser i en liste som kan rulles. Brukere kan merke flere i listen eller legge til egne oppføringer i listen, avhengig av hvordan skjemamalen er utformet.

Til toppen av siden

Sette inn en avmerkingsboks

Fremgangsmåten for å sette inn en avmerkingsboks varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en avmerkingsboks ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Avmerkingsboks valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde.

Avmerkingsbokser er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er merket for Inkluder hotell i skjemamalen bundet til feltet includeHotel i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en avmerkingsboks i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Hvis du binder avmerkingsboksen til et gjentatt felt, være avmerkingsboksen i en gjentatt kontroll, for eksempel en gjentatt tabell eller gjentatt inndeling.

Sette inn en avmerkingsboks i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk avmerkingsboksen under Sett inn kontroller.

 4. Hvis du vil erstatte kontrollens standardetikett, merker du teksten ved siden av avmerkingsboksen som ble satt inn i skjemamalen, og skriv deretter inn din egen etikett.

 5. Hvis du vil endre verdien som er lagret i datakilden når brukere fjerner eller Merk av i skjemaet, dobbeltklikker du avmerkingsboksen, klikk kategorien Data, og klikk deretter verdiene du vil bruke, i listen verdi når fjernet og verdien når merket listen.

  Obs!: Avmerkingsbokser, betyr som standard SANN "valgt" eller "checked", mens USANN betyr "tom" eller "ikke merket".

Sette inn en avmerkingsboks i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en avmerkingsboks ved å dra en avmerkingsboks fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en avmerkingsboks fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk avmerkingsboksen under Sett inn kontroller.

 4. Velg feltet du vil lagre verdien i avmerkingsboksen i dialogboksen Binde merket, og klikk deretter OK.

 5. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Obs!: Avmerkingsbokser, betyr som standard SANN "valgt" eller "checked", mens USANN betyr "tom" eller "ikke merket".

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde for å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde avmerkingsboksen til i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter avmerkingsboksen på hurtigmenyen. Hvis du vil vise denne kommandoen, må feltet bruke en riktig datatype, for eksempel SANN/USANN (boolske) datatypen.

Til toppen av siden

Oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en avmerkingsbokskontroll:

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere avmerkingsbokser samtidig, velger du alternativene du vil endre størrelse. Trykk ALT + ENTER, og gjør deretter de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Hvis du gjør i avmerkingsboksen for stor, kan merket i avmerkingsboksen vises forvrengt.

 • Hvis du vil endre kantlinjen eller fargen til en avmerkingsboks, Merk den du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, og gjør deretter de nødvendige justeringene.

 • Du kan bruke betinget formatering til å vise elementer i skjemamalen når brukere velger en bestemt avmerkingsboks. Hvis du for eksempel på et utgiftsrapportskjema du kan bruke betinget formatering til å vise en leder inndelingen for godkjenning til personer når de velger en avmerkingsboks for godkjenning fra sjefen. Hvis lederen din for godkjenning ikke er nødvendig, brukere Merk ikke av og er inndelingen skjult i skjemaet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×