Sette inn en avmerkingsboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan sette inn en avmerkingsboks i Microsoft Office InfoPath-skjemamalen, slik at brukerne raskt kan angi verdiene sann og usann.

I denne artikkelen

Når du bruker en avmerkingsboks

Sette inn en avmerkingsboks

Oppsettips

Når du bør bruke en avmerkingsboks

Bruk en eller flere avmerkingsbokser når du vil gjøre følgende:

 • La brukerne velge sann/usann eller ja/nei.

 • Vise sann/usann- eller ja/nei-informasjon fra en database, webtjeneste eller annen datakilde.

I følgende illustrasjon merker brukerne av for avmerkingsbokser for å vise om de ønsker å bestille hotell og leiebil sammen med flybilletten.

Avmerkingsbokser i skjema

Tips!: Som standard er det ikke merket av for avmerkingsboksen. Hvis du vil at den skal være merket av som standard, kan du dobbeltklikke avmerkingsboksen og endre standardtilstanden.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på en avmerkingsboks, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Alternativknapp    Ved hjelp av en gruppe alternativknapper kan brukerne, som ved avmerkingsbokser, foreta et valg. Med alternativknapper velger imidlertid brukerne fra et sett med små sirkler i stedet for fra et sett med firkantede avmerkingsbokser. Avmerkingsbokser brukes vanligvis ved valg som ikke utelukker hverandre, mens alternativknapper brukes når det skal foretas ett valg innen et begrenset sett med valg som utelukker hverandre.

Flervalgsliste    En flervalgsliste består av en rekke avmerkingsbokser i en rulleliste. Brukerne kan merke av for flere avmerkingsbokser i listen eller selv legge inn tekst, avhengig av hvordan skjemamalen er utformet.

Til toppen av siden

Sette inn en avmerkingsboks

Fremgangsmåten for å sette inn en avmerkingsboks varierer noe avhengig av om du utformer et nytt tomt skjema eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en avmerkingsboks ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Avmerkingsboks valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde.

Avmerkingsbokser er alltid bundet til felt. I eksemplet nedenfor er avmerkingsboksen Inkluder hotell i skjemamalen bundet til includeHotel-feltet i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en avmerkingsboks i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Hvis du binder avmerkingsboksen til et gjentatt felt, må avmerkingsboksen være i en gjentatt kontroll, for eksempel en gjentatt tabell eller gjentatt inndeling.

Sette inn en avmerkingsboks i en ny tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Avmerkingsboks under Tekstboks.

 4. Hvis du vil erstatte kontrollens standardetikett, merker du teksten ved siden av avmerkingsboksen som ble satt inn i skjemamalen, og angir deretter din egen etikett.

 5. Hvis du vil endre verdien som er lagret i datakilden når brukerne merker av for eller fjerner merket for avmerkingsboksen i skjemaet, dobbeltklikker du avmerkingsboksen, klikker Data-kategorien og klikker deretter ønskede verdier i listene Verdi når fjernet og Verdi når avmerket.

  Obs!: Som standard betyr SANN "valgt" eller "merket", mens USANN betyr "fjernet" eller "ikke merket".

Sette inn en avmerkingsboks i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en avmerkingsboks ved å dra en avmerkingsboks fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en avmerkingsboks fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Avmerkingsboks under Tekstboks.

 4. I dialogboksen Binding for Avmerkingsboks velger du feltet der du vil lagre avmerkingsboksen, og klikker deretter OK.

 5. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

 6. Hvis du vil endre verdien som er lagret i datakilden når du merker av for eller fjernet merket for avmerkingsboksen, dobbeltklikker du avmerkingsboksen som ble satt inn i skjemamalen, klikker Data-kategorien og angir deretter ønskede verdier i boksene Verdi når fjernet og Verdi når avmerket.

  Obs!: Som standard betyr SANN "valgt" eller "merket", mens USANN betyr "fjernet" eller "ikke merket".

  Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde for å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde avmerkingsboksen til, i Datakilde-oppgaveruten, og klikk deretter Avmerkingsboks på hurtigmenyen. Feltet må bruke en riktig datatype, for eksempel Sann/usann (boolean), hvis du skal se det.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips for å få hjelp til å forbedre utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en avmerkingsbokskontroll:

 • Du kan endre størrelse på flere avmerkingsbokser samtidig ved å merke avmerkingsboksene du vil endre størrelse på. Trykk ALT+ENTER og foreta deretter de nødvendige justeringene på Størrelse-kategorien.

 • Hvis du lager avmerkingsboksen for stor, kan merket i avmerkingsboksen se fordreid ut.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen i en avmerkingsboks ved å merke avmerkingsboksene du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene.

 • Du kan bruke betinget formatering for å vise elementer i skjemamalen når brukerne merker av for en bestemt avmerkingsboks. På et utgiftsrapportskjema kan du for eksempel bruke betinget formatering for å vise inndelingen for godkjenning fra sjefen for brukerne når de merker av for Godkjenning fra sjefen. Hvis godkjenning fra sjefen ikke er nødvendig, merker ikke brukerne av for denne avmerkingsboksen og delen vises ikke i skjemaet.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×