Sette inn eller tegne en tabell

Klikk Sett inn > Tabell hvis du raskt vil sette inn en enkel tabell, og flytt markøren over rutenettet til du har uthevet riktig antall kolonner og rader.

Sett inn tabellrutenett

Klikk, og dermed vises tabellen i dokumentet. Hvis du må gjøre flere justeringer, kan du legge til tabellrader og -kolonner, slette tabellrader og -kolonner eller slå sammen celler til én celle.

Når du klikker tabellen, vises Tabellverktøy.

Kategorien Tabellverktøy

Bruk Tabellverktøy til å velge ulike farger eller tabellstiler, legge til en kantlinje i en tabell eller fjerne kantlinjer fra en tabell. Du kan til og med sette inn en formel for å beregne summen for en kolonne eller rad med tall i en tabell.

Hvis du allerede har tekst i dokumentet som hadde sett bedre ut i en tabell, kan du konvertere teksten til en tabell i Word.

Sett inn større tabeller eller tabeller med egendefinert bredde

Obs!: Gjelder bare for skrivebordsversjoner av Word. Gjelder ikke for Word Online.

Bruk kommandoen Sett inn tabell for større tabeller og for å få større kontroll over kolonnene.

Sette inn tabell

Dermed kan du opprette en tabell med flere enn ti kolonner og åtte rader og angi virkemåte for kolonnebredde.

 1. Klikk Sett inn > Tabell > Sett inn tabell.

 2. Angi antall kolonner og rader
  Dialogboksen Sett inn tabell gir deg ekstra kontroll over utseendet på tabellen.

 3. I delen Virkemåte for Beste tilpasning finner du tre alternativer for å angi kolonnebredden:

  • Fast kolonnebredde: Du kan la Word automatisk angi kolonnebredden med Automatisk, eller du kan angi en bestemt bredde for alle kolonnene.

  • Beste tilpassing til innhold: Dette oppretter svært smale kolonner som utvides når du legger til innhold.

  • Beste tilpassing til vindu: Dette endrer automatisk bredden på hele tabellen slik at den tilpasses dokumentbredden.

 4. Hvis du vil at alle tabeller du oppretter, skal se ut som den du oppretter nå, merker du av for Husk størrelse for nye tabeller.

Utform din egen tabell ved å tegne

Obs!: Gjelder bare for skrivebordsversjoner av Word. Gjelder ikke for Word Online.

Hvis du vil ha større kontroll over utformingen av kolonnene og radene i tabellen eller noe annet enn et grunnleggende rutenett, kan du bruke verktøyet Tegn tabell til å tegne nøyaktig den du vil.

Tegn tabell

Du kan til og med tegne diagonale linjer og celler i celler.

 1. Klikk Sett inn > Tabell > Tegn tabell. Pekeren endres til en blyant.

 2. Tegn et rektangel for å lage kantlinjene for tabellen. Tegn deretter linjer for kolonner og rader i rektanglet.

  Tegne en tabell

 3. Slik sletter du en linje:

  • I Word 2013 og Word 2016: Klikk Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

  • I Word 2007 og Word 2010: Klikk Utforming-fanen under Tabellverktøy.

  Klikk Viskelær, og klikk deretter linjen du vil slette.

  Knappen Viskelær

 4. Hvis du vil fordele alle radene og kolonnene jevnt, går du til Oppsett-fanen under Tabellverktøy, finner Cellestørrelse-gruppen og klikker Fordel rader eller Fordel kolonner.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×