Sette inn eller slette en merknad

Du kan sette inn en kommentar i en boble eller en boks som vises i dokumentmargen. Du kan også vise eller skjule kommentarer fra visningen.

Hva vil du gjøre?

 1. Merk teksten eller elementet du vil kommentere, eller klikk på slutten av teksten.

 2. Velg Ny kommentar i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Office 2010

  Tips!: Hvis du vil se (vise) kommentarer mens du skriver, gjør du følgende:

  • Velg Vis innhold i Kommentarer-gruppen i Word 2016. Velg det på nytt for å skjule kommentarer.

  • I Word 2013 eller Word 2010 går du til Vis markering-listen og velger Sporing-gruppen, og deretter velger du Se gjennom-fanen. Velg Kommentarer, og pass på at det vises en hake (✔) i en boks ved siden av alternativet. Velg Kommentarer på nytt for å fjerne merket og skjule kommentarer.

 3. Gjør ett av følgende:

  For Word 2016

  • Skriv inn kommentaren i boksen.

  For Word 2013 eller Word 2010

  • Skriv inn kommentaren i boblen, eller velg Korrekturvindu og skriv inn kommentaren din.

For Word 2016

 1. Velg kommentaren du vil svare på.

  Ikonet Svar på Kommentar er uthevet

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Svar-boblen og skriv inn svaret ditt.

   En kommentar med et svar vises.

   eller

  • Høyreklikk og velg Svar på kommentar.

For Word 2013 og Word 2010

 1. Klikk kommentarboblen du vil svare på.

 2. I Kommentarer-gruppen velger du Ny kommentar, og skriver inn svaret ditt i den nye kommentarboblen.

 • Klikk i boblen eller boksen for kommentaren du vil redigere, og gjør deretter de ønskede endringene.

  Tips!: 

  • Det kan være nyttig å kontrollere at du kan vise kommentarene før du endrer noe.

  • For Word 2016

  • For Word 2013 og Word 2010

  • Velg Vis innhold i Kommentarer-gruppen. Velg det på nytt for å skjule kommentarer.

  • Velg Kommentarer i Vis markering-listen i Sporing-gruppen. Pass på at det vises en hake (✔) i en boks ved siden av alternativet. Velg Kommentarer på nytt for å fjerne merket og skjule kommentarer.

For Word 2013 og Word 2010

Hvis du ikke kan vise hele kommentaren du vil redigere, kan du prøve å bruke Korrekturvindu.

 • Klikk Korrekturvindu i Sporing-gruppen.

  Obs!: Hvis du vil at korrekturvinduet skal vises nederst på skjermen i stedet for på siden, går du til Korrekturvindu-listen og velger Vannrett korrekturvindu.

Slette en enkelt kommentar

 • Høyreklikk kommentaren, og velg deretter Slett kommentar.

Slette alle kommentarer

 1. Klikk en kommentar i dokumentet.

 2. Velg Slett alle kommentarer i dokumentet i Slett-listen.

 1. Velg Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Gjør ett av følgende:

  For Word 2016

  • I Vis markering-listen velger du Spesifikke personer, og deretter velger du navnet (initialene) på korrekturleseren som har kommentarer du vil slette.

  For Word 2013 og Word 2010

  • I Vis markering-listen velger du Korrekturlesere, og deretter velger du navnet (initialene) på korrekturleseren som har kommentarer du vil slette.

  Obs!: Merket (✔) i en boks som vises ved siden av navnet (initialene) på den valgte korrekturleseren er fjernet, og alle kommentarer fra korrekturleseren slettes.

Når du gjør en endring av navnet eller initialene du vil bruke for dine egne kommentarer, påvirkes bare kommentarer som du gjør etter endringen. Kommentarene som allerede finnes i dokumentet før du endrer navnet eller initialene blir ikke oppdatert. Navnet og initialene du skriver inn brukes også av alle Microsoft Office-programmer, slik at endringer du gjør i disse innstillingene påvirker andre Office-programmer.

For Word 2016

 1. Velg Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

 2. Velg Endre brukernavn i dialogboksen Alternativer for sporing av endringer.

 3. I dialogboksenAlternativer for Word under Tilpass ditt eksemplar av Microsoft Office, endrer du Brukernavn, Initialer eller begge deler, og deretter velger du OK.

  Obs!: Hvis du vil forsikre deg om at initialene du velger alltid brukes, velger du avmerkingsboksen Bruk alltid disse verdiene uavhengig av pålogging til Office.

 4. Velg OK å fullføre endringen.

For Word 2013 og Word 2010

 1. Velg Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Endre brukernavn

 2. Velg Endre brukernavn i rullegardinlisten Spor endringer.

 3. I dialogboksenAlternativer for Word under Tilpass ditt eksemplar av Microsoft Office, endrer du Brukernavn, Initialer eller begge deler, og deretter velger du OK.

Hva vil du gjøre?

Du kan skrive inn en kommentar. På en nettbrett kan du sette inn en talekommentar eller en håndskrevet kommentar.

 1. Merk teksten eller elementet du vil kommentere, eller klikk på slutten av teksten.

 2. Klikk Ny merknad i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

  Obs!: Hvis du vil se (vise) kommentarer mens du skriver, kan du gå til Vis markering-listen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen. Velg Kommentarer, og pass på at det vises en hake (✔) i en boks ved siden av alternativet. Velg Kommentarer på nytt for å skjule kommentarer.

 3. Skriv inn kommentarteksten i kommentarboblen eller -boksen, eller i Korrekturvindu.

 1. Klikk gjeldende kommentarboble eller -boks.

 2. I Kommentarer-gruppen velger du Ny kommentar, og skriver inn svaret ditt i den nye kommentarboblen eller -boksen.

Hvis datamaskinen er et nettbrett, kan du spille inn talekommentarer. Talekommentarer legges til som lydobjekter i kommentarboblene.

Legge til kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang

Før du kan legge til en talekommentar for første gang, må du legge til Sett inn tale-kommandoen på Verktøylinjen for hurtigtilgang.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Word > Tilpass.

 2. Velg Alle kommandoer i listen under Velg kommandoer fra.

 3. I listen over kommandoer velger du Sett inn tale >Legg til.

Legge til talekommentar

 1. Klikk Sett inn tale KnappVerktøylinjen for hurtigtilgang .

 2. I dialogboksen som åpnes, klikker du startknappen og spiller inn talekommentaren.

 3. Når du er ferdig med å spille inn kommentaren, trykker du stoppknappen og lukker dialogboksen.

 4. Hvis Microsoft Office Word viser en melding med spørsmål om du vil oppdatere lydobjektet, klikker du Ja.

Lytte til innspilt kommentar

 • Høyreklikk kommentarboblen, pek på Dokumentobjekt med lydinnspilling, og klikk deretter Spill av.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om innspilling og redigering av et lydobjekt, kan du se dokumentasjonen for lydkortet og mikrofonen.

Hvis datamaskinen er et nettbrett, kan du lage håndskrevne kommentarer i dokumentet. Håndskriften er lagt til og vises i kommentarbobler.

 1. Klikk Ny merknad i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Skriv inn kommentaren i kommentarboblen.

Hvis kommentarene ikke er synlig på skjermen, klikker du Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

Båndet i Word

 1. Klikk i boblen for kommentaren du vil redigere.

 2. Foreta de endringene du vil.

 • Hvis boblene er skjult eller bare en del av kommentaren vises, kan du endre kommentaren i korrekturvinduet. Hvis du vil vise korrekturvinduet, kan du klikke Korrekturvindu i Sporing-gruppen. Hvis du vil at korrekturvinduet skal vises på tvers nederst på skjermen i stedet for nedover siden på skjermen, klikker du pilen ved siden av Korrekturvindu, og deretter klikker du Vannrett korrekturvindu.

 • Hvis du vil svare på en kommentar, klikker du den aktuelle kommentarboblen, og deretter klikker du Ny kommentar i Kommentarer-gruppen. Skriv inn svaret i den nye kommentarboblen.

 • Hvis du raskt vil slette én enkelt kommentar, høyreklikker du kommentaren, og klikker deretter Slett kommentar.

 • Hvis du raskt vil slette alle kommentarer i et dokument, klikker du en kommentar i dokumentet. Klikk pilen under Slett i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter klikker du Slett alle kommentarer i dokumentet.

 1. Klikk pilen ved siden av Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Hvis du vil fjerne merket i avmerkingsboksene for alle korrekturlesere, peker du på Korrekturlesere, og deretter klikker du Alle korrekturlesere.

 3. Klikk pilen ved siden av Vis markering på nytt, pek på Korrekturlesere, og klikk deretter navnet på korrekturleseren som har kommentarer som du vil slette.

 4. Klikk pilen under Slett Knappesymbol i Kommentarer-gruppen, og deretter klikker du Slett alle viste kommentarer.

  Obs!: Denne fremgangsmåten sletter alle kommentarer fra korrekturleseren som du valgte, inkludert kommentarer gjennom hele dokumentet.

Tips!: Du kan også se gjennom og slette kommentarer ved hjelp av korrekturvinduet. Hvis du vil vise eller skjule korrekturvinduet, kan du klikke Korrekturvindu i Sporing-gruppen. Hvis du vil flytte korrekturvinduet til bunnen av skjermen, klikker du pilen ved siden av Korrekturvindu, og deretter klikker du Vannrett korrekturvindu.

Når du gjør en endring av navnet eller initialene du vil bruke for dine egne kommentarer, påvirkes bare kommentarer som du gjør etter endringen. Kommentarene som allerede finnes i dokumentet før du endrer navnet eller initialene blir ikke oppdatert. Navnet og initialene du skriver inn brukes også av alle Microsoft Office-programmer, slik at endringer du gjør i disse innstillingene påvirker andre Office-programmer.

 1. Klikk pilen ved siden av Spor endringer i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen, og deretter klikker du Endre brukernavn.

  Endre brukernavn

 2. Klikk Tilpass.

 3. Under Tilpass ditt eksemplar av Office endrer du navnet eller initialene du vil bruke i dine egne kommentarer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×