Sette inn bilder

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bilder kan settes inn (eller kopieres) i Office-dokumenter fra datamaskinen eller nettet.

Officetilbyr ikke lenger utklipp i de tilhørende appene, men det hjelper deg å søke på nettet etter bilder du kan sette inn i filene. På Sett inn-fanen på båndet kan du bruke Utklipp- eller Bilder fra nettet-knappen.

I Office 2016 og Office 2013 kan du, i tillegg til å sette inn bilder fra datamaskinen, også sette inn bilder fra nettsider og Bing.com eller OneDrive

Tips!: Å sette inn bilder fra en skanner er ikke lenger tilgjengelig i Office 2013 og Office 2016. I Office 2013 kan du imidlertid skanne bilder i OneNote og deretter kopiere og lime dem inn i andre Office-programmer. Hvis du vil ha hjelp til å skanne i Office 2016, kan du se Hvordan kan jeg sette inn skannede bilder i OneNote 2016 for Windows?

Sette inn et bilde fra datamaskinen

Merknad: Fremgangsmåten nedenfor gjelder Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk BilderSett inn-fanen.

  Bilder-ikonet er markert på Sett inn-fanen.

  Merknad: I Outlook vises ikke Sett inn-fanen og Bilder-ikonet før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Bla til bildet du vil sette inn, velg det, og klikk Sett inn.

  Hvis du vil legge til flere bilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du velger bildene. Klikk deretter på Sett inn.

  Kommentarer: 

  • Bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

  • I Outlook kan du også velge Tilknytt et bilde ved å klikke Sett inn > Legg ved fil. Med dette alternativet vil ikke bildet vises i brødteksten i e-postmeldingen.

Sette inn et bilde i en celle i Excel

Når du legger til et bilde i en Excel-arbeidsbok i bildet ikke er satt inn i en celle. Det flyter over rutenettet til cellene. Du kan gjøre et bilde ser ut den er i en celle på følgende måte:

 1. Bruke Sett inn > bilde, som beskrevet ovenfor.

 2. Hvis du vil, kan du endre størrelsen på bildet ved å dra et skaleringshåndtak på kantlinjen av bildet. (Se Endre størrelsen på et bilde for mer informasjon).

 3. Justere manuelt kolonnebredden eller radhøyden på cellen du vil at bildet skal være "i".

 4. Dra bildet på plass slik at det er justert til cellegrensene.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

Merknad: Følgende gjelder for Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

Hvis du ikke har det perfekte bildet liggende på datamaskinen, kan du prøve å sette inn et bilde fra en kilde på nettet, som for eksempel Bing.

Vær oppmerksom på at Utklipp på Office.com, som er tilgjengelig i tidligere versjoner av Office, har blitt erstattet med Bing-bilder. Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne utklipp på nettet fra Bing.

 1. Finn plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk på Bilder fra nettetSett inn-fanen.

  Bilder på nettet-ikonet er markert på Sett inn-fanen

  Merknad: I Outlook vises ikke kategorien Sett inn og Bilder på Internett-ikonet før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Skriv inn et ord eller uttrykk i søkeboksen som beskriver bildet du ser etter, og trykk på ENTER. Inkluder ordet utklipp i søkeordet hvis du spesifikt ønsker å se etter slike illustrasjoner.

  Søkeboks i Bing-bilder

  Merknad: Når du søker etter utklipp og bilder på nettet med Bing, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Velg bildet som skal brukes i listen over resultater og klikk deretter Sett inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside og høyreklikk bildet som skal brukes. Velg deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk i dokumentet der du vil sette inn bildet, og velg deretter et alternativ under Alternativer for innliming.

Du kan legge til bilder fra kameraet eller skanneren ved å laste ned bildene til datamaskinen og deretter sette dem inn i en Office-dokument. ( Windows faks og skanning appen finner ved å bruke søkefeltet på Start-menyen. Det kan hjelpe deg å overføre et skannet bilde til datamaskinen.)

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

 1. Hold nede CTRL, høyreklikk bildet og klikk deretter Endre bilde.

 2. Finn et nytt bilde, og klikk deretter Sett inn.

  Merknad: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre Word-filer som er lagret i DOC-filformatet. For dette alternativet for å være aktivt, må filen har DOCX-filtypen.

I Office 2010 kan du, i tillegg til å sette inn bilder fra datamaskinen, også sette inn bilder fra nettsider og Internett-kilder som Bing.com.

Sette inn et bilde fra datamaskinen

Merknad: Fremgangsmåten nedenfor gjelder Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk BildeSett inn-fanen

  Sett inn bilde i Office 2010

  Merknad: I Outlook vises ikke kategorien Sett inn og bildeikon før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Bla til bildet du vil sette inn, velg det, og klikk Sett inn.

  Hvis du vil legge til flere bilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du velger bildene. Klikk deretter på Sett inn.

  Kommentarer: 

  • Bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

  • I Outlook, du kan også velge å knytte et bilde ved å klikke Sett inn > Legg ved fil. Når dette alternativet, vil ikke bildet vises i brødteksten i e-postmeldingen.

Sette inn et bilde i en celle i Excel

Når du legger til et bilde i en Excel-arbeidsbok i bildet ikke er satt inn i en celle. Det flyter over rutenettet til cellene. Du kan gjøre et bilde ser ut den er i en celle på følgende måte:

 1. Bruke Sett inn > bilde, som beskrevet ovenfor.

 2. Hvis du vil, kan du endre størrelsen på bildet ved å dra et skaleringshåndtak på kantlinjen av bildet. (Se Endre størrelsen på et bilde for mer informasjon).

 3. Justere manuelt kolonnebredden eller radhøyden på cellen du vil at bildet skal være "i".

 4. Dra bildet på plass slik at det er justert til cellegrensene.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

Merknad: Fremgangsmåten nedenfor gjelder Word, Outlook, Excel, PowerPoint og Publisher.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Sett inn-fanen, klikk Utklipp.

  Sett inn utklipp i Office 2010

  Merknad: I Outlook, vil ikke se kategorien Sett inn og ikonet Utklipp til du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver bildet du leter etter, i Utklipp-ruten i Søk etter-boksen, og klikk deretter Start.

 4. Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 5. Dobbeltklikk et element i resultatlisten for å sette det inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside og høyreklikk bildet som skal brukes. Velg deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk i dokumentet der du vil sette inn bildet, og velg deretter et alternativ under Alternativer for innliming.

Du kan legge til bilder fra kameraet eller skanneren ved å laste ned bildene til datamaskinen først og deretter kopiere dem fra datamaskinen til Office dokumentet. Ofte, når du skanner et bilde, er skanning programmet konfigurert til å lagre det skannede bildet på datamaskinens harddisk.

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

 1. Hold nede CTRL, høyreklikk bildet og klikk deretter Endre bilde.

 2. Finn et nytt bilde, og klikk deretter Sett inn.

  Merknad: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre Word-filer som er lagret i DOC-filformatet. For dette alternativet for å være aktivt, må filen har DOCX-filtypen.

I Office 2007 kan du sette inn bilder fra forskjellige steder, for eksempel datamaskinen, utklipp eller en nettside, i et Office-dokument i Word, Excel eller Outlook.

Sette inn et bilde fra datamaskinen

 1. Klikk der du vil sette inn et bilde i dokumentet.

 2. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 3. I Sett inn bilde-boksen blar du til bildets plassering på datamaskinen, velger bildet og klikker Sett inn.

  Merknad: Legge til flere bilder, trykker og holder du nede Ctrl mens du velger at bildene, og klikk deretter Sett inn.

  Det opprinnelige bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

 1. Klikk Utklipp i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver bildet du leter etter, i Utklipp-ruten i Søk etter-boksen, og klikk deretter Start.

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 3. Klikk på et element i resultatlisten for å sette det inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside, høyreklikk bildet du vil bruke, og klikk deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk der du vil sette inn bildet i dokumentet, og klikk deretter Lim inn.

Alternativet Fra skanner eller kamera for å legge til bilder i et dokument, er ikke tilgjengelig i Word 2007. Du kan i stedet legge til bilder fra kameraet ditt eller skanneren din ved å laste ned bildene til datamaskinen først, og deretter kopiere dem fra datamaskinen til Word.

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

EPS-filer

På grunn av et sikkerhetsproblem i EPS-filer, har Office 2016, Office 2013, Office 2010 og Office 365 deaktivert muligheten til å sette inn EPS-filer i Office dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, inkludert en løsning og en erstatning for EPS, kan du se støtte for EPS bilder er deaktivert i Office.

Formatere bilder

Nå som du har lagt til et bilde i Office-dokumentet, vil du kanskje Utforske måter du kan formatere bilder:

Se også

Bilde og tegning verktøy i Office

Sette inn bilder i Office for Mac

Legge bilder eller ClipArt fra nett til i filen

Endre bildet

Send tilbakemelding

Har du tilbakemeldinger eller produktforespørsler? Send inn kommentarene dine her for å hjelpe oss med å forbedre Office.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×