Sette inn bilder

Bilder kan settes inn (eller kopieres) i Office-dokumenter fra datamaskinen eller nettet.

Officetilbyr ikke lenger utklipp i de tilhørende appene, men det hjelper deg å søke på nettet etter bilder du kan sette inn i filene. På Sett inn-fanen på båndet kan du bruke Utklipp- eller Bilder fra nettet-knappen.

I Office 2016 og Office 2013 kan du, i tillegg til å sette inn bilder fra datamaskinen, også sette inn bilder fra nettsider og Bing.com eller OneDrive

Tips!: Å sette inn bilder fra en skanner er ikke lenger tilgjengelig i Office 2013 og Office 2016. I Office 2013 kan du imidlertid skanne bilder i OneNote og deretter kopiere og lime dem inn i andre Office-programmer. Hvis du vil ha hjelp til å skanne i Office 2016, kan du se Hvordan kan jeg sette inn skannede bilder i OneNote 2016 for Windows?

Sette inn et bilde fra datamaskinen

Obs!: Følgende trinn gjelder for Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk BilderSett inn-fanen.

  Bilder-ikonet er markert på Sett inn-fanen.

  Obs!: I Outlook vises ikke Sett inn-fanen og Bilder-ikonet før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Bla til bildet du vil sette inn, velg det, og klikk Sett inn.

  Hvis du vil legge til flere bilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du velger bildene. Klikk deretter på Sett inn.

  Obs!: 

  • Bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

  • I Outlook kan du også velge Tilknytt et bilde ved å klikke Sett inn > Legg ved fil. Med dette alternativet vil ikke bildet vises i brødteksten i e-postmeldingen.

Sette inn et bilde i en celle i Excel

Når du legger til et bilde i en Excel-arbeidsbok, blir ikke bildet satt inn i en celle. Det flyter over rutenettet av celler. Du kan få et bilde til å se ut som det er i en celle med følgende fremgangsmåte:

 1. Bruk Sett inn > Bilde som beskrevet over.

 2. Eventuelt kan du endre størrelsen på bildet ved å dra et skaleringshåndtak på kantlinjen til bildet. (Se Endre størrelsen på et bilde for å få mer informasjon.)

 3. Gjør en manuell justering av kolonnebredden og/eller radhøyden i cellen du vil at bildet skal være «inni».

 4. Dra bildet på plass, slik at det passer med kantlinjen rundt cellen.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

Obs!: Følgende gjelder for Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

Hvis du ikke har det perfekte bildet liggende på datamaskinen, kan du prøve å sette inn et bilde fra en kilde på nettet, som for eksempel Bing.

Vær oppmerksom på at Utklipp på Office.com, som er tilgjengelig i tidligere versjoner av Office, har blitt erstattet med Bing-bilder. Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne utklipp på nettet fra Bing.

 1. Finn plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk på Bilder fra nettetSett inn-fanen.

  Bilder på nettet-ikonet er markert på Sett inn-fanen

  Obs!: Du vil ikke se Sett inn-fanen og ikonet Bilder fra nettet i Outlook før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Skriv inn et ord eller uttrykk i søkeboksen som beskriver bildet du ser etter, og trykk på ENTER. Inkluder ordet utklipp i søkeordet hvis du spesifikt ønsker å se etter slike illustrasjoner.

  Søkeboks i Bing-bilder

  Obs!: Når du søker etter utklipp og bilder på nettet med Bing, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Velg bildet som skal brukes i listen over resultater og klikk deretter Sett inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside og høyreklikk bildet som skal brukes. Velg deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk i dokumentet der du vil sette inn bildet, og velg deretter et alternativ under Alternativer for innliming.

Du kan legge til bilder fra kameraet eller skanneren ved å laste ned bildene til datamaskinen og deretter sette dem inn i et Office-dokument. (Du finner appen Windows Faksing og skanning ved å bruke søkefeltet på Start-menyen. Den kan være nyttig når du vil overføre et skannet bilde til datamaskinen.)

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

 1. Hold nede CTRL, høyreklikk bildet og klikk deretter Endre bilde.

 2. Finn et nytt bilde, og klikk deretter Sett inn.

  Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre Word-filer som er lagret i DOC-filformatet. Filen må være av DOCX-filtypen for at dette alternativet skal være aktivt.

I Office 2010 kan du, i tillegg til å sette inn bilder fra datamaskinen, også sette inn bilder fra nettsider og Internett-kilder som Bing.com.

Sette inn et bilde fra datamaskinen

Obs!: Følgende trinn gjelder for Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher og OneNote.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Klikk BildeSett inn-fanen

  Sett inn bilde i Office 2010

  Obs!: Du vil ikke se Sett inn-fanen og Bilder-ikonet i Outlook før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Bla til bildet du vil sette inn, velg det, og klikk Sett inn.

  Hvis du vil legge til flere bilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du velger bildene. Klikk deretter på Sett inn.

  Obs!: 

  • Bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

  • Du kan også velge å legge ved et bilde ved å klikke på Sett inn > Legg ved fil i Outlook. Dette alternativet gjør at bildet ikke vises i brødteksten i e-postmeldingen.

Sette inn et bilde i en celle i Excel

Når du legger til et bilde i en Excel-arbeidsbok, blir ikke bildet satt inn i en celle. Det flyter over rutenettet av celler. Du kan få et bilde til å se ut som det er i en celle med følgende fremgangsmåte:

 1. Bruk Sett inn > Bilde som beskrevet over.

 2. Eventuelt kan du endre størrelsen på bildet ved å dra et skaleringshåndtak på kantlinjen til bildet. (Se Endre størrelsen på et bilde for å få mer informasjon.)

 3. Gjør en manuell justering av kolonnebredden og/eller radhøyden i cellen du vil at bildet skal være «inni».

 4. Dra bildet på plass, slik at det passer med kantlinjen rundt cellen.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

Obs!: Følgende trinn gjelder for Word, Outlook, Excel, PowerPoint og Publisher.

 1. Klikk plasseringen i dokumentet eller e-posten der et bilde skal settes inn.

 2. Sett inn-fanen, klikk Utklipp.

  Sett inn utklipp i Office 2010

  Obs!: Sett inn-fanen og Utklipp-ikonet vises ikke i Outlook før du har åpnet og klikket i brødteksten i en ny e-postmelding.

 3. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver bildet du leter etter, i Utklipp-ruten i Søk etter-boksen, og klikk deretter Start.

 4. Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 5. Dobbeltklikk et element i resultatlisten for å sette det inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside og høyreklikk bildet som skal brukes. Velg deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk i dokumentet der du vil sette inn bildet, og velg deretter et alternativ under Alternativer for innliming.

Du kan legge til bilder fra kameraet eller skanneren ved å laste ned bildene til datamaskinen først, og deretter kopiere dem fra datamaskinen til Office-dokumentet. Når du skanner et bilde, vil skanneprogrammet ofte være konfigurert til å lagre det skannede bildet på datamaskinens harddisk.

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

 1. Hold nede CTRL, høyreklikk bildet og klikk deretter Endre bilde.

 2. Finn et nytt bilde, og klikk deretter Sett inn.

  Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre Word-filer som er lagret i DOC-filformatet. Filen må være av DOCX-filtypen for at dette alternativet skal være aktivt.

I Office 2007 kan du sette inn bilder fra forskjellige steder, for eksempel datamaskinen, utklipp eller en nettside, i et Office-dokument i Word, Excel eller Outlook.

Sette inn et bilde fra datamaskinen

 1. Klikk der du vil sette inn et bilde i dokumentet.

 2. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 3. I Sett inn bilde-boksen blar du til bildets plassering på datamaskinen, velger bildet og klikker Sett inn.

  Obs!: Hvis du vil legge til flere bilder, trykker du på og holder nede CTRL mens du velger bildene. Klikk deretter på Sett inn.

  Det opprinnelige bildet er innebygd i dokumentet. Hvis bildefilen er stor og gjør dokumentet for stort, kan du redusere størrelsen til dokumentet ved å bruke en kobling til bildet i stedet for å bygge det inn. Klikk pilen ved siden av Sett inn i Sett inn bilde-dialogboksen, og klikk deretter Koble til fil.

Sette inn et bilde fra en annen kilde

 1. Klikk Utklipp i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver bildet du leter etter, i Utklipp-ruten i Søk etter-boksen, og klikk deretter Start.

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 3. Klikk på et element i resultatlisten for å sette det inn.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Gå til en nettside, høyreklikk bildet du vil bruke, og klikk deretter Kopier eller Kopier bilde.

 3. Høyreklikk der du vil sette inn bildet i dokumentet, og klikk deretter Lim inn.

Alternativet Fra skanner eller kamera for å legge til bilder i et dokument, er ikke tilgjengelig i Word 2007. Du kan i stedet legge til bilder fra kameraet ditt eller skanneren din ved å laste ned bildene til datamaskinen først, og deretter kopiere dem fra datamaskinen til Word.

Når du har lastet ned et bilde til datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Bilde i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Finn bildet du vil legge til i dokumentet, og klikk deretter på Sett inn.

EPS-filer

Office 2016, Office 2013, Office 2010 og Office 365 har deaktivert muligheten til å sette inn EPS-filer i Office-dokumenter på grunn av et sikkerhetsproblem i EPS-filer. Hvis du vil ha mer informasjon, for eksempel en midlertidig løsning og en erstatning for EPS, kan du se Støtte for EPS-bilder har blitt deaktivert i Office.

Formatere bilder

Nå som du har lagt til et bilde i Office-dokumentet, kan du utforske forskjellige måter å formatere bilder på:

Se også

Bilde- og tegneverktøy i Office

Sette inn bilder i Office for Mac

Legge bilder eller ClipArt fra nett til i filen

Endre bildet

Send tilbakemelding

Har du tilbakemeldinger eller produktforespørsler? Send inn kommentarene dine her for å hjelpe oss med å forbedre Office.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×