Seriealternativer

Bruk disse alternativene til å endre visningen av dataserie eller datapunkt i diagrammet.

Viktig!: Hvilke seriealternativer som er tilgjengelige, avhenger av diagramtype.

Kategorietiketter     Dette alternativet er valgt som standard og viser kategorietiketter for dataserien. Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du vil skjule kategorietiketter. Dette alternativet er bare tilgjengelig for radardiagrammer.

Del serie etter     Kontrollerer hvilke sektorer som vises i det sekundære diagrammet til et sektordiagram av sektor eller stolpediagram av sektor. Du kan dele serien etter posisjon, verdi, prosent av en verdi eller et tilpasset diagram. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer av sektor eller stolpediagrammer av sektor.

Sekundært diagram inneholder     Kontrollerer antall verdier som vises i det sekundære diagrammet til et sektordiagram av sektor eller stolpediagram av sektor. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer av sektor eller stolpediagrammer av sektor.

  • For posisjon endres dette alternativet til Sekundært diagram inneholder de siste, og du kan angi antall sektorer i Verdier-boksen.

  • For verdier endres dette alternativet til Sekundært diagram inneholder alle verdier under, og du kan angi verdien du vil ha.

  • For prosentverdier endres dette alternativet til Sekundært diagram inneholder alle verdier under, og du kan angi prosenten du vil ha.

  • For et egendefinert diagram kan du velge datapunktene du vil vise i det sekundære diagrammet.

    Punktet tilhører     Kontrollerer diagramområdet til et valgt datapunkt i sektordiagrammer av sektor eller stolpediagrammer av sektor. Du kan angi hvor du vil flytte det valgte datapunktet ved å klikke Primært diagram eller Sekundært diagram i listen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer av sektor eller stolpediagrammer av sektor.

Vinkel på første sektor

Ingen rotasjon til Full rotasjon     Roterer den valgte dataserien. Flytt glidehåndtaket til ønsket rotasjonsgrad, eller skriv inn et tall mellom 0 og 360 grader. Standardinnstillingen er 0 grader. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektor- og hjuldiagrammer.

Sektoruttrekk     Angir avstanden mellom de valgte datapunktene i dataserien og midten av sektordiagrammet. Flytt glidehåndtaket til ønsket utvidelsesprosent, eller skriv inn en prosentverdi mellom 0 og 400 i tekstboksen. Standardinnstillingen er 0 %. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer. Navnet på dette alternativet endres til Punkteksplosjon når en enkelt sektor er valgt.

Utvidelse av hjuldiagram     Angir avstanden mellom den valgte dataserien eller de valgte datapunktene og midten av hjuldiagrammet. Flytt glidehåndtaket til ønsket utvidelsesprosent, eller skriv inn en prosentverdi mellom 0 og 400 i tekstboksen. Standardinnstillingen er 0 %. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer. Navnet på dette alternativet endres til Punkteksplosjon når en enkelt hjulsektor er valgt.

Hullstørrelse i hjuldiagram     Angir størrelsen på hjulhullet. Flytt glidehåndtaket til ønsket prosentverdi for hullstørrelse, eller skriv inn en prosentverdi mellom 10 og 90 i tekstboksen. Standardinnstillingen er 50 %. Dette alternativet er bare tilgjengelig for hjuldiagrammer.

Størrelse på sekundært diagram     Angir størrelsen på det sekundære diagrammet. Flytt glidehåndtaket til ønsket prosentverdi, eller skriv inn en prosentverdi mellom 5 og 200 i tekstboksen. Standardinnstillingen er 5 %. Dette alternativet er bare tilgjengelig for sektordiagrammer av sektor eller stolpediagrammer av sektor.

Serieoverlapping

Atskilt til Overlappet    Angir avstanden mellom individuelle datapunkter i dataseriene som vises for hver kategori. Flytt glidehåndtaket til ønsket separasjons- eller overlappingsprosent, eller skriv inn en prosentverdi for separasjon eller overlapping i Prosent-boksen. Bruk en negativ prosentverdi for å separere datapunkter, eller en positiv prosentverdi for å overlappe dem. Standardinnstillingen er 0 %.

Mellomromsdybde

Ingen mellomrom til Stort mellomrom    Angir avstanden mellom grupper av datapunkter som vises for hver kategori. Flytt glidehåndtaket til ønsket mellomromsprosent, eller skriv inn en prosentverdi mellom 0 og 500 i boksen Mellomromsbredde. Standardinnstillingen er 150 %. Dette alternativet er bare tilgjengelig for 3D-diagrammer.

Mellomromsbredde

Ingen mellomrom til Stort mellomrom    Angir avstanden mellom grupper av datapunkter som vises for hver kategori. Flytt glidehåndtaket til ønsket mellomromsprosent, eller skriv inn en prosentverdi mellom 0 og 500 i boksen Mellomromsbredde. Standardinnstillingen er 150 %.

Tegn serie på

Primærakse     Dette alternativet er valgt som standard og viser valgt dataserie på den primære loddrette aksen (verdiaksen).

Sekundærakse     Viser valgt dataserie på den sekundære loddrette aksen (verdiaksen), og legger til denne aksen i diagrammet når du tegner inn den første dataserien på den sekundære aksen. Du kan tegne inn én eller flere dataserier på den sekundære aksen.

Obs!: Hvis en hel dataserie er flyttet til en sekundær akse, og det ikke står noen dataserie igjen på den primære aksen, konverteres den sekundære aksen til en primær akse.

Størrelse representerer

Boblenes areal     Hele arealet for hver boble er valgt som standard og representerer dataene som brukes til å angi boblestørrelsen. Dette alternativet er nyttig for eksempel når dataene representerer et mål, for eksempel kvadratmeter. Alternativet er bare tilgjengelig for boblediagrammer.

Boblenes diameter     Bredden, eller diameteren, for hver boble representerer dataene som brukes til å angi boblestørrelsen, noe som kan være nyttig ved sammenligning. Dette alternativet er bare tilgjengelig for boblediagrammer.

Skaler boblestørrelse til     Skalerer boblestørrelsen for en dataserie med en prosentverdi mellom 0 og 300 som du skriver inn i tekstboksen – jo høyere prosentverdi du angir, jo større blir boblene. Dette alternativet er bare tilgjengelig for boblediagrammer.

Vis negative bobler     Når en hel dataserie inneholder negative boblestørrelser, vises ikke serien som standard. Hvis du vil vise de negative boblene i diagrammet, merker du av for Vis negative bobler. Dette alternativet er bare tilgjengelig for boblediagrammer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×