Sende skjemadata til flere steder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan utforme skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadata til flere steder når de klikker Send-knappen.

I denne artikkelen

Oversikt

Trinn 1: Legge til Send-datatilkoblinger

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen for innsending

Oversikt

Hvis du vil tillate brukere å sende skjemadata til flere steder, må du legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender dataene for hver av plasseringene der du vil at brukere skal kunne sende skjemaer. Når du har lagt til alle tilkoblingene for sending av data, kan du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata til flere steder ved hjelp av en regel. Microsoft Office InfoPath legger resultatet en Send-knappen på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet. InfoPath sender skjemadata til sekundære datatilkoblinger i rekkefølgen de er oppført i regelen. Du kan konfigurere regelen for å bruke alle tilkoblingene for sending av data samtidig.

Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadata, kan du også tilpasse Sendealternativer på følgende måter:

 • Endre teksten som vises på Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen Sendfil-menyen.

 • Endre hurtigtasten for Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen Sendfil-menyen.

 • Opprette egendefinerte meldinger som skal vises til brukerne når de sender skjemaene.

 • Angi om du vil la skjemaet være åpent, Lukk skjemaet, eller åpne en annen tomt skjema når skjemaet er sendt.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til Send-datatilkoblinger

Hvis du vil konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemaene fullførte til flere steder, legger du til nødvendige sende datatilkoblinger i skjemamalen. Du kan legge til datatilkoblinger på følgende steder:

 • En webtjeneste

 • Et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-postmelding

  Obs!: Brukere må ha Microsoft Office Outlook installert på datamaskinen for å sende skjemadata i en e-postmelding.

Fremgangsmåtene nedenfor forklarer hvordan du legger til sende datatilkoblinger til disse plasseringene.

Legge til en datatilkobling som sender data til en webtjeneste

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du Send data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk til en webtjeneste på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn plasseringen av webtjenesten der brukerne skal sende skjemaene, og klikk deretter Neste på den neste siden i veiviseren.

  Hvis du vil søke på en webtjeneste på en universell beskrivelse, oppdagelse og integrasjon (UDDI) server, klikker du Søk i UDDI, angir UDDI-serveren du vil søke etter, kan du angi om du vil søke etter leverandør eller tjenester som leveres , skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater.

 6. På den neste siden i veiviseren, i listen Velg en operasjon, klikker du Web service-operasjon som skal motta skjemadataene, og klikk deretter Neste.

 7. På neste side i veiviseren, gjør du ett av følgende:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. Klikk en service-parameter som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk felt eller en gruppe i Parameteralternativer.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, klikker du feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, og klikk deretter OK.

  5. Klikk tekst og underordnede elementer for å sende bare innholdet og eventuelle underordnede elementer i feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende både innholdet og den valgte gruppen eller feltet i Inkluder-boksen.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner).

  Sende dataene som en streng

  1. Merk av for Send data som en streng.

   Vanligvis velger du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. Fjern merket i de fleste tilfeller.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen er riktig i delen Sammendrag, og klikk deretter Fullfør.

Legge til en datatilkobling som sender data til et dokumentbibliotek

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du Send data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk i et dokumentbibliotek på et SharePoint-område på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn plasseringen til SharePoint-dokumentbiblioteket på den neste siden i veiviseren, i boksen dokumentbibliotek.

 6. Skriv inn et navn som skal brukes til å identifisere skjemaet i dokumentbiblioteket i filnavn-boksen. Du kan også bruke en formel til å sikre at hvert skjemanavn er unikt.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller en gruppe, klikker du feltet som du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikk Sett inn funksjon, velg funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikk deretter OK.

    Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker du OK, og deretter dobbeltklikker du funksjonen du har lagt til i formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, og klikk et felt eller gruppen. Finne koblinger til mer informasjon om funksjonene i Se også-delen.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multiplisere

  *

  Del

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

  • Klikk Kontroller formel for å se etter riktig syntaks, i dialogboksen Sett inn formel i formelen.

   Finne koblinger til mer informasjon om formler i Se også-delen.

 7. Merk av for Tillat overskriving hvis filen finnes for å overskrive eventuelle eksisterende skjemaer med samme navn i dokumentbiblioteket.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen er riktig i delen Sammendrag, og klikk deretter Fullfør.

Legge til en datatilkobling som sender data i en e-postmelding

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du Send data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk som en e-postmelding på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. På neste side i veiviseren skriver du inn e-postadressene til mottakerne av meldingen, emnet du vil skal vises i meldingen og innledende teksten du vil bruke, i de aktuelle boksene, og klikk deretter Neste. Du kan også bruke en formel i hver boks unntatt Innføring-boksen.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller en gruppe, klikker du feltet som du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikk Sett inn funksjon, velg funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikk deretter OK.

    Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker du OK, og deretter dobbeltklikker du funksjonen du har lagt til i formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, og klikk et felt eller gruppen. Finne koblinger til mer informasjon om funksjonene i Se også-delen.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multiplisere

  *

  Del

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

  • Klikk Kontroller formel for å se etter riktig syntaks, i dialogboksen Sett inn formel i formelen.

   Finne koblinger til mer informasjon om formler i Se også-delen.

 6. På neste side i veiviseren, gjør du ett av følgende:

  1. Hvis du vil vise skjemaet i brødteksten i e-postmeldingen, klikker du Send bare den aktive visningen av skjemaet og ingen vedlegg.

  2. Hvis du vil sende skjemadata til som et vedlegg i e-postmeldingen, klikk sende skjemadata som et vedlegg, Merk av for Legg ved skjemamalen for å sikre at brukere kan åpne skjemaet, og skriv deretter inn et navn for skjemaet i navnet vedlegget boksen. Du kan også angi et felt eller bruke en formel til å sikre at hvert skjemanavn er unikt. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skjemamalen er konfigurert til å bestemme automatisk sikkerhetsnivået eller er konfigurert til å sikkerhetsnivået begrenset eller fullstendig klarering.

   Hvordan?

   1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

   2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

    • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller en gruppe, klikker du feltet som du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

    • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikk Sett inn funksjon, velg funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikk deretter OK.

     Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker du OK, og deretter dobbeltklikker du funksjonen du har lagt til i formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, og klikk et felt eller gruppen. Finne koblinger til mer informasjon om funksjonene i Se også-delen.

    • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i formel-boksen.

   Operasjon

   Symbol

   Legg til

   +

   Trekk fra

   -

   Multiplisere

   *

   Del

   /

   • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

   • Klikk Kontroller formel for å se etter riktig syntaks, i dialogboksen Sett inn formel i formelen.

    Finne koblinger til mer informasjon om formler i Se også-delen.

   E-postmottakerne dataene for skjemaet som er sendt som et vedlegg, må ha InfoPath installert på datamaskinen for å åpne vedlegget.

 7. Klikk Neste.

 8. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 9. Kontroller at informasjonen er riktig i delen Sammendrag, og klikk deretter Fullfør.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen for innsending

Når du legger til de nødvendige sekundære datatilkoblingene skjemamalen, kan du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata. Når du gjør dette, legges en Send-kommandoen på fil-menyen og en Send-knapp på standardverktøylinjen når brukere fyller ut skjemaet. Deretter kan du konfigurere handlingen som skjer når brukeren klikker Send-knappen. I dette tilfellet vil du legge til en regel som sender skjemadata til hver datatilkobling når brukeren klikker Send-kommandoen på fil-menyen eller Send-knappen på standardverktøylinjen.

I samme dialogboks, kan du konfigurere Sendealternativer.

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

  Når du velger denne avmerkingsboksen, legges en Send-knapp på standardverktøylinjen og en Send-kommandoen på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet.

 3. Klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av regler, og klikk deretter regler.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen regler for å sende skjemaer.

 5. Klikk Legg til handling.

 6. I handling-boksen klikker du Send ved hjelp av en datatilkobling, klikker datatilkoblingen du vil bruke for denne Send-handlingen i datatilkobling-listen, og klikk deretter OK.

 7. Gjenta trinn 5 og 6 for hver datatilkobling som du har lagt til i skjemamalen.

 8. Når du legger til vilkår for alle tilkoblingene for sending av data i skjemamalen, klikker du OK to ganger.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 9. Hvis du vil hindre brukere i å bruke kommandoen Send eller Send-knappen på verktøylinjen Standard, når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×