Sende skjemadata til flere steder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan utforme skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadataene sine til flere steder når de klikker Send-knappen.

I denne artikkelen

Oversikt

Trinn 1: Legge til Send-datatilkoblinger

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen for innsending

Oversikt

Hvis du vil la brukere sende sine skjemadata til flere steder, må du legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen, som sender dataene for hver plassering der du vil brukere skal sende sine skjemaer. Når du har lagt til alle tilkoblingene for sending av data, konfigurerer du skjemamalen slik at brukere kan sende sine skjemadata til flere steder ved hjelp av en regel. Microsoft Office InfoPath legger dermed til en Send-knapp på standardverktøylinjen, og en Send-kommando på Fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet. InfoPath sender skjemadataene til de sekundære datatilkoblingene i den rekkefølgen de vises i, i regelen. Du kan ikke konfigurere regelen til å bruke alle tilkoblingene for sending av data samtidig.

Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadataene sine, kan du også tilpasse sendingsalternativene på følgende måter:

 • Endre teksten som vises på Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen SendFil-menyen.

 • Endre hurtigtasten for Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen SendFil-menyen.

 • Opprett egendefinerte meldinger som skal vises for brukerne når de sender inn skjemaene sine.

 • Angi om skjemaet skal være åpent, lukk skjemaet eller åpne et annet tomt skjema når skjemaet er sendt.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til tilkoblinger for sending av data

Hvis du vil konfigurere skjemamalen slik at brukere kan sende de fullførte skjemaene til flere steder, legger du til de nødvendige tilkoblingene for sending av data i skjemamalen. Du kan legge til datatilkoblinger på følgende steder:

 • En webtjeneste

 • Et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-postmelding

  Obs!: Brukere må ha Microsoft Office Outlook installert på datamaskinen for å sende skjemadataene i en e-postmelding.

Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du legger til tilkoblinger for innsending av data til disse stedene.

Legge til en datatilkobling som sender data til en webtjeneste

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Send data og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du Til en webtjeneste, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen for webtjenesten du vil brukerne skal sende skjemaene sine til, og deretter klikker du Neste.

  Hvis du vil søke på en UDDI-server (Universal Description, Discovery, and Integration), klikker du Søk i UDDI og angir UDDI-serveren du vil søke på. Angi om du vil søke etter leverandør eller etter tjenestene som tilbys, angi et nøkkelord og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkenøkkelordet, vises i listen Søkeresultat.

 6. På den neste siden i veiviseren, i listen Velg en operasjon, klikker du webtjenesteoperasjonen som vil motta skjemadataene, og deretter klikker du Neste.

 7. Gjør ett av følgende på den neste siden i veiviseren:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. I listen Parametere klikker du en webtjenesteparameter som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. I Parameteralternativer klikker du Felt eller gruppe.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  5. I boksen Inkluder klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare innholdet og eventuelle underordnede elementer i feltet eller gruppen, ellers klikker du XML-undertre, inkludert merket element for å sende både innholdet og den valgte gruppen eller feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Klikk Hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner).

  Sende dataene som en streng

  1. Merk av for Send data som en streng.

   Vanligvis merker du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller fjerner du merket for denne avmerkingsboksen.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen under Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Legge til en datatilkobling som sender data til et dokumentbibliotek

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Send data og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du Til dokumentbibliotek på et SharePoint-område, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren, i boksen Dokumentbibliotek, skriver du inn plasseringen til SharePoint-dokumentbiblioteket.

 6. I Filnavn-boksen skriver du inn et navn som skal brukes til å identifisere skjemaet i dokumentbiblioteket. Du kan også bruke en formel til å sikre at hvert skjemanavn er unikt.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, klikker feltet du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe og deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velger funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikker deretter OK.

    Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, dobbeltklikker du funksjonen du la til, og klikker et felt eller en gruppe. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i delen Se også.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

  • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

   Du kan finne koblinger til mer informasjon om formler, i delen Se også.

 7. Hvis du vil overskrive eventuelle eksisterende skjemaer med samme navn i dokumentbiblioteket, merker du av for Tillat overskriving hvis filen finnes.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen under Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Legge til en datatilkobling som sender data i en e-postmelding

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Send data og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du Som en e-postmelding, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren skriver du inn e-postadressene til mottakerne av meldingen, emnet du vil skal vises i meldingen og eventuell innledende teksten du vil bruke, i de riktige boksene, og deretter klikker du Neste. Du kan også bruke en formel i hver boks, bortsett fra boksen Innføring.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, klikker feltet du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe og deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velger funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikker deretter OK.

    Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, dobbeltklikker du funksjonen du la til, og klikker et felt eller en gruppe. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i delen Se også.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

  • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

   Du kan finne koblinger til mer informasjon om formler, i delen Se også.

 6. Gjør ett av følgende på den neste siden i veiviseren:

  1. Hvis du vil vise skjemaet i teksten i e-postmeldingen, klikker du Send bare den aktive skjemavisningen, og ingen vedlegg.

  2. Hvis du vil sende skjemadata til som et vedlegg i e-postmeldingen, klikk sende skjemadata som et vedlegg, Merk av for Legg ved skjemamalen for å sikre at brukere kan åpne skjemaet, og skriv deretter inn et navn for skjemaet i navnet vedlegget boksen. Du kan også angi et felt eller bruke en formel til å sikre at hvert skjemanavn er unikt. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skjemamalen er konfigurert til å bestemme automatisk sikkerhetsnivået eller er konfigurert til å sikkerhetsnivået begrenset eller fullstendig klarering.

   Hvordan?

   1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

   2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

    • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, klikker feltet du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe og deretter OK.

    • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velger funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikker deretter OK.

     Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, dobbeltklikker du funksjonen du la til, og klikker et felt eller en gruppe. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i delen Se også.

    • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

   Operasjon

   Symbol

   Legg til

   +

   Trekk fra

   -

   Multipliser

   *

   Divider

   /

   • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

   • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

    Du kan finne koblinger til mer informasjon om formler, i delen Se også.

   E-postmottakerne av skjemadataene som sendes som et vedlegg, må ha InfoPath installert på datamaskinen for å åpne vedlegget.

 7. Klikk Neste.

 8. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 9. Kontroller at informasjonen under Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen for å tillate innsending

Når du legger til de nødvendige sekundære datatilkoblingene i skjemamalen, konfigurerer du skjemamalen slik at brukerne kan sende sine skjemadata. Når du gjør dette, legges det til en Send-kommando på Fil-menyen og en Send-knapp på standardverktøylinjen når brukerne fyller ut et skjema. Deretter kan du konfigurere handlingen som skjer når brukeren klikker Send-knappen. I dette tilfellet vil du legge til en regel som sender skjemadataene til hver datatilkobling for sending når brukeren klikker kommandoen SendFil-menyen eller Send-knappen på standardverktøylinjen.

I den sammen dialogboksen kan du konfigurere sendingsalternativene.

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

  Når du merker denne avmerkingsboksen, legges det til en Send-knapp på standardverktøylinjen, og en Send-kommando på Fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet.

 3. Klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av regler, og klikk deretter Regler.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Regler for å sende skjemaer.

 5. Klikk Legg til handling.

 6. I Handling-boksen klikker du Send ved hjelp av en datatilkobling, klikker datatilkoblingen du vil bruke for denne sendehandlingen, i listen Datatilkobling, og klikker deretter OK.

 7. Gjenta trinn 5 og 6 for hver tilkobling for sending av data du har lagt til i skjemamalen.

 8. Når du har lagt til vilkår for alle tilkoblingene for sending av data i skjemamalen, klikker du OK to ganger.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 9. Hvis du vil hindre brukere i å benytte Send-kommandoen eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×