Sende skjemadata i en e-postmelding

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til en sekundær tilkobling for sending av data i skjemamalen, som brukere kan benytte til å sende sine skjemadata i en e-postmelding. Du kan bruke statiske verdier, verdier basert på dataene i skjemaet eller en formel til å angi e-postadressene som skjemaet sendes til, emnelinjen i e-postmeldingen og navnet på skjemaet. Du kan også angi om du vil at skjemaet skal vises i teksten i e-postmeldingen, eller som et vedlegg i meldingen.

Hvis du konfigurerer skjemamalen til å inkludere skjemaet som et vedlegg i e-postmeldingen, kan du også legge ved skjemamalen i e-postmeldingen. Ved å inkludere skjemaet og skjemamalen som vedlegg i e-postmeldingen, kan du sikre at e-postmottakere kan åpne skjemaet i Microsoft Office InfoPath, selv om de ikke har skjemamalen hurtigbufret på datamaskinen. Før mottakerne kan åpne vedleggene, må InfoPath være installert på datamaskinen.

Når brukere sender sine skjemadata i en e-postmelding, oppretter InfoPath en e-postmelding med skjemadataene, og sender meldingen til e-postmottakerne som du angav da du opprettet datatilkoblingen. Hvis personene som mottar de utfylte skjemaene, bruker Microsoft Office Outlook 2007, kan de legge til en mappe i innboksen for alle InfoPath-skjemaene de mottar, og konfigurere denne mappen til å vise dataene i skjemaene i kolonner i Outlook.

Når du har lagt til datatilkoblingen for sending, konfigurerer du skjemamalen slik at brukerne kan sende sine skjemadata. Når brukerne åpner skjemaet, blir det dermed automatisk lagt til en Send-knapp på standardverktøylinjen og en Send-kommando på Fil-menyen i InfoPath. Du kan også tilpasse sendealternativene for skjemamalen på følgende måter:

 • Endre teksten som vises på Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen SendFil-menyen.

 • Endre hurtigtasten for Send-knappen på standardverktøylinjen og kommandoen SendFil-menyen.

 • Opprett egendefinerte meldinger som skal vises for brukerne når de sender inn skjemaene sine.

 • Angi om skjemaet skal være åpent, lukk skjemaet eller åpne et annet tomt skjema når brukeren har sendt skjemaet.

Til toppen av siden

Legge til en tilkobling for sending av data

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

 3. Klikk Send skjemadata til ett enkelt sted, og klikk deretter E-post i listen.

 4. Klikk Legg til.

 5. I de riktige boksene i datatilkoblingsveiviseren skriver du inn e-postadressene til mottakerne, emnet du vil skal vises i e-postmeldingen og eventuell innledende tekst du vil bruke, og deretter klikker du Neste.

  Tips!: Du kan også angi et felt eller bruke en formel til å opprette verdien for hver boks, unntatt boksen Innføring.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, klikker feltet du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe og deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velger funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikker deretter OK.

    Tips!: Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, dobbeltklikker du funksjonen du la til, og klikker et felt eller en gruppe. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i delen Se også.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

  • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

   Du kan finne koblinger til mer informasjon om formler, i delen Se også.

 6. Gjør ett av følgende på den neste siden i veiviseren:

  1. Hvis du vil vise skjemaet i teksten i e-postmeldingen, klikker du Send bare den aktive skjemavisningen, og ingen vedlegg.

  2. Hvis du vil sende skjemadataene som et vedlegg i e-postmeldingen, klikker du Send skjemadataene som vedlegg, merker av for Legg ved skjemamalen for å være sikker på at brukerne kan åpne skjemaet, og skriver deretter inn et navn for skjemaet i boksen Vedleggsnavn. Du kan også angi et felt eller bruke en formel til å sikre at hvert skjemanavn er unikt.

   Hvordan?

   1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

   2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

    • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, klikker feltet du vil bruke i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe og deretter OK.

    • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, velger funksjonen du vil bruke i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikker deretter OK.

     Tips!: Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, dobbeltklikker du funksjonen du la til, og klikker et felt eller en gruppe. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i delen Se også.

    • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

   Operasjon

   Symbol

   Legg til

   +

   Trekk fra

   -

   Multipliser

   *

   Divider

   /

   • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

   • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

    Du kan finne koblinger til mer informasjon om formler, i delen Se også.

   Obs!: Personene som mottar skjemadataene som et vedlegg i en e-postmelding, må ha InfoPath installert på datamaskinen for å åpne vedlegget.

 7. Klikk Neste.

 8. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

 9. Kontroller at informasjonen under Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 10. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×