Send fraværsmeldinger med POP3-, IMAP- og Outlook.com-kontoer

Merknad: Hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-konto i Microsoft Outlook 2010, bruker du Automatiske svar-funksjonen. Se Svare automatisk på meldinger (tidligere kalt Fraværsassistent). Denne artikkelen gjelder alle andre e-postkontotyper, for eksempel Outlook.com (tidligere Hotmail), POP3 og IMAP.

Hvordan vet jeg om jeg bruker en Microsoft Exchange Server-konto?

Klikk kategorien Fil. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger. Listen over kontoer i kategorien E-post viser hvilken type hver av kontoene er. Hvis Microsoft Exchange ikke vises, bruker du ikke en Exchange Server-konto.

Eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoinnstillinger

Du kan konfigurere Outlook 2010 slik at det sendes et automatisk svar til noen eller alle som sender deg e-postmeldinger.

Du kan kombinere en Outlook-e-postmal med Outlook-regler for å gjenskape funksjonaliteten i Automatiske svar, som bare er tilgjengelig for Exchange Server-kontoer.

Viktig: Denne funksjonen er tilgjengelig i Outlook 2010 som begynner med Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Trinn 1: Lag en meldingsmal

 1. Klikk Ny e-post i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Skriv inn meldingen du vil sende som automatisk svar, i meldingsteksten.

 3. Klikk kategorien Fil i meldingsvinduet, og klikk deretter Lagre som.

 4. Velg Outlook-mal (*.oft) fra Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

 5. Skriv inn et navn for den meldingen i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.

Til toppen av siden

Trinn 2: Opprette en regel for automatisk svar på nye e-postmeldinger

Gjør ett av følgende:

 1. Klikk Regler i Flytt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler og varsler.

 2. Klikk Ny regel i dialogboksen Regler og varsler.

 3. Klikk Bruk regler på meldinger jeg mottar under Begynn med en tom regel, og klikk deretter Neste.

 4. Velg ønskede betingelser under Hvilke betingelser vil du kontrollere?, og klikk deretter Neste. Vanligvis trenger du ikke å velge noen elementer.

 5. Merk av for Svar ved hjelp av en bestemt mal under Hva vil du gjøre med meldingen?

 6. Klikk en bestemt mal under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (klikk en understreket verdi).

 7. I dialogboksen Velg en svarmal klikker du Maler i filsystem i Søk i-boksen.

 8. Velg malen du opprettet i forrige avsnitt eller en du har laget eller lastet ned, og klikk deretter Åpne.

 9. Klikk Neste.

 10. Merk av i avmerkingsboksene for eventuelle unntak fra regelen for automatisk svar. Det er vanlig ikke å legge til unntak.

 11. Klikk Neste.

 12. Skriv inn et navn på regelen for automatisk svar under Trinn 1: Angi et navn på denne regelen, og klikk deretter Fullfør.

Viktig: For at regelveiviseren skal sende et svar automatisk, må Outlook kjøre og være konfigurert slik at det ser etter nye meldinger regelmessig.

Regelen for Svar ved bruk av en bestemt mal i regelveiviseren sender det automatiske svaret én gang til hver avsender i én enkelt økt. En økt er hver gang du starter Outlook til du lukker programmet. Denne regelen hindrer Outlook fra å sende gjentatte svar til en avsender du mottar flere meldinger fra. I en økt holder Outlook oversikten over listen av brukere som har fått svar. Hvis du avslutter og starter Outlook på nytt, anses dette som en ny økt, og listen over avsendere som har mottatt automatiske svar, tilbakestilles.

Tips!: Vurder å opprette en Outlook-oppgave eller en påminnelse om gjøremål for å gjøre det lettere å huske at du må deaktivere denne regelen når du vil slutte å sende automatiske svar.

Til toppen av siden

Deaktivere automatiske svar

Slik deaktiverer du en regel som sender automatiske svar:

 1. Klikk Regler i Flytt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler og varsler.

 2. Regler for e-post-fanen under Regel fjerner du avmerkingen for regelen du vil deaktivere.

Til toppen av siden

Se også

Sende fraværsmeldinger automatisk med en Exchange-konto

Sende automatiske svar når du er borte

Administrere e-postmeldinger ved hjelp av regler

Hva er nytt i Microsoft Outlook 2010

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×