Send automatiske fraværsmeldinger fra Outlook

Du kan bare sende automatiske svar ved hjelp av disse trinnene hvis du har en Office 365-, Outlook.com- eller Exchange-konto. For alle andre e-postkontoer kan du se Videresend og omadresser e-post automatisk.

 1. Velg Fil > Automatiske svar.

  Automatiske svar

 2. Velg Send automatiske svar i boksen Automatiske svar.

  Du kan også angi et datoområde for automatiske svar. Dette slår av automatiske svar på datoen og klokkeslettet du angir for sluttidspunktet. Ellers må du slå av automatiske svar manuelt.

  Merknad: Hvis du ikke ser Automatiske svar, bruker du sannsynligvis Outlook med en POP- eller IMAP-konto. Se Videresend og omadresser e-post automatisk for instruksjoner om hvordan du konfigurerer automatiske svar.

 3. I kategorien Innenfor organisasjonen skriver du inn svaret som du vil sende til gruppemedlemmer eller kollegaer mens du er borte fra kontoret.

  Skriv inn meldingen for automatiske svar

  Merknad: Ved å sende automatiske svar til alle utenfor organisasjonen sender du automatiske svar til all e-post, inkludert nyhetsbrev, reklame og eventuell søppelpost. Hvis du vil sende automatiske svar til de utenfor organisasjonen, bør du velge Bare kontaktene mine.

 4. Velg OK for å lagre innstillingene.

Slå av automatiske svar

Når Outlook er konfigurert til å sende automatiske svar, ser du en melding under båndet med denne informasjonen. Velg Slå av for å slå av automatiske svar. Hvis du vil endre datoer for automatiske svar eller meldingen som blir sendt, følger du fremgangsmåten ovenfor for å endre innstillingene.

Deaktivere automatiske svar

Feilsøking: Jeg ser ikke automatiske svar

Hvis du ikke ser Automatic Replies når du har valgt Fil, bruker du sannsynligvis en Gmail-konto, Yahoo-konto eller en annen POP-konto eller IMAP-konto som ikke støtter funksjonen Automatiske svar i Outlook. Du kan konfigurere en regel som svarer på innkommende meldinger, men bare hvis du ikke lukker Outlook. Se Administrere e-postmeldinger ved hjelp av regler for mer informasjon.

Det finnes to måter å konfigurere automatiske svar på. Hvilken metode du bør velge, avhenger av hvilken type e-postkonto du har i Outlook.

Jeg har en Exchange Server-konto.

Jeg har en konto hos Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! eller annen e-postkonto for POP3 eller IMAP.

Jeg er ikke sikker på hvilken type konto jeg har..

Jeg har en Exchange Server-konto

Aktivere eller deaktivere fraværsassistenten

 1. Velg FraværsassistentVerktøy-menyen.

  Kommandoen Fraværsassistent på Verktøy-menyen

  Merknad: Verktøy-menyen vises i hovedvinduet i Outlook. Hovedvinduet er det samme vinduet som vises når du starter Outlook. Det inneholder menyene Fil, Rediger, Visning, Gå til, Verktøy, Handlinger og Hjelp. Det finnes ingen Verktøy-meny i vinduer der du oppretter eller viser elementer som e-postmeldinger, kontakter eller oppgaver.

  Hvis kommandoen Fraværsassistent ikke vises, finnes det en alternativ metode til å svare på meldinger automatisk som er tilgjengelig for alle Outlook-brukere. Gå til Jeg har en konto hos Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! eller annen e-postkonto for POP3 eller IMAP.

 2. Klikk Send automatiske svar når jeg er borte fra kontoret.

 3. Hvis du vil, kan du merke av for Bare send i dette tidsintervallet for å planlegge når fraværsmeldingene skal være aktive. Hvis du ikke angir et start- og sluttidspunkt, sendes de automatiske svarene til du velger Ikke send automatiske svar ved fravær.

 4. I kategorien Innenfor organisasjonen skriver du inn svaret som du vil sende mens du er borte fra kontoret.

  Hvis du vil sende automatisk svar til personer utenfor organisasjonen, fortsetter du med trinn 4 og 5.

 5. Velg Svar personer utenfor organisasjonen automatisk i kategorien Utenfor organisasjonen, og skriv deretter svaret du vil sende når du er borte fra kontoret.

  Organisasjon defineres vanligvis som din bedrift, og omfatter personer som har en Exchange Server-konto på ditt e-postsystem.

  Når det er merket av for Svar personer utenfor organisasjonen automatisk, viser kategorien Utenfor organisasjonen(på) ved siden av kategorinavnet.

 6. Utenfor organisasjonen-fanen klikker du Bare mine kontakter eller Alle utenfor organisasjonen for å angi personene det skal sendes automatiske svar til.

  Merknad: Kontakten må finnes i Kontakter-mappen for Exchange Server. Hvis kontakten bare finnes i en mappe som er en del av en fil for personlige mapper (PST), blir ikke det automatiske svaret sendt.

Jeg har en konto hos Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! eller annen e-postkonto for POP3 eller IMAP.

Du kan kombinere en e-postmal i Outlook med Outlook-regler for å gjenskape funksjonaliteten i fraværsassistenten, som bare er tilgjengelig for brukere for Exchange Server-konto. Ved bruk av denne kombinasjonen kan du bruke e-postkontoen din til å sende automatiske svar på innkommende meldinger.

Viktig: Du må la datamaskinen stå på og Outlook kjøre for at de automatiserte svarene skal sendes.

Trinn 1: Lage en meldingsmal

 1. Velg NyFil-menyen, og velg deretter E-postmelding.

 2. Klikk Ren tekst i kategorien Alternativer i Format-gruppen.

 3. I meldingsteksten skriver du inn meldingen du vil sende som automatisk svar.

 4. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i meldingsvinduet, og klikk deretter Lagre som.

 5. Velg Outlook-mal (*.oft) fra Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

 6. Skriv inn et navn for meldingen i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.

Trinn 2: Opprette en regel for automatisk svar på nye e-postmeldinger

 1. Klikk Regler og advarslerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Ny regel i dialogboksen Regler og varsler.

 3. Klikk Kontroller meldinger når de mottas under Start fra en tom regel, og deretter velger du Neste.

 4. Under Hvilke betingelser vil du kontrollere merker du av for Sendt bare til meg og eventuelle andre kriterier du vil ha med. Deretter klikker du Neste.

 5. Når du ser en dialoboks som informerer om at regelen vil brukes på alle meldinger du mottar, klikker du Ja.

 6. Merk av for Svar ved hjelp av en bestemt mal under Hva vil du gjøre med meldingen?

 7. Klikk en bestemt mal under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (klikk en understreket verdi).

 8. I dialogboksen Velg en svarmal klikker du Maler i filsystem i Søk i-boksen.

 9. Velg malen du opprettet i forrige del, og klikk deretter Åpne.

 10. Klikk Neste.

 11. Du kan også velge å merke av for eventuelle unntak fra regelen for automatisk svar.

 12. Klikk Neste.

 13. Skriv inn et navn på regelen for automatisk svar under Trinn 1: Angi et navn på denne regelen, og klikk deretter Fullfør.

Tips!: Vurder å opprette en Outlook-oppgave eller en påminnelse om gjøremål, som hjelper deg med å huske å deaktivere denne regelen når du vil slutte å sende automatiske svar.

Regelen Svar ved hjelp av en bestemt mal i regeleveiviseren sender det automatiske svaret én gang til hver avsender i én enkelt økt. Denne regelen hindrer at det sendes gjentatte svar til en avsender du mottar flere meldinger fra. I en økt holdes det oversikt over listen over brukere som har fått svar. Hvis du avslutter Outlook og starter programmet på nytt, tilbakestilles listen over avsendere som har mottatt automatisk svar.

Viktig: For at regelveiviseren skal sende et svar automatisk, må Outlook kjøre og være konfigurert til å se etter nye meldinger regelmessig.

Deaktivere automatiske svar

 1. Klikk Regler og advarslerVerktøy-menyen.

 2. Regler for e-post-fanen under Navn fjerner du merkingen for regelen du vil deaktivere.

Jeg er ikke sikker på hvilken type konto jeg har.

Den enkleste måten å finne ut om du bruker en Exchange Server-konto på, er å åpne Innboks-mappen og kontrollere om kommandoen Fraværsassistent finnes på Verktøy-menyen. Hvis du ser en utvidelsesknapp Knappesymbol nederst på menyen, klikker du på den slik at alle kommandoene på Verktøy-menyen vises.

Kommandoen Fraværsassistent på Verktøy-menyen

Hvis kommandoen mangler, bruker du sannsynligvis ikke en Exchange server-konto, og da er ikke Fraværsassistent tilgjengelig. En alternativ metode for å svare automatisk på meldinger er tilgjengelig. Gå til Jeg har en POP3-, IMAP- eller Outlook.com-konto.

Merknad: Verktøy-menyen vises i hovedvinduet i Outlook. Verktøy-menyen er ikke tilgjengelig i vinduer der du oppretter eller viser elementer som e-postmeldinger, kontakter eller oppgaver.

Hvis du vet at du bruker en Exchange Server-konto, men Fraværsassistent-kommandoen ikke vises på Verktøy menyen, oppfordrer vi deg til å kontakte en Microsoft-støttetekniker for å få hjelp.

Se også

Bruk kalenderen i Outlook 2007 for å vise når du har vært borte fra kontoret

Send automatiske fraværsmeldinger fra Outlook for Mac

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×