SaveObject, makrohandling

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke makrohandlingen SaveObject til å lagre et angitt Access-objekt eller det aktive objektet hvis det ikke er angitt. Du kan også lagre det aktive objektet med et nytt navn i noen tilfeller (det virker den samme som Lagre som-kommandoen på Verktøylinjen for hurtigtilgang ).

Obs!: Når du starter i Access 2010, ble makrohandlingen Lagre endret til SaveObject.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstilling

Handlingen SaveObject har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Hvilken type objekt du vil lagre. Klikk tabell, spørring, skjema, rapport, makro, modul, Datatilgangsside, Server-visning, Diagram, Lagret prosedyre eller funksjon i Objekttype-boksen i Handlingsargumenter-inndelingen i makrovinduet utforming. For å velge det aktive objektet, lar dette argumentet stå tomt. Hvis du velger en objekttype i dette argumentet, må du velge en eksisterende objektnavn i argumentet Objektnavn .

Objektnavn

Navnet på objektet skal lagres. Objektnavn-boksen viser alle objektene i databasen som er av samme type som Objekttype -argumentet. Hvis du lar Objekttype -argumentet tomt, kan du la dette argumentet stå tomt for å lagre det aktive objektet, eller Skriv inn et nytt navn i dette argumentet for å lagre det aktive objektet med dette navnet i noen tilfeller.

Hvis du angir et nytt navn, må navnet følge standard navnekonvensjoner for Access objekter.

Merknader

Makrohandlingen SaveObject fungerer på alle databaseobjekter som brukeren kan åpne og lagre. Det angitte objektet være åpen for at SaveObject handlingen skal fungere på objektet. Denne handlingen fungerer på samme måte som å merke et objekt, og deretter lagrer det ved å klikke LagreVerktøylinjen for hurtigtilgang. Lar argumentet Objekttype være tomt og skriver inn et nytt navn i argumentet Objektnavn har på samme måte som når du velger Lagre somVerktøylinjen for hurtigtilgang, og skrive inn et nytt navn for det aktive objektet. Ved å bruke makrohandlingen SaveObject , kan du angi et objekt til å lagre og utføre en Lagre som-kommando fra en makro.

Obs!: Du kan ikke bruke makrohandlingen SaveObject for å lagre ett av følgende med et nytt navn:

  • En skjema i skjemavisning eller dataarkvisning.

  • En rapport i forhåndsvisning.

  • En modul.

  • En Servervisning i dataarkvisning eller forhåndsvisning.

  • En datatilgangsside i Sidevisning.

  • En tabell i dataarkvisning eller forhåndsvisning.

  • En spørring i dataarkvisning eller forhåndsvisning.

  • En lagret prosedyre i dataarkvisning eller forhåndsvisning.

Makrohandlingen SaveObject lagrer om utføres i en makro i den gjeldende databasen eller i en bibliotekdatabase, alltid det angitte objektet eller det aktive objektet i databasen som objektet ble opprettet.

Hvis du lagrer det aktive objektet med et nytt navn, men navnet er den samme som navnet på et eksisterende objekt av denne typen, får du en dialogboks som spør Hvis du vil skrive over eksisterende objektet. Hvis du har satt argumentet Advarsler i makrohandlingen VisAdvarsler til Nei, vises ikke i dialogboksen, og det gamle objektet overskrives automatisk.

Hvis du vil kjøre handlingen SaveObject i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, bruker du Lagre -metoden for objektet DoCmd .

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×